Hasbara op het internet. Gezocht: ‘een Vlaams leger van bloggers’

hasbara1

Hoe Israël de media oorlog verloor

Tijdens de voorbije Gaza crisis (27.12.2008-18.01.2009) is andermaal gebleken hoe belangrijk het was om onmiddellijk, adequaat en goed gedocumenteerde informatie te verstrekken als antwoord op de vele kritieken die Israël kreeg en door hierop te weinig, te vaag en te laat op te reageren, heeft het imago van Israël hierdoor veelvuldige en rake klappen gekregen. De oorzaak daarvan was niet door de feiten of acties van het IDF an sich, maar door de veelvuldige foute, verdraaide of onvolledige informatie die door de media over het conflict werd verspreid. Zie ook: Hoe Israël de media-oorlog verloor en Puzzled in Gaza van Yvonne Green en Think About This.

de moord op al-Dura bleek in scene gezet
De moord op al-Dura bleek in scene gezet, niemand en geen pers die achteraf het werkelijke verhaal corrigeerde en online bracht

Westerse journalisten werden van bij het begin van het Gazaconflict niet toegelaten in het gebied, toch werd de media overspoeld met  honderden beelden van dode en gewonden en een veelvoud aan reportages. Het overgrote deel van die informatie, die via de internationale media werd losgelaten op de wereld, kwam achteraf gezien nagenoeg eenzijdig uit Palestijnse of Arabische bron. Deze informatie werd door westerse journalisten klakkeloos overgenomen zonder  noch de bronnen te checken noch op het terrein de werkelijke situatie en bestaande feiten te toetsen.

Met alle catastrofale gevolgen van dien: een sinds 1945 nooit meer geziene golf van Jodenhaat en anti-Zionisme overspoelde de wereld. De gevolgen zijn nog altijd zichtbaar en in het licht van de Antiracisme Conferentie Durban II die binnenkort van start gaat in Genève wordt – onder het mom van anti-Zionisme – een nieuwe golf van Jodenhaat verwacht tegenover de Joodse gemeenschappen in Israël en in de rest van de wereld.

Het Israëlisch Ministerie van Buitenlandse Zaken erkent de fout van het te weinig aan het verspreiden van informatie tav het grote publiek te hebben te gewerkt en is sinds februari een vernieuwde Hasbara gestart. Hasbara is een hebreeuws woord, met verschillende betekenissen en interpretaties. De huidige meest gehanteerde betekenis is die van ‘publieke diplomatie’ om als het ware als ‘advocaat voor Israël’ actief mee te werken met het doel het imago van Israël in het buitenland op te vijzelen. Hasbara streeft een positieve benadering na van elke informatie die toekomt, zonder daarbij de kritiek of gemaakte fouten uit de weg te gaan. Zij doet dat op een opvoedkundige wijze eerder dan door te confronteren, pro-actief eerder dan reactief.

Vlaamse Hasbara op het internet: slappe koffie

De luis in de pels voor zelfbenoemde 'vredesactivisten': Joods Actueel
De luis in de pels voor zelfbenoemde ‘vredesactivisten’: Joods Actueel

Tijdens het voorbije Gazaconflict is nogmaals de kracht van het internet gebleken en hoe weinig Vlaamse pro-Israël activisten daarvan gebruik hebben gemaakt. Wat de Lage Landen betreft, België en Nederland was het resultaat ronduit bedroevend. In Nederland, dat traditioneel een pak mondiger en politiek sociaal meer bewust actief is dan de  gemiddelde Vlaming in België, werd op verschillende websites en blogs verdienstelijk weerwerk verricht. Ook in Franstalig België, Wallonië en Brussel, werd flink gewerkt aan het aanscherpen van de pen, in de media en op het internet. Maar in Vlaanderen was de situatie ronduit dramatisch.

