Libische leider Khadafi droomt hardop van de Islamisering van Europa

panarabiaDe Libische leider kolonel Moeammar Khadafi is een typisch voorbeeld van de megalomanie die bij een groot aantal islamitische leiders in de Arabische wereld leeft. Khadafi zag zich niet enkel als leider van Libië, maar ook als leider van de ganse Arabische wereld. Begin jaren zeventig droomde hij hardop van een Groot-Arabisch Imperium, het zogeheten panarabisme dat in die jaren erg populair was in het Midden-Oosten. Zo richtte de kolonel in 1972 de “Federatie van Arabische Republieken” op die bestond uit Libië, Egypte en Syrië. De federatie liep snel op de klippen, voornamelijk door onenigheid wie de leider van deze federatie zou moeten zijn. In 1974 probeerde hij het opnieuw met het Tunesië van Habib Bourguiba, maar ook die poging bleek slechts een kort leven beschoren.

Parijs, 25 juli 2007: Khadafi op bezoek bij Sarkozy
Parijs, 25 juli 2007: Khadafi op bezoek bij Sarkozy: "Nous sommes des amis"

Sinds eind jaren ’90 en het begin van de 21ste eeuw stelt Khadafi zich wat gematigder op ten aanzien van het Islamitische wereldterrorisme en is wat voorzichtiger en selectiever geworden in zijn voorkeuren en steun aan terroristische groeperingen. Echter, de laatste jaren speelt zijn megalomanie hem weer parten en meer bepaald in de richting van Europa en de Europese Unie waar hij tot zijn grote vreugde de opkomst van de islam vaststelt. Op 10 april 2006 hield Khadafi op Al-Jazeera TV in Timboektoe, de hoofdstad van Mali, een fel opgemerkte toespraak.

Hierin sprak hij over de aanwezigheid van 50 miljoen moslims in het Westen, die nauwelijks een generatie verder, in vele staten een religieuze meerderheid zouden kunnen vormen en de democratische besluitvorming in de westelijke staten aanzienlijk zullen beïnvloeden in het voordeel van de islam: “Er zijn tekenen dat Allah de overwinning van de Islam in Europa toestaat,” zei hij in deze speech, “Europa en de Verenigde Staten moeten zich bekeren tot de islam… of anders de oorlog verklaren aan de moslims.”

mohammed2Tegelijk ook verwees hij in deze toespraak in het bijzonder naar de beledigende  Mohammed cartoons in Denemarken in Scandinavië (afbeelding rechts en verder) en naar Jezus en de Bijbelse teksten, die volgens hem allemaal vervalsingen zijn. Beledigen is  duidelijk een eenrichtingsverkeer in de Islam. Lees ook dit en bekijk de video op deze blog: Een ontnuchterend beeld over de geruisloze verspreiding van de islam in de wereld van 4 mei 2009.  Moemar Khadafi maakt wel een paar missers in zijn speech. Zo zegt hij dat Albanië en Bosnië (met een grote moslimpopulatie) al lid zijn van de Europese Unie, maar dat klopt dus niet. Het zijn al jaren ernstige EU-kandidaten, net zoals Turkije  dat overigens ook is  (bron: EU-lidstaten).

Een ingekort gedeelte van die beruchte toespraak van Moeammar Khadafi circuleert al geruime tijd op het internet, maar Brabosh brengt het grootste deel van de toespraak in de Nederlandse vertaling volgens de Engelstalige transcriptie van Memri TV, van de oorspronkelijke Arabische toespraak, die overigens in het Frans op de beelden  door een tolk worden vertaald. Het gedeelte van die speech die op de beelden te zien en te horen is, werd in een andere kleur gezet. De overige delen – voor en na de beelden – werden gewoon weergegeven. Na de toespraak volgt nog een beknopte biografie van Khadafi en zijn banden met het terrorisme, onder meer omtrent de Lockerbie Affaire en de aanslag op de Israëlische Sportdelegatie tijdens de Olympische Spelen te München in 1972.

Moeammar Khadafi in Timboektoe (Mali) op 10 april 2006 op Al-Jazeera TV:

“De verovering van Europa en de wereld door de Islam is weldra een feit”

“Sommige mensen geloven dat Mohammed enkel de profeet is van Arabieren en moslims. Dat is een vergissing. Mohammed is de profeet van alle mensen. Hij vervangt alle voorgaande religies. Als Jezus nog zou leven, dan zou hij hem hebben gevolgd. Alle mensen moeten moslim worden. De moslims waren woest door de beledigingen van hun profeet. Maar de mensen die Mohammed hebben beledigd, beledigden hun eigen profeet, omdat Mohammed de profeet is van de mensen in Scandinavië, in Europa, Amerika, Azië en Afrika.

mohammed_cartoonMaar omdat de heilige teksten die ze lezen in Scandinavië vervalsingen zijn en oproepen tot haat, menen zij dat Mohammed niet hun profeet is. Wij verwachten een beeld te zien van Jezus met kernbommen rondom zijn hoofd, want de atoombom werd ontwikkeld door de volgelingen van Jezus. Zij tekenden Mohammed omringd door gesluierde vrouwen, omdat de sluier gedragen wordt door moslimvrouwen. Wij verwachten dat ze Jezus tekenen omringd door naakte vrouwen, omdat de volgelingen … omdat christelijke vrouwen naakt rond lopen. In Scandinavië zijn de vrouwen naakt.

