Taqiyya, de [islamitische] kunst van leugen en bedrog jegens niet-moslims en Joden

Leren liegen voor het heil van de Islam
Hoe maak je van nuttige idioten slaafse dhimmi's

Liegen en bedriegen in de Arabische wereld is niet echt een morele kwestie, maar een methode voor de bescherming van eer en status, schaamte te vermijden, en het ten allen tijde benutten van de mogelijkheden, voor zij die hun zinnen goed bij elkaar hebben, schaamte handig en snel om te draaien in eer voor zichzelf en het omgekeerde voor hun tegenstanders. Als de eer op het spel staat, kunnen leugens en bedrog absoluut noodzakelijk worden.” [David Pryce-Jones, in “The Closed Circle” Een interpretatie van de Arabieren]

Voor wie zich afvraagt waarom er na zestig jaar van strijd en oorlog nog steeds geen vrede heerst in het Midden-Oosten, kan bijgevoegde video (onderaan de tekst) een interessante toelichting zijn. Akkoorden afsluiten met Arabische moslimlanden en/of hun islamitische leiders, blijken in de praktijk bijna altijd gedoemd om te mislukken. Ze [de moslimleiders in het M-O] houden zich zelden of nooit aan de gemaakte afspraken met niet-moslims, christenen, en uiteraard nog het minst van al met Joden en Israëli’s.

Zelfs landen zoals Egypte en Jordanië, die toch een vredesverdrag hebben gesloten met Israël, hebben de grootste moeite om zich aan de letter van afgesloten zwaar bevochten verdragen te houden, en al helemaal niét in de geest van die verdragen. Anti-Zionisme in die landen is al lang geleden gebetonneerd in het zuiverste antisemitisme, waarbij hen de middelen in overvloed worden aangereikt uit de oude bekende antisemitische grabbelton van 2000 jaar oude systematische Jodenvervolging, die haar grootste climax kende tijdens de periode van het 3de Rijk.

Eén van die redenen van die onbetrouwbaarheid als onderhandelingspartner voor een definitieve vrede is terug te vinden in de ‘El Taqiyya‘, die liegen tegen niet-moslims en Joden in de naam van Allah tot een islamitische deugd maken en elk verdrag of akkoord de facto slechts als een tussenstap – een noodzakelijk maar slechts tijdelijk compromis in functie van het hogere doel: de vernietiging van Israël en de fysieke uitroeiing van het Joodse volk, niet enkel van de kaart maar van de ganse aardbol en… nooit te vergeten: de islamisering van de hele wereld.

Taqiyya, de [islamitische] kunst van leugen en bedrog

islamic-jihad2

Geen kwaad wordt gehecht aan dergelijke gewone handelingen zoals iets onder het gewicht verkopen, eender wie bedriegen omtrent de kwaliteit, de hoeveelheid of de aard van de goederen, valsspelen tijdens kansspelen en het opvoeren van valse getuigen. De dader van al deze zaken was er alleen sneller bij dan de volgende collega, aan wie hij niets verschuldigd is en hem kan niet verweten worden voor het nemen van wat hij kan.” [David Pryce-Jones in “The Closed Circle”]

Het woord Taqiyya betekent letterlijk: ‘verhullen, voorzorgen nemen, bewaken.’ Het wordt gebruikt in het maskeren van iemands overtuigingen, bedoelingen, oordelen, ideeën, gevoelens, meningen of strategieën. In praktische termen manifesteert het zich als veinzerij, liegen, bedriegen, irriteren en verwarren met de bedoeling de aandacht af te leiden, te verijdelen of vooraf te blokkeren. Het wordt tegenwoordig gebruikt in het afweren en neutraliseren van alle kritiek op de islam of moslims.

