Twee statenoplossing voor Israël en Palestina: Ja maar… hoe en waar?

2-statenb

Het is iedereen wel duidelijk dat een 2-staten oplossing stilaan dichterbij komt om het decennialange conflict tussen Arabieren en Joden over het Israël, Gaza en de Westelijke Jordaanoever definitief te regelen. De vraag die blijft hangen is natuurlijk hoe die 2 staten – Israël en Palestina – er dan zouden uitzien en belangrijker nog binnen welke grenzen. Eén van de belangrijkste eisen van de Israëlische regeringen van de afgelopen decennia is dat de grenzen verdedigbaar moeten zijn voor Israël. Niemand die zich illusies maakt dat de Arabieren ooit de strijdbijl zullen neergooien tegen de Joodse staat.

samaria

Als de Israëli ’s bijvoorbeeld het Joodse Samaria (gekend als de Westbank, gelegen op de westelijke Jordaanoever) zouden moeten opgeven, betekent dat concreet dat er meer dan 100.000 Joden zouden moeten geëvacueerd worden en dat is niet realiseerbaar. De economische prijs die daar zou moeten worden betaald loopt op tot meer dan 30 miljard dollar! Anderzijds is een Palestijnse staat, verdeeld over Samaria en de Westbank, niet leefbaar noch regeerbaar. Israël heeft dringend nood aan vrede en veiligheid.

Met Egypte wordt al geruime tijd onderhandeld over geplande grenswijzigingen die enkele nieuwe voorstellen in het kader van land voor vrede thans op tafel liggen. Egypte en Jordanië zijn de enige twee Arabische moslimlanden die de soevereiniteit van de Israëlische staat erkennen en misschien dat met beide landen Israël tot een vergelijk kan komen. Eén van de voorstellen die thans op tafel liggen, wordt geïllustreerd door het kaartje hierboven.

Wat de Gazastrook betreft zou het grondgebied verdubbeld worden en uitgebreid met een rechthoekig stuk land van 600 vierkante kilometer [1] dat dan door Egypte zou moeten worden overgedragen worden aan de Palestijnen in Gaza. Dergelijk vergroot gebied zou de leefbaarheid van de staat aanzienlijk verhogen. Anderzijds zou een deel [3] van de Westbank – eveneens een 600 km2 groot – moeten worden overgedragen aan de Israëli ’s waar zij dan de 100.000 Joden die nu verspreid over de westelijke Jordaanoever leven, zouden kunnen onderbrengen. De Arabieren op de westelijke Jordaanoever zouden met Jordanië een soort van Jordaans-Palestijnse Federatie kunnen oprichten.

In ruil daarvoor zouden de Palestijnen gecompenseerd worden door Israël, dat een strook van 600 kilometer [2] aan de grens van Israël en Egypte in het westelijk deel van de Negevwoestijn, zou afstaan aan de Palestijnen. Een en ander heeft ondermeer het voordeel dat de Arabieren over land en zee in de rest van het Midden-Oosten kunnen reizen zonder daarom Israël noch te moeten doorkruisen. Op die manier zou Israël dan verdedigbare grenzen verkrijgen tegen de vele miljoenen Arabieren die wellicht tot in de eeuwigheid het Joodse volk zullen willen vernietigen. Het zij zo. Lees ook op deze blog: 2-staten oplossing voor Israël en Palestina verder weg dan ooit