In ieder geval, roepen de heilige teksten van het Westen, van Europa en van Amerika, op tot haat, daar bestaat geen twijfel over. Die teksten zijn vervalst en niet menslievend. Het zogenaamde Oude Testament en Nieuwe Testament zijn noch het Oude Testament noch het Nieuwe Testament – omdat beide testamenten werden vervangen en vervalst werden. Zij werden met de hand geschreven honderden jaren nà Jezus. In de Bijbel worden er verkeerde zaken gezegd over zowel Jezus als over Mozes. Als we de toestand van de mensheid willen verbeteren, want vanwege de globalisering is de wereld een dorp, moeten we naar de ware Bijbel zoeken, want de Bijbel zoals die vandaag bestaat is een vervalsing. Vandaag maakt de Bijbel geen melding van Mohammed, nochtans wordt in de goddelijke Bijbel Mohammed herhaaldelijk genoemd. We moeten zoeken naar het Evangelie van Barnabas, van de Heilige Barnabas, want dat is het ware evangelie. In dit evangelie wordt uitdrukkelijk vermeld dat Mohammed zou komen nà Jezus.

jihad11Vandaag zijn we hier in Timboektoe bij elkaar om de geschiedenis van de mensheid recht te zetten. We hebben 50 miljoen moslims in Europa. Er zijn tekenen dat Allah de overwinning van de Islam in Europa toestaat – zonder zwaarden, zonder wapens, zonder veroveringen. De vijftig miljoen moslims in Europa zullen het binnen enkele paar decennia veranderen in een moslimcontinent . Allah mobiliseert de islamitische natie van Turkije, en voegt het toe tot de Europese Unie. Dat zijn nog eens 50 miljoen moslims. Er zullen 100 miljoen moslims zijn in Europa. Albanië, dat een islamitisch land is, is reeds lid van de Europese Unie, Bosnië, dat een islamitisch land is, is eveneens lid van de E.U. Vijftig procent van haar inwoners zijn moslims. Europa bevindt zich in een kritieke situatie, en dat geldt ook voor Amerika. Zij moeten zich bekeren tot de islam… of anders de oorlog verklaren aan de moslims.

Alle mensen hebben het recht om op bedevaart te gaan naar Mekka en rond de Ka’ba te cirkelen. Het vers [uit de Koran] zegt dat polytheïsten onrein zijn, en het voor hen verboden is om in de buurt te komen van de Haram moskee. Als de Amerikaanse president op bedevaart zou gaan, zullen zij hem zeggen: ‘U bent onzuiver, een polytheïst.’ Maar hij zal antwoorden: ‘Ik ben geen polytheïst. Ik ben ook niet onrein. Hoe durf je zulke ernstige beschuldigingen uiten tegen mij? Als ik onzuiver zou zijn, waarom schud je dan mijn hand en breekt het brood met mij?’ Hij zal ons dan een dollarbiljet tonen en hij zal zeggen: ‘Ga je gang, lees wat er op staat.’ [De tolk]: “Wij geloven in God.” Moeammar Khadafi: ‘Het zegt wat de tolk zei: ‘Wij geloven in God’. Hier hebben we een dollar. Waar is het? Lees het … “Wij geloven in God.” (In God we trust.‘)”

wegJohan Sanctorum in Jan Leyers’ boek De weg naar Mekka:

Het ziet ernaar uit dat Europa eindelijk toe is aan een pijnlijk maar louterend ontwaken. Ooit zullen historici zich over de vraag buigen waarom het zo lang duurde voor de westerse intellectuelen doorhadden dat hun permissieve zwaktebod desastreus moest aflopen. Heel de periode tussen 1970 en vandaag is verloren gegaan aan politiek correcte beuzelpraat van de linkerzijde, die steeds maar weer de verlichtingsfilosofie toepaste op een absoluut obscurantistische olievlek.”

Moeammar Khadafi, de Gids van de Islamitische Revolutie

De Libische Kolonel Moeammar Khadafi (arabisch voor Gids van de Revolutie), geboren in Sirti juni 1942, kwam via de militaire staatsgreep van 1 september 1969 aan de macht. Na een interne machtsstrijd aan de militaire top die in zijn voordeel werd beslecht, leidt de dictator sinds 15 januari 1970 Libië  met ijzeren hand. Khadafi is vooral berucht voor zijn steun aan terroristische groepen zoals bijvoorbeeld zijn steun aan de IRA en aan het Democratisch Volksfront voor de Bevrijding van Palestina, die volgens Khadafi geen terroristische groep is maar een bevrijdingsbeweging.

