Nederland: discussie over Israël ontspoort

Als het om Israël gaat doen feiten er niet meer toe.

Columnist Thomas von der Dunk schreef in de Volkskrant op 30 maart 2009: ” Israel totaal ontspoort”. In zijn column gebruikte hij terminologie uit de tijd van Nazi Duitsland in verband met het Israël van nu. Ook maakte hij claims over de recente oorlog in en rond Gaza en de nieuwe politieke realiteit in Israël in bewoordingen die doen vermoeden dat in het Midden Oosten een nieuwe fascistische staat geboren wordt. Het artikel van Von der Dunk staat niet op zichzelf , sinds de oorlog begon tussen Israël en Gaza vorig jaar december lijken er geen grenzen meer aan de aard van de discussie over Israël in Nederland.

jews-poster-sergasso1

De wildste claims worden zonder toetsing voor waarheid versleten. Neem Von der Dunk’s claim dat Israël Palestijnse schoolkinderen “afschiet alsof het de Veluwse drukjacht betreft”. Hij denkt rechtvaardiging voor de claim gevonden te hebben in de publicatie in de Israëlische krant “Haaretz” waar melding werd gemaakt van vermeende excessen in Gaza gepleegd door individuele Israëlische militairen. Hij maakt de opmerking dat “Israëli’s zich als het nieuwe Herrenvolk in het Midden Oosten gedragen”. Op het moment dat von der Dunk zijn column schreef waren er echter al genoeg journalisten die vraagtekens hadden geplaatst bij deze claims, die afkomstig waren van een Israëli die soldaten begeleidt bij hun voorbereiding op de militaire dienst op het Rabin instituut in Haifa. Deze verklaringen waren namelijk niet opgetekend uit de monden van soldaten die ter plekke waren op het moment dat de vermeende wandaden hadden plaatsgevonden. Alle “getuigenissen” waren niet meer dan verhalen die men had “gehoord”. Inmiddels is uit een intern onderzoek van de Israëlische militaire politie duidelijk geworden dat alle excessen die gemeld werden in het Haaretz artikel niet hebben plaats gevonden .

In hetzelfde artikel claimt Von der Dunk dat de nieuwe coalitie van Israël ultrarechts is, alsof Likoed niet centrumrechts is en de Arbeiderspartij niet gewoon links. Maar dat was nog niet genoeg, Israël zou nu als eerste westerse land sinds 1945(!) een regering krijgen waarvan een der partijen een programma van etnische zuivering heeft. Lieberman de leider van deze partij zou regelmatig bepleiten om “de hele Arabische bevolking te verjagen”. Het was klaarblijkelijk teveel gevraagd om een simpele blik te werpen op de Engelstalige website van Israel Beiteinoe (http://www.beytenu.org/.) Daar legt men uit dat men vindt dat de politiek “land voor vrede” vervangen moet worden door:” land voor land en vrede voor vrede”. Men legt ook uit waarom dat als een oplossing wordt gezien en geeft ook een voorbeeld van een soortgelijke politiek die elders in de wereld ook werkte, namelijk Cyprus. Daar werden de twee bevolkingsgroepen in 1974 gescheiden en sinds die tijd is het rustig op Cyprus. In Israël vormen delen van de Arabische bevolking een vijfde colonne en werken mee aan de liquidatie van de staat, terwijl zij Israëlisch staatsburger zijn. Gebieden met een dergelijke populatie wil men uitruilen met de PA voor de grote nederzettingen in een toekomstig akkoord.

Als het zo simpel is om deze twee claims te weerleggen, rijst de vraag waarom journalisten zich verlagen tot dit soort journalistiek. Von der Dunk is daarin niet alleen in Nederland, een op 8 maart j.l. uitgezonden VARA/NPS documentaire over Gaza (Geen geld voor Gaza) liet journalistiek van het zelfde niveau zien. Een half uur lang werden alle normen in de journalistiek in deze “documentaire” geschonden, onder meer door slechts “deskundigen” voor de camera te halen die bekend staan als anti-Israël activist of om hun uitgesproken anti-Israël denkbeelden. Een van de claims uit dat programma was dat Israël herstelbetalingen zou moeten verrichten aan Hamas in Gaza, omdat Israël ongegronde agressie tegen Gaza zou hebben gepleegd.

Antisemiet Thomas von der Dunk (PVDA): Terwijl het Israëlische leger Palestijnse schoolkinderen afschiet alsof het de Veluwse drukjacht op wilde zwijnen betreft…'
Antisemiet Thomas von der Dunk (PVDA): 'Terwijl het Israëlische leger Palestijnse schoolkinderen afschiet alsof het de Veluwse drukjacht op wilde zwijnen betreft…'

Nederland zou een van de Europese landen zijn die herstelbetalingen zou blokkeren. Een expert op het gebied van het internationale recht die wij raadpleegden over de geaccepteerde praktijk van herstelbetalingen weerlegde deze claim al even simpel. Slechts staten die een ongegronde oorlog uit agressieve overwegingen verliezen nemen als onderdeel van hun capitulatie herstelbetalingen op zich (meest recent Irak in 1991). Israël verdroeg acht jaar lang dagelijkse raketaanvallen op burgerdoelen op haar grondgebied, en voerde uiteindelijk oorlog tegen haar wil.

Het had allemaal anders kunnen zijn in Gaza toen men in augustus 2005 de laatste Israëli zag vertrekken. Van het Peres vredescentrum kreeg men de middelen om aan een vreedzaam bestaan te bouwen, in de vorm van een 200 miljoen dollar kostend kassen project. Een week na de Israëlische terugtrekking restte van het kassenproject nog slechts glasscherven en begon een nieuw industrieel project: de Qassam fabrieken.

Een land dat apart wordt gezet door een deel van de wereld in de behandeling van haar fouten is nog geen “apartheidstaat”. Mensen die hun morele verontwaardiging reserveren voor de staat Israël tonen vaak geen vergelijkbare verontwaardiging voor de echte excessen gepleegd door schurkenstaten. Journalisten die helpen de meest absurde claims over Israël de wereld in te helpen zouden zich moeten realiseren dat zij een gevaarlijk spel spelen. De wereldgeschiedenis ,en in het bijzonder de Joodse geschiedenis is vol van voorbeelden waarbij een oorlog begon met een absurde claim die tot doel had de massa’s in beweging te krijgen. In die zin was de vergelijking van Von der Dunk met de nazitijd een juiste.

Thomas von der Dunk is een columnist die iedere week een artikel schrijft voor de Volkskrant opiniepagina. Dit jaar alleen wijdde al hij zes keer zijn column aan Israël, de laatste keer ging hij echter alle volledig over de schreef in het artikel in de Volkskrant van 30 maart. De Volkskrant gaf Yochanan Visser van Israël Facts op 1 april 2009 een het recht op wederhoor en plaatste het bovenstaande artikel op haar website.