Dat heeft verschillende oorzaken. De dozijnen Joodse organisaties die actief zijn in Vlaanderen, zijn bijzonder weinig actief op het internet. Als ze al bekend zijn met het internet, frequenteren zij voornamelijk de Franstalige websites en blogs. Hoewel de meeste Joden in Vlaanderen goed tot uitstekend de Nederlandse taal beheersen, worden de meeste Joden nog steeds opgevoed in de Franse taal. Hun huis- tuin- en keukentaal is nog steeds het Frans en ligt het ook voor de hand dat zij niet snel of veel minder geneigd zijn om te kijken wat er aan de hand is op het Internet in de Nederlandse taal. Mede daardoor, hebben zij de langdurige haatcampagne op de vele honderden websites, blogs en forums over het hoofd gekeken en de omvang van die campagne compleet onderschat.

En dan te beseffen dat tegenwoordig ruim twee-en-een-half miljoen Belgen toegang hebben tot het internet [zie De Standaard van 21 april 2009: België telde eind 2008 meer dan 2,8 miljoen internetaansluitingen], en enkel de honderden Vlaamse websites en blogs van de ontelbare pro-Palestijnse en anti-Zionistische organisaties actief waren (en nog zijn) op het internet, ligt het voor de hand dat ook in Vlaanderen de mediaoorlog op het internet door pro-Israëlactivisten, bij voorbaat verloren werd nog vooraleer hij goed en wel begonnen was. Voor wie op zoek was naar een denkbeeldige Joodse Lobby in België, was snel van een kale reis teruggekeerd. Welgeteld één keer werd er actief gedemonstreerd (Antwerpen, 11 januari 2009) – een half uur zacht grommen, zalven en lijmen en het was weer voorbij. Dat was het dan wat Vlaanderen betreft zowel publiek als op het internet! Op datzelfde ogenblik werd in Brussel door 70.000 mensen betoogd, gerecruteerd door meer dan 80 Belgische anti-Israël en anti-Joodse organisaties…

we willen wel....
veel goede wil en de beste intenties maar weinig actie…

Grote uitzondering [gelukkig maar] was Joods Actueel rondom Michael Freilich en zijn redactieraad, die op 31 december 2008, toch reeds vier dagen nadat het Gazaconflict was begonnen[!], een Blog opstartte. Blog die later compleet werd geïntegreerd in de website met dezelfde naam.

Het Forum der Joodse Organisaties daarentegen ontwaakte slechts moeizaam en erg langzaam uit haar diepe slaap, maar haar acties op het internet zijn sporadisch, te kort en beknopt en laten in het algemeen een erg passieve en gelaten indruk na. Pas halverwege het Gazaconflict, begon het FJO eindelijk iets aan haar website te doen, website waarnaar ik al 15 jaar lang tevergeefs op zoek was op het internet.

Op dit ogenblik zijn nog steeds enkel Joods Actueel en deze blog, Verzet Blogspot Brabosh.com, de enige Vlaamse blog/websites die zich actief roeren op het internet. Voor het overige moet je uitwijken naar onze Noorderburen en de websites en blogs van Nederlandse origine raadplegen (zie rechts bij verwijzingen: Nederland). Het blijft allemaal hard vrijwilligerswerk door amateurs, die zonder de minste steun van overheid of ngo’s, met primitieve middelen en een handvol mensen – blijven timmeren aan het imago van Israël en dat van de Joden in het algemeen. IJveren voor een gelijke en meer evenwichtige benadering van de Israëlische politiek en situatie, in vergelijking tot de landen in de rest van de wereld, blijkt nog steeds een bijzonder ondankbare zaak te zijn maar wel absoluut noodzakelijk.

Het bescheiden succes van deze ‘twee roependen in de woestijn op het internet‘ is in feite een gegeven om maar weinig trots op te zijn, want het toont tegelijk de armoede aan van Joods en niet-Joods verzet aan tijdens deze goed georganiseerde anti-Israël campagne, door vele objectieve waarnemers terecht de pro-Palestijnse Lobby genoemd. Het echte PR-werk – pro-Israël – zou in feite moeten uitgevoerd worden door beroepsmensen, maar die laten het helaas nagenoeg compleet afweten. De toestand op het internet is echter onhoudbaar geworden en ronduit alarmerend. Er moet dringend wat aan gebeuren en een nieuwe versie van een Vlaamse Hasbara op het internet dringt zich op.

