‘Mensenrechtengroepen’ willen Hamas van de EU-terreurlijst schrappen

nadine

Op 30 maart 2009 j.l. heeft de pro-Palestijnse lobby, een petitie gelanceerd om de Palestijnse terreurorganisaties van de EU-terreurlijst te schrappen. Die eis was niet nieuw maar werd eerder gelanceerd door initiatiefneemster Nadine Rosa-Rosso, onderwijzeres en gekend kopstuk van de PVDA-België, een piepkleine communistische marxistisch-leninistische partij die al dertig jaar lang ageert in de marge van het Belgisch politieke toneel. Een paar geleden trok voorzitter Kris Merckx zich terug uit de PVDA en werd opgevolgd door Peter Mertens.

Nadine Rosa-Rosso deed haar Europese oproep om Hamas te weren van de lijst van terroristische organisaties van de Europese Unie te Brussel op 1 februari 2009. Op 30 maart werd die oproep andermaal vernieuwd, meer in het bijzonder dan in het kader van de verkiezingen van 7 juni 2009 voor het Europese Parlement. De oproep richt zich tot alle kandidaten op de lijsten voor de Europese verkiezingen op 7 juni 2009. En wil aandacht vragen voor het Palestijnse “verzet” dat volgens het comité ten onrechte op de EU-lijst van terroristische organisaties terecht is gekomen.

De Europese Unie is over veel verdeeld maar over terrorisme is men het eens geworden. Men is gekomen tot een gezamenlijke lijst; een gemeenschappelijk standpunt krijgt vorm in het opstellen van een lijst van personen, groepen en entiteiten die betrokken zijn bij terroristische daden. Onder “personen, groepen en entiteiten die betrokken zijn bij terroristische daden” worden diegenen verstaan waarvan, aan de hand van welbepaalde inlichtingen, is aangetoond dat zij reeds terroristische daden hebben gepleegd of pogen te plegen, dan wel het plegen van deze daden vergemakkelijken.

Volgens de ondertekenaars is Hamas geen terreurgroep maar legaal 'verzet'
Volgens de ondertekenaars is Hamas geen terreurgroep maar legaal 'verzet'

“Terroristische daden” worden gedefinieerd als opzettelijke handelingen die een land of een internationale organisatie ernstig kunnen schaden wanneer zij worden gepleegd met het doel een bevolking te intimideren, onrechtmatige verplichtingen op te leggen, of de constitutionele, economische en sociale basisstructuren van dat land of die organisatie te destabiliseren of te vernietigen. De lijst omvat de volgende daden:


* aanslag op het leven van een persoon of op zijn fysieke integriteit;
* ontvoering of gijzeling;
* vergaande verwoesting van openbare of particuliere voorzieningen, met inbegrip van informaticasystemen;
* het kapen van collectieve vervoermiddelen (vlieg- en vaartuigen);
* vervaardiging, bezit, verwerving, vervoer of gebruik van vuurwapens, springstoffen, kernwapens, biologische en chemische wapens;
* het in de lucht laten ontsnappen van gevaarlijke stoffen of het veroorzaken van overstromingen, ontploffingen of branden;
* het verstoren of onderbreken van de toevoer van water, stroom of andere essentiële natuurlijke hulpbronnen;
* het leiding geven aan een terroristische groepering of het deelnemen aan de activiteiten ervan, ook door aan deze groepering logistieke steun te leveren of enigerlei vorm van financiering toe te kennen.

boycott

Op de lijst staan onder meer de terroristische tak van de Hamas, de Palestijnse Islamitische Jihad en andere revolutionaire groeperingen, alsook namen van hun leden. Een poging om ook Hezbollah op deze lijst te krijgen is nog niet geslaagd. De dagelijkse nieuws berichten maken duidelijk dat genoemde organisaties zich schuldig maken aan de hierboven genoemde terreurdaden. Andere organisaties op de lijst zijn:

1. Abu Nidal Organisation (ANO), (alias Fatah Revolutionaire Raad, Arabische Revolutionaire Brigades, Zwarte September, en Revolutionaire Organisatie van Socialistische Moslims)
2. Al-Aqsa Martelarenbrigades
3. Al-Aqsa e.V.
17. Hamas (inbegrepen Hamas-Izz al-Din al-Qassem)
18. Hizbul Mujahideen (HM)
31. Palestinian Liberation Front (PLF) (Palestijns Bevrijdingsfront)
32. Palestinian Islamic Jihad (PIJ) (Palestijnse Islamitische Jihad)
33. Popular Front for the Liberation of Palestina (PFLP) (Volksfront voor de bevrijding van Palestina)
34. Popular Front for the Liberation of Palestine-General Command (alias PFLP-General Command, PFLP-GC) (Volksfront voor de bevrijding van Palestina-Algemeen Commando)
43. Stichting Al Aqsa (alias Stichting Al Aqsa Nederland, alias Al Aqsa Nederland)

bor22

De petitie heeft tot op heden ongeveer 1.000 handtekeningen verzameld. Onder de activisten voor de Palestijnse  staat, tégen  het voortbestaan van de Israëlische onafhankelijke staat en het fulmineren tegen een zogenaamde ‘Zionistische Lobby’, zijn een aantal ondertekenaars afkomstig uit de academische, literaire en artistieke wereld zoals Norman Finkelstein, Hajo Meyer G., Gretta Duisenberg en Aboe Jah Jah (AEL thans in Libanon) .

Daarnaast ook een wel erg bont gezelschap bekende Belgen: Shmiel Mordche Borreman (Jesjoeroen), Pierre Carette (CCC), Tom Lanoye (auteur), Jean Bricmont (fysicus), Pol Goossens (journalist), Ludo Abicht (auteur), Amir Haberkorn, Ida Dequeecker (feministe), Robbe De Hert (cineast), Erwin Mortier (schrijver), Eric Goeman (woordvoerder Attac Vlaanderen), Nadine Rosa-Rosso (PVDA), Herman De Ley (emeritus professor, Universiteit Gent), Gie van den Berghe (professor Universiteit Gent, ethicus en historicus), Ludo de Witte (auteur), Francis Jorissen (webmaster Attac Vlaanderen, België), Erik Swyngedouw (Professor), Ludo De Brabander (Stafmedewerker vzw Vrede), Paul De Witte  (Woordvoerder Basisbeweging voor democratie in samenleving en kerken) en Karim Hassoun – Voorzitter AEL Belgie. Een volledige lijst vind je hier.

Bronnen: Interview Nadine Rosa-Rosso van 29 maart 2009; AEL-België: Recognise Resistance van 2 april 2009; Body on the Line: Appeal for the removal of Hamas from the EU terror list! van 4 maart 2009; Eliezer Yair Hamas blijft op de EU-terreurlijst van 13 april 2009; Stop de Bezetting: Oproep tegen de criminalisering van het Palestijns verzet; Réveil des Consciences: Signez l’appel pour le retrait du Hamas de la liste européenne des organisations terroristes van 23 februari 2009