Leugens vertellen om te voorkomen dat de islam wordt belasterd, om zichzelf te beschermen, of om de zaak an de islam te bevorderen, worden bestraft in de Koran en de Soenna, met inbegrip van het liegen onder ede als getuige voor een rechtbank, het bedriegen door valse verklaringen aan de media, zoals de bewering dat de islam een ‘godsdienst van vrede’ is. Het wordt een moslim zelfs toegestaan om zijn geloof te ontkennen of af te zweren, indien hij dit doet om de belangen van de islam te beschermen en te bevorderen, zolang hij trouw blijft aan de islam in zijn hart. Zoals in veel islamitische praktijken, is de taqiyya ontstaan in de context van de cultuur van Arabische stammen, expansieve oorlogsvoering, Bedoeïenen rooftochten en interne stammentwisten. Taqqiyya wordt door moslims gebruikt sinds de 7de eeuw om de vijand in verwarring te brengen, chaos en verdeeldheid te zaaien.

Yasser Arafat, Hogepriester in de kunst van Taqiyya
Yasser Arafat, duivelskunstenaar in Taqiyya

De islam mandateert misleiding [=Taqiyya] wanneer moslims omgaan met niet-moslims. Moslims mogen liegen tegen ongelovigen als de leugen dient voor de bescherming van de islam of ter bevordering van de islamitische doelen en doelstellingen. In de zaak van het islamitische expansionisme stellen moslims ten onrechte de islam aan niet-moslims voor als een ‘godsdienst van de vrede’, staat de Koran vrijheid van religie toe, is de Jihad slechts een ‘innerlijke strijd’, niet uitgelokt geweld jegens niet-moslims is niet-islamitisch, allochtone moslims willen zich volledig integreren in de westerse landen door het aannemen van de democratische beginselen in plaats van de sharia-wet, Mohammed was een man van vrede, enz.

Echter, geen van deze dingen zijn waar. Taqiyya gaat niet om waarheid. Taqiyya gaat over bedrog en misleiding – mensen in slaap wiegen met een vals gevoel van veiligheid, terwijl in werkelijkheid de islam moslim immigranten dirigeert tot ‘schijnbaar geïntegreerde’ terwijl zij in werkelijkheid leven als een staat binnen een staat.

Abu Hamza Al-Masiri en de ‘Supporters of Shariah’

abu2

De volgende video licht met enkele voorbeelden het principe en het volgens de islam gerechtvaardigd gebruik van Taqiyya toe. Meester in Taqiyya was bijvoorbeeld Yasser Arafat, met zijn bekende dubbele agenda. Tijdens de Oslo-akkoorden in 1993 schud hij uitbundig de hand van Yitzak Rabin, wat verder ‘I condemn completely this terrorist activities’ [‘ik veroordeel volledig deze terroristische daden’] en dan in het geheim achter gesloten deuren, terrorisme actief steunt [Arafat in 1996: ‘El Jihad! El Jihad! El Jihad! El Jihad!’]. Moslimleiders zoals Anjem Choudary (Al Moehajerin) die zich erg gematigd lijken op te stellen, maar voor eigen publiek het masker laten zakken en precies het tegenovergestelde zeggen.

Centraal in deze video staat Abu Hamza al-Masri (°15 april 1958). Hamza is een soennitische moslim die sinds 1979 in het Verenigd Koninkrijk woont. Hij werd werd geboren als Mustafa Kamel Mustafa in Alexandrië, Egypte. Hij is de zoon van een middenklasse leger officier. In 1979 werd hij in het Verenigd Koninkrijk toegelaten met een studentenvisum. Hij studeerde civiele techniek aan de het Polytechnisch Instituut van Brighton (G-B).

Abu Hamza gaf in het publiek herhaaldelijk zijn steun voor al-Qaeda en Osama bin Laden, en preekte tegen de Britse betrokkenheid bij de oorlog in Irak. Abu Hamza verloor beide handen en het zicht in één oog tijdens een accident met het vervaardigen van een nitro-glycerinebom in 1993 in een trainingskamp van Al Qaeda in Afghanistan.  Sindsdien draagt hij aan zijn rechterhand een haak. Recent, tijdens een proces in januari 2006, bestempelde hij de Joodse bevolking als een ‘godslasterlijk, verraderlijke en smerig volk’ en dit verklaarde volgens Abu Hamza ‘waarom Hitler naar de wereld werd gezonden’. Hij pleitte ook voor ‘een wereld gedomineerd door een kalief, die zou zetelen in het Witte Huis.”