De elf slachtoffers van de aanslag
De elf Israëlische slachtoffers van de aanslag OS München 1972 door Zwarte September

In de jaren zeventig en tachtig steunde hij voornamelijk de PLO (Palestijnse Bevrijdingsorganisatie) van Yasser Arafat, in de vorm van wapens en trainingskampen. Nadat Egyptisch president Anwar Sadat in 1979 een vredesverdrag met Israël had gesloten, nam zijn steun aan de PLO nog toe. Ook de Oegandese dictator Idi Amin, de Slager van Afrika, kon wegens zijn anti-imperialistische stellingname en omdat hij moslim was, kon voluit op de sympathie en steun van Khadafi rekenen.

Het kolonelsregime van Khadafi wordt onder meer in verband gebracht met de  terreurgroep Zwarte September die tijdens de Olympische Spelen in München van 1972 op 4 en 5 september een bloedbad aanrichtte onder de Israëlische sportdelegatie, waarbij elf sportlui werden vermoord: de gewichtheffers Yossef Romano, David Berger en Ze’ev Friedman, jurylid gewichtheffen Yacov Springer, de worstelaars Mark Slavi en Eliezer Halfinn, worstelcoach Moshe Weinberg en worstelscheidsrechter Yossef Gutfreund, atletiekcoach Amitzur Shapira, schiettrainer Kehat Shorr en schermtrainer Andre Spitzer.

De Lockerbie Affaire
De Lockerbie Affaire

De drie gijzelnemers die het bloedbad overleefden werden later door Duitsland vrijgelaten, na de kaping op 29 oktober 1972 van een vliegtuig van Lufthansa. De drie werden in de Libische hoofdstad Tripoli als helden onthaald. De Israëlische regering van wijlen premier Golda Meïr beval een vergeldingsactie met  ‘onbepaalde duur’ om de daders en verantwoordelijken achter de aanslag uit te schakelen. Slechts twee zouden er thans nog overblijven en hebben verschillende aanslagen door de Mossad (Israëlische geheime dienst) tot nog toe overleefd: Jamal al-Gashey, die ergens in Afrika is ondergedoken en Abu Daoud, een verantwoordelijke achter de schermen, die openlijk in Damaskus woont en de bescherming geniet van de Syrische regering. Daoud bracht in 2002 zijn biografie uit. Er loopt nog steeds een uitleveringsbevel aan Duitsland, maar Syrië blijft negeren.

Het kolonelsregime van Khadafi zat ook achter de bomaanslag op een Amerikaans vliegtuig van Panam, dat op 21 december 1988 neerstortte op het Schotse plaatsje Lockerbie en aan 270 mensen het leven kostte, de zogeheten Lockerbie Affaire. In 1999 leverde Khadafi enkele vermoedelijk daders uit waarvan uiteindelijk slechts één, Abdelbaset Ali Mohmed al Megrahi, op 21 januari 2001 tot levenslange opsluiting werd veroordeeld. Bijna vijftien jaar na de aanslag gaf de Libische regering in augustus 2003 toe achter de aanslag te zitten en bood geld aan ter compensatie.

megrahi1
Update 13 augustus 2009: De voorbije weken werd onderhandeld met de Lybische regering om Abdelbaset Ali Mohmed al Megrahi (afbeelding rechts) vrij te laten of uit te leveren aan Lybië omdat hij ongeneeslijk ziek zou zijn. Megrahi lijdt aan een terminale prostaatkanker. Lees hierover meer in The Telegraph Lockerbie bomber ‘to be released’ van 12 augustus 2009

Bronnen: Memri TV Special Dispatch – No. 1152 van 2 mei 2006; Libya: From Kingdom to International Pariah door Cristian Subiabre van 20 april 2002; NRC Handelsblad: Dossier Lockerbie van 7 februari 2001; Jewish Virtual Library: The Munich Massacre door Mitchell Bard; Jerusalem Report van 6 januari 2006; Vengeance: The True Story of an Israeli Counter-Terrorist Team; E-prints het boek Wrath of God: The Israeli Response to the 1972 Munich Olympic Massacre door Thomas B. Hunter uit 1985 door Bantam Books, 1985; Wikipedia; Yossi Melman and Steven Hartov, “Munich: fact and fantasy” uit The Guardian van 17 januari 2006; The Lockerbie bombing or the Lockerbie air disaster door Martin Frost

2 gedachtes over “Libische leider Khadafi droomt hardop van de Islamisering van Europa

  1. word zo ziek van khadafi met zijn commentaar over tunesie als je iets zecht over libie staat hij op zijn achterste benen maar commentaar leveren over tunis is ok?? laat hen de volgende zijn die verdreven word

    Like

Reacties zijn gesloten.