Inhoud bekend van het briefje van de Paus in de Klaagmuur

Rachna Pelle: “De tekst van het briefje dat de paus in de Klaagmuur stopte. Ik dacht dat dat geheim moest blijven, en het niet de bedoeling is dat die briefjes openbaar worden gemaakt? Of zou de paus zelf de tekst vantevoren aan de pers hebben gegeven? Een gebed met copyright is waarschijnlijk een novum!” God of all the ages, on my visit to Jerusalem, the “City of Peace”, spiritual home to Jews, Christians and Muslims alike, I bring before you the joys, the hopes and the aspirations, the trials, the suffering and the pain of all your people throughout the … Lees verder Inhoud bekend van het briefje van de Paus in de Klaagmuur

Tariq Ramadan, een wolf in schaapsvacht

tariq1Na Zwitserland, Frankrijk, de VS, Canada en Groot-Brittannië, is nu ook in Nederland Tariq Ramadan aan de orde. Daar heeft de eerste Marokkaans-Nederlandse burgervader van Rotterdam erop gestaan om hem aan te werven om te bemiddelen en de integratie te bevorderen. Is er dan geen enkele Nederlandse moslim met lekenachtergrond en voldoende openheid van geest te vinden zodat men verplicht is een zo fundamentalistische en betwiste predikant als Ramadan in te huren?

Het is altijd ongeveer hetzelfde stramien. In het begin intrigeert, ja soms fascineert Ramadan. Zijn gematigd discours, met moderne en geruststellende accenten, zijn charisma, maken hem tot een gewilde gast in de media. Journalisten die hem alleen maar interviewen stellen hem gewillig voor als een islamitische intellectueel voorstaander van een moderne, zelfs modernistische Europese islam, die het voor de Europeanen met moslimroots mogelijk maakt hun identiteit en burgerschap te verzoenen.

Is het niet wat we allemaal wensen in een Europa verscheurd door de excessen van integristen en racisten? Nochtans zijn er andere stemmen, ondermeer van andere Arabische intellectuelen die wat meer geïnformeerd zijn over het parcours en de referenties van Ramadan, en die sedert jaren waarschuwen voor zijn gespleten tong: in de media modernist en bedaard, maar voor een moslimpubliek fundamentalist en reactionair. Wie moet men nu geloven?

Lees verder “Tariq Ramadan, een wolf in schaapsvacht”

Palestijnse Opperrechter Tamimi tegen Paus Benedictus XVI: ‘Laten we samen de Joden doden!’

Sheik Tayseer Rajab Tamimi (L) tegen Paus Benedictus XVI: ‘Laten we samen de Joden doden’ Het is jammer dat de Islamitische Opper-rechter Tayseer Rajab Tamimi, van de Palestijnse Autoriteit, zal bekritiseerd worden voor onbeleefd gedrag eerder dan voor het aanzetten tot genocide. En de ganse politieke context van Tamimi’s uitspraken zal eveneens onopgemerkt blijven: hij is een afgevaardigde van de Palestijnse Autoriteit. Wanneer hij vraagt dat Israël wordt weggevaagd, of hij nu in eigen naam spreekt of voor zijn bazen, ze hadden hem moeten ontslaan. Natuurlijk doen ze dat niet want hij spreekt voor het grootste deel [van het Palestijnse … Lees verder Palestijnse Opperrechter Tamimi tegen Paus Benedictus XVI: ‘Laten we samen de Joden doden!’