Abu Hamza al-Masri
Abu Hamza al-Masri

Abu Hamza Al-Masiri, voormalig leider van ‘Supporters of Shariah’, adviseert moslims hier in deze video over hoe zij moeten/mogen omgaan en handelen met niet-moslims: “Wat maakt Allah gelukkig? Allah is gelukkig wanneer niet-moslims worden gedood. [..] Lees de islamitische wetgeving er op na. Wanneer een niet-moslim een moslimland bezoekt en je ziet hem voorbij lopen, dan is hij zo dom als een koe,  ja, iedereen zou hem zo kunnen vastgrijpen. Dat is de islamitische regel, en dat is de mening van de Islam, het is niet mijn mening, als je de boeken leest over de Jihad, zal je het wel begrijpen… [..] Een niet moslim loopt voorbij, hij gaat ergens binnen – je grijpt hem beet, – “wat doe jij hier?”. Dan is hij een buit en kan je hem verkopen op de markt. Wanneer moslims hem niet kunnen grijpen, weet je, om hem op de markt te verkopen, maak hem dan dood. Dat is ook goed.

[Oorspronkelijke Engelse tekst: “What makes Allah happy? Allah is happy when [non-muslims] get killed. [..] You see the Islamitic rule. If a [non-muslims] goes into a muslim country and he ’s walking by, he ’s like a cow, boy, anybody could take him. That is the Islamitic rule, and this is the opinion of Islam, it ’s not my opinion, if you read the books of Jihad, you ‘ll see… [..] A [non-muslims] is walking by, he went inside – you catch him, – “what are you doing here?” Then he ’s a booty, you can sell him in the market. If muslims cannot take him, you know, and sell him in the market, then you just kill him. It ’s ok.”]

Bronnen: Faith, Answers & Questions van 21 april 2009; Bloodthirsty Liberal: He is just not That into Jews; Jewish Blogging: “Peaceful” Imam Calls For Extermination of Those Evil Jews van 19 april 2009; Palestinian Media Watch bulletin van 19 april 2009: Hamas Racism: Jews are evil – “Their children will be exterminated.”; Islam Watch: Understanding Taqiyya ― Islamic Principle of Lying for the Sake of Allah van 30 april 2007 door Warner MacKenzie; Wikipedia.eng: Abu Hamza Al-Masri; Counter Espionage: ‘Taqiyya’: how Islamic extremists deceive the West door Andrew Campbell van 1 juni 2005 en ‘Taqiyya’ and the global war against terrorism door Andrew Campbell van 1 september 2005 en Iran and Deception Modalities door Andrew Campbell van 1 september 2006 en Iran’s nuclear deception: taqiyya and kitman van 1 december 2006; op deze blogspot: Dhimmitude: de status van niet-moslim minderheden onder Islamitisch bestuur van 23 april 2009

18 gedachtes over “Taqiyya, de [islamitische] kunst van leugen en bedrog jegens niet-moslims en Joden

 1. 2 Mo,

  Ongetwijfeld dat shi-iten dat meer doen dan andere moslims, maar volgens hadieth heeft zelfs de profeet leugens toegestaan ten goede van de islam. Bovendien behoren Shi-ieten tot de ahl albait. De sunni’s zijn de volgers van de omayaden (de tegenstanders van de profeet). In de oorspronkelijk context van de islam behoren Shi-iten tot ahl albait en de sunni’s niet. Dit zijn helaas feiten.
  Ik persoonlijk vindt er niets goddellijks aan religies en al helemaal niet de abrahamitische. Moses (amunmesse) was een faroa die geloofde net als achneton in een god (zonnegod/sol invictus) en streed tegen een faroa die regeerde over het zuiden van Egypte. De joden hebben deze gebruikt als zijnde hun gids/voorbeeld en hebben er een verhaal om heen gebreid. De pyramides zijn niet gebouwd door slaven of buitenlanders (joden)…nee..door egyptenaren zelf (vele archelogische bewijzen en DNA onderzoek heeft dit uitgewezen). eerst dachten we dat Mohammad wel een historisch figuur moest zijn, tegenwoordig twijfelen steeds meer geleerden hierover, temeer ook omdat er niets, maar dan ook niets uit de tijd van de profeet is…dit geldt voor alle boodschappers/profeten.

