Drie Palestijnse ex-terroristen getuigen over hun acties en bekering

Walid Shoebat getuigt...
Walid Shoebat getuigt...

Interview met ex-terroristen uit het Midden-Oosten: Walid Shoebat, Ibrahim Abdullah en Zak Anani. Het interview werd afgenomen in januari 2006 en uitgezonden op de Amerikaanse zender CN8 in New Jersey (VS).

Walid Shoebat is Amerikaans staatsburger, geboren uit een Palestijnse vader en een Amerikaanse moeder. Hij is een voormalige terrorist van de PLO (Palestinian Liberation Organization). Shoebat is vooral bekend geworden door zijn harde kritiek op de islam en fervent supporter van Israël. Zijn vader was eveneens een terrorist en nauw bevriend met zowel Abdul Qader en Groot-Moefti Haj Amin Al-Husseini, die de Palestijnen aanvoerde tegen Israël.In 1993 bekeerde hij zich tot het christendom.

Zacharia Anani (ook Zack of Zak) (°1957) is een voormalige soennitische moslim die vocht aan de zijde van Libanese milities. Later bekeerde hij zich tot het Christendom, verliet zijn vaderland en verkreeg in 1996 asiel in Canada.

Ibrahim Abdullah (°1963) is een Amerikaan die geboren werd in een Palestijnse familie. In 1981 trok hij op 18-jarige leeftijd naar Israël en werd terrorist bij de Palestijnse terreurbrigade Al Fatah, de militante vleugel van de PLO (terreurorganisatie van wijlen Yasser Arafat). Hij bekeerde zich in 1990 van de islam naar het Christendom.

Interview met ex-terroristen (Engelse gesproken, Frans ondertiteld)

Bronnen: YouTube: Interview avec d’anciens terroristes (CN8); website van Walid Shoebat; Shoebat.com: Biography of Zachariah Anani; Shoebat.com: Ibrahim Abdallah Relates his Personal Story