Omstreden imam Ali Eddaoudi mag in het Nederlandse leger de nieuwe legerimam worden

Ali Eddaoudi: 'Ik sterf liever in eer, dan dat ik buig voor iemand die het niet verdient.' foto Johan van Gurp
Ali Eddaoudi: 'Ik sterf liever in eer, dan dat ik buig voor iemand die het niet verdient.' foto Johan van Gurp

Ali Eddaoudi mag legerimam worden. De Tweede Kamer is met 1 stem verschil akkoord gegaan met de benoeming van de uit Marokko afkomstige geestelijke. Eddaoudi’s columns schoten enkele Kamerfracties in het verkeerde keelgat. In zijn columns trekt Eddaoudi van leer tegen het Christendom, premier Balkenende noemde hij een deurmat en hij besteedde regelmatig een portie haatwoorden aan het adres van de Joden en Israël. Naar eigen zeggen heeft Ali Eddaoudi van zijn eerdere uitspraken inmiddels afstand van genomen.

Ook andere Nederlandse politici vonden dat de legerimam daarvan overtuigend afstand had genomen en dat het aan de zendende instantie is om te bepalen of een kandidaat geschikt is voor het ambt van geestelijk verzorger bij Defensie. Het is hun recht de geestelijke verzorging in te vullen. De leiders van het Contactorgaan Moslims en Overheid CMO dat als zendende instantie optreedt voor Eddaoudi, deden een oproep het initiële besluit van de staatssecretaris om Eddaoudi te benoemen, in tact te laten [hetgeen uiteindelijk met 1 stem verschil ook is gebeurd]. Een dominee, een pandit en een rk-pastor steunden hun oproep.

Van Joodse zijde was het de liberale rabbijn Awraham Soetendorp die zijn naam er aan verbond. De oproep eindigt met de woorden: “In het ontstane debat zijn kernwaarden van de samenleving in het geding onder druk van fracties in de Tweede Kamer. Wij willen een tegengeluid vormen, opkomen voor het recht op geestelijke verzorging en pleiten voor behoud van de kernwaarden van onze samenleving.” En nu maar hopen dat de imam in het leger niet de Jihad gaat prediken tegen het eigen Nederlandse volk [sic.]

nazivlagIn een column zag Eddaoudi geen perspectief op samenwerking tussen Islam en Christendom. Elders noemde hij premier Balkenende minder dan een deurmat. Ook had de imam zich gekant tegen de interventiemacht in Afghanistan. Over Israël schreef Eddaoudi onder een cartoon (afbeelding hierboven) van Israëlische soldaten die een hakenkruisvlag planten op een berg moslim-lijken: “Wie zijn er vandaag de dag nog terroristen en wie vormen de vredesduiven als ik biddende joodse soldaten op tanks zie staan? Waarom is deze jihad wel geoorloofd? .. Israel heeft vrijspel gekregen en Europa speelt samen met de VN een poppenkast waar veel moslims inderdaad niet meer intrappen. De jihad is inderdaad het enige legitieme middel voor de moslims in het Midden-Oosten.

In mei 2006 vernielden Marokkaanse jongeren herdenkingskransen in Amsterdam
In mei 2006 vernielden Marokkaanse jongeren herdenkingskransen in Amsterdam

In een column over Bevrijdingsdag schreef Eddaoudi twee jaar geleden: “Hoe geloofwaardig ben je nog als samenleving als je de ene geweldpleger consequent negeert en de ander – denkt u aan Bush enkele jaren geleden of de vele Joodse leiders waarmee Nederland intensief contact onderhoud – gastvrij ontvangt? Dan op 4 mei de krans legt en vervolgens NOOIT MEER roept? Hoe wil de Joodse gemeenschap in Nederland en heel politiek polderland de islamitische gemeenschap serieus bereiken als enkel hun mensen worden uitgesloten? Hoe hypocriet kun je zijn als je een klein incident in Amsterdam, waarbij Marokkaanse jongeren tegen een herdenkingskrans hebben geschopt, zo uitvergroot.” Het is overigens niet de eerste keer dat in Amsterdam kransen werden vernield. Zo verstoorden in 2003 in stadsdeel De Baarsjes Marokkaanse jongeren de dodenherdenking wreed door te voetballen met kransen en riepen ze: “Joden die moeten we doden.

De columns van Eddaoudi staan op de site Mirsab.nl. De gelijknamige stichting die de site beheert heeft als doelstelling: het bestrijden van islamofobie, vreemdelingenhaat, antisemitisme, geloofsdiscriminatie en racisme t.o.v. de verscheidene etnische groepen waaruit de moslimgemeenschap bestaat, met de daarvoor bestaande juridische middelen.

Bron: N.I.K. net: Eddaoudi mag legerimam worden van 22 april 2009