  Like

 2. Ah zo, ik wist niet dat sjiieten geen moslims zijn, dat is nieuw voor mij. Of anders zit je weer wat te liegen, dat kan ook. Misschien ben jij wel een sjiiet? Kan je misschien even je bronnen opnieuw checken? 🙂

  Like

 3. achterrlijk artikel, de shi’a zijn diegenen die taqqiya doen, dit heeft niets met de islam te maken. Een shi’iet mag liegen om zich zogezegd te beschermen tegen alles en iedereen.

  Je mag volgens de islam NIET en NOOIT liegen… dus artikel trekt op niks, check ullie bronnen mensen

  Like

 4. Ik ben het met u eens over vrede en dat de arabische wereld maar de strijdbijl moet begraven….100% mee eens. Ik ben niet anti israel en pro palestina….ik vind dat de arabische wereld en de westerse wereld dit moeten uitpraten en dat er bestaansrecht is voor beiden partijen. Ze zeggen in God te geloven en in die zin kun je ook stellen dat het God is die dit mogelijk heeft gemaakt om te bezien hoe mensen heirmee omgaan, maar dat terzijde.

  Usebius heeft ver voor de islam dit ingesteld. Taqqya vindt zijn oorsprong in de islamitische geschriften en niet iets van de afgelopen 100 jaar. Sinds het ontstaan van de islam (iets later) wordt Taqqya gebruikt. U weet ook dat de moslims een hoop zaken hebben gestolen van christenen en joden zoals deze het weer van anderen hebben gestolen (deels).

  Like

 5. @ Taqqiya hebben de moslims van de christenen afgekeken. Wellicht ooit gehoord van Usebius….deze persoon heeft het als deugd gesteld om voor God’s zaak te liegen.

  Je meent het 🙂

  Eusebius van Caesarea leefde circa 263 – 339 na. Chr., ruim driehonderd jaar voor de islam werd gesticht door de profeet Mohammed. De artikels over taqqiya hebben het wel over de laatste honderd jaren tot heden.

  Like

 6. @ “jij vindt blijkbaar dat die palestijnen de schuldigen zijn….ja ook! ik vind dat beide partijen schuldig zijn. Israel zo veel machtiger dan die stenengooiers dat je ze eigenlijk niet aan elkaar gelijk kunt stellen”

  Dat is een kwestie van perceptie. Ik bekijk het conflict niet als een conflict tussen de Palestijnen enerzijds en Israël anderzijds, maar als de Arabische moslimwereld tegen Israël, waarvan de Palestijnen het slachtoffer zijn en pion van de Arabieren met de verovering annex vernietiging van Israël als het ultieme doel. Vandaar ook dat ik van mening ben dat een akkoord met de Palestijnen – als dat ooit mogelijk zal zijn – van nul en generlei waarde is, zolang de omringende moslimwereld van 1 miljard mensen weigeren dergelijk akkoord te onderschrijven en weigeren de strijdbijl tegen Israël te begraven. Luister maar naar de oorlogsretoriek van landen zoals Syrië, Libanon en Iran en je weet al genoeg. Anders gezegd: ja, graag vrede met de Palestijnen maar wel op voorwaarde dat dit vredesakkoord kadert in een groter globaal akkoord met de hele Arabische wereld. Zo niet, boeren we gewoon verder zoals het al 60 jaar verder gaat.

  Like

 7. Taqqiya hebben de moslims van de christenen afgekeken. Wellicht ooit gehoord van Usebius….deze persoon heeft het als deugd gesteld om voor God’s zaak te liegen. Juist ja moslims vonden het een lucratief systeem maar zijn niet uniek hierin.