Gezocht: een Vlaams leger van bloggers

Gezocht: Advokaat voor Israël op het internet
Gezocht: ‘Advocaten voor Israël’ op het internet

Met de kracht van het internet kan iedereen, jong en oud, geschoold en ongeschoold, op gelijk welk ogenblik en elk uur van de dag met de computer een activist zijn. Je kan zelfs een online activist zijn van op het werk of met een draagbare PC op een bank in het park of café. Het enige wat je nodig hebt is een PC en een aansluiting op het internet. Het internet is al lang geen eenrichtingsverkeer meer zoals websites dat in den beginne wèl waren, maar integendeel een interactieve weg om informatie uit te wisselen om alleen of in groep online informatie te ontvangen en door te geven.

Veel meer dan vroeger zijn op het internet erg gebruiksvriendelijke programma’s gratis te downloaden en in een oogwenk te installeren. Vele van die programma’s zijn eenvoudig te bedienen en laten je toe om met een vingerknip artikels, foto’s en video’s te downloaden. Erg populair zijn YouTube, waar iedereen eigengemaakte video’s kan publiceren. Netwerken kan uitstekend via MySpace en Facebook. Vooral blogs (on line dagboeken en journaals) zijn bijzonder populair. Meer dan 65 miljoen mensen zijn lid van Facebook, meer dan 50 miljoen mensen bezoeken minstens één keer per maand YouTube en Wikipedia (online encyclopedie gemaakt door iedereen), en Technocratie, een blog traffic service, die meer dan 110 miljoen blogs telt.

bloggers

Tweede belangrijkste gegeven: hoe aan correcte en objectieve informatie te geraken, hoe ze te gebruiken en online te zetten. Het Israëlisch Ministerie van Buitenlandse Zaken verspreid online complete pakketten voor de Israeli Webfriends, zoals u en ik. Beperkte tot zeer goed gedocumenteerde Q & A’s (vraag en antwoord) worden kant en klaar toegeleverd. Overwegend in het Frans of het Engels, maar met goede vertaalprogramma’s zoals bv Elan online en het vertaalprogramma van Microsoft, helpen u een eind op weg naar een Nederlandstalig antwoord.

Voor alle duidelijkheid: Je hoeft niet eens een blog op te starten om een online activist te worden. Neem gewoon deel (eerst registreren) aan de discussies  op de ontelbare politieke en sociale forums op het internet, blogs en interactieve mediasites van kranten en journaals. Korte compact geformuleerde antwoorden, kunnen in vele gevallen reeds het verschil maken.

Wie geïnteresseerd is om ‘advocaat voor Israël‘ te worden kan mij emailen op brabosh – at – telenet.be.

Bronnen: Jerusalem Post van 18.01.2009: Latest hasbara weapon: ‘Army of bloggers’; Haaretz van 19.01.2009: Israel recruits ‘army of bloggers’ to combat anti-Zionist Web sites; Wikipedia, the free encyclopedia: Hasbara

18 gedachtes over “Hasbara op het internet. Gezocht: ‘een Vlaams leger van bloggers’

 1. Geachte lezers,

  Een geweldig initiatief. Zelf ben ik al enkele jaren actief als onbezoldigd ambassadeur voor Israel op de weblog http://www.eliezeryair.punt.nl en inmiddels ook op Infonu.nl en Twitter.
  Actief in de strijd voor een eerlijke informatievoorziening over Israel en het conflict in het Midden-Oosten. Actief tegen vooroordelen, anti-semitisme, jodenhaat en fanatieke (islamitische) geloofsijver en palestijnse terreur.

  m.vr.gr.
  Eliezer Yair

  Like

 2. God is was en zal altijd met Israel zijn De Heer verpletter al zijn vijanden Doe in de Naam VAN JHWH die gruwelijke rotskoepel
  die ba al tempel staat op de Heiligste
  Der Heiligen weg en God doet de rest Denk
  erom Israel je bent niet alleen De HEER heeft al jullie tranen sinds de diaspora in een kruik bewaart nu is de tijd aangebroken dat HIJ de toorn uitgiet over
  al jullie vijanden het is alleen jammer dat jullie nix begrijpen van DE MESSIAS