  Like

 8. Je zegt het zelf: op deze blog. jij vindt blijkbaar dat die palestijnen de schuldigen zijn….ja ook! ik vind dat beide partijen schuldig zijn. Israel zo veel machtiger dan die stenengooiers dat je ze eigenlijk niet aan elkaar gelijk kunt stellen. Europa heeft die daden van twee jaar terug wel degelijk veroordeeld en Amerika durfde niet. Erdogan is niet voor niets weggelopen. De journalisten werden niet toegelaten etc. en begaven ze zich exact op een niet westerse methodiek. Heel de wereld sprak er afschuw van en Israel deed of zijn neus bloedde. Intrinsiek zijn het dezelfde soort mensen, met een ander jasje…maar dit is mijn mening. Ik vind wel dat oorlogen en geweld tot de oude goden horen en niet meer van deze tijd zijn waar God niet meer de lakens uitdeelt in figuurlijke zin. Dit is namelijk wat er achter steekt…islam vs jodendom/christendom; Oost vs West. De werkelijkheid echter is dat ze beiden blind, doof en stom zijn net als in de film religulous.

  Like

 9. Brabosh, je doet net of ik de enige ben…hou op met die onzin. Ben je vergeten dat het overgrote deel van Europa VS en Israel als de bedreiging van de wereldvrede. Ik zeg niet dat die arabieren niet schuldig zijn, maar de Israeli’s zijn net zo schuldig. Een hoop joodse mensen is het niet eens met de politieke handelingen. Ik heb zelf gezien hoe verrot die militairen zijn zowel in moreel opzicht als menselijkheid. Ja inderdaad…van mij part mogen ze elkaar uitmoorden, maar zoals je weet zijn de meesten onschuldig. Je kan Israel uit de wind houden, maar ik ben blij dat de afgelopen jaren een hoop ogen zijn geopend die voor rechtvaardigheid strijdt. Israel is niet altijd rechtvaardig geweest. Je hoeft niet de arabieren erbij te halen, immers daar weten we van dat ze niet sporen, maar om nu te gaan stellen dat Israeli’s soms ook niet deugen omdat de andere partij niet deugt is natuurlijk vreemd. Ik heb het niet over joodse mensen algemeen (het zijn mensen als een ieder) maar puur politiek gezien zijn ze het zelfde in essentie.

  Like

 10. De slachtpartij in Sabra en Chatilla werd UITGEVOERD door Libanese Christen Arabieren: Arabieren vs Arabieren. Je kan de Israëli’s misschien verwijten dat ze de ene groep Arabieren niet tegen de andere groep Arabieren heeft beschermd, maar de uitvoerders van die genocide waren niet de Joden.

  Maar misschien ben je ook wel boos op de Joden omdat de Israëli’s de leden van Al Fatah niet hebben beschermd, toen tijdens de machtswissel in Gaza in de zomer van 2007, Hamas enkele honderden van hun aanhangers hebben vermoord? Of waarom ook de Israëli’s niet beschuldigen toen de Syriërs in augustus 1989 Beiroet plat bombardeerden met vele doden en gewonden? Of Soennieten en sjiieten die op dit ogenblik elkaar in Jemen afmaken? Enz… ? ’t Is toch allemaal en altijd de schuld van de Joden, niewaar?

  Gaza was een vergeldingsactie voor het acht jaar lang beschieten van Zuid-Israëlische dorpjes door Hamas met duizenden raketten en mortieren. 75 procent van de slachtoffers in Gaza waren terroristen die zich verscholen achter vrouwen en kinderen, vandaar ook dat er helaas ook onschuldige slachtoffers zijn gevallen.

  Ps: waar zat jij om te protesteren toen die raketten en mortieren werden afgeschoten?

  Like

 11. Abu hamza Al-Masiri…ach jongens…natuurlijk ziet hij de dingen verkeerd…hij kan niet goed zien. Vele moslims geloven wat deze man vertelt en volgen hem….naar de afgrond!

  Like

 12. Zodra iemand Israel noemt en dat deze hun afspraken wel nakomen…helaas. Israel/Joden zijn net moslims. Het zijn allebei semieten vandaar dat ze zo op elkaar lijken. Moslims en joden zijn een pot nat. Na de slachtpartijen in sabra, shatiela en onlangs in gazastrook, heeft Israel voor mij definitief afgedaan. Ik ben gelukkig niet de enige.

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.