  Like

 3. Ik heb vaak moeite om het voor Israël op te nemen, omdat van Joodse zijde contacten worden onderhouden met meerdere linkse organisaties die zich vijandig en zelfs geweldadig opstellen tegen groepen of partijen die protesteren tegen de islamisering van onze samenleving, omdat dezen niet willen dat wat nu Israêl overkomt straks in heel Europa plaats zal vinden. Deze mensen staan in de regel achter Israël. Ik vind daarom dat zij bij hun strijd ook op de steun van Israël moeten kunnen rekenen.

  Like

 4. Proficiat met jullie site. Ik heb een hele tijd getracht als Israël advokaat op te treden op de site van HLN, en meer bepaald, het hoofdstuk M-O.
  Toen ik echter opmerkte dat 70% van mijn interventies, nochthans steeds beleefd uitgedrukt, en op historische feiten gebaseerd, niet gepubliceerd werden, heb ik een mail gestuurd naar hun redaktie waar ik nooit enige voldoening heb gekregen.
  Ik heb het opgegeven.
  Zij blijke er een genoegen in te scheppen, om de feiten volledig eenzijdig voor te stellen, uiteraard, volledig in het voordeel van de palestijnen.

  Doe zo voort!

  Like

 5. Het zal je niets helpen. Bij steeds meer mensen vallen de schellen van de ogen. Het zionistsich experiment loopt ten einde. Kolonisatie is niet meer van deze tijd en zeker niet op dewijuze zoals die door zionisten wordt bedreven. Palestijnen hebben ook mensenrechten. Geef ze hun land terug.

  Het enige dat de Israël politiek bereikt is een wereldwijde haat tegen joden. Die zal deze keer leiden tot een economische boycot. Israël had zich gewoon aan de VN- resolutie 181-II moeten houden. Dan hadden ze nog enig recht van spreken gehad. Dat recht hebben ze nu voorgoed verspeeld.

  Like

  1. Je zou meer ernstiger worden genomen als je je aan de feiten hield. Resolutie 181 voorzag een 2-statenoplossing met name een Joodse naast een Arabische staat, exact hetzelfde scenario waar het Kwartet (Rusland, VS, VN en EU) thans op aandringt en een einde aan het conflict wilt maken. Israël ging er toen mee akkoord, de Arabieren verwierpen het voorstel, dat nochtans met ruime meerderheid door de Verenigde Naties werd aangenomen in november 1947. De gevolgen van die Arabische afwijzing zijn gekend: de Arabische legers trokken ten strijde tegen Israël en verloren. Als de Arabieren Resolutie 181 hadden aangenomen, was een soeverein Palestina al meer dan 61 jaar een feit geweest.

   De Arabieren zullen dat oorlogsscenario nog dikwijls herhalen en elke andere oorlog verliezen tot en met de desastreuze afgang tijdens de Yom Kippoeroorlog van 1973.

   Uiteindelijk zagen Jordanië en Egypte in dat Israël militair niet op de knieën is te krijgen en erkenden het bestaansrecht van Israël en ondertekenden de vrede. Nu de rest nog.

   Leg je neer bij de feiten: Israël gaat nooit meer weg. Punt.

   Over de zin van een economische boycot tegen Israël: na bijna 2000 jaar Jodenvervolging , decennialange Arabische oorlogen en terreur tegen de Joodse staat, is dergelijke boycot nogal lachwekkend en de facto slechts een speldenprik voor de Joden. Prijs je gelukkig dat het niet andersom gebeurt, want je zal misschien wel kunnen leven zonder appelsienen en ‘grote’ dadels maar niet zonder al het andere waar Israël een patent op heeft. Waar duizenden bommen en granaten met tienduizenden doden als gevolg hebben gefaald, daar gaat het bekogelen van Israël met appelen en citroenen niet veel aan veranderen.

   Ps: Nu je het toch over kolonisten hebt. Vraag eens aan de Palestijnen hoe het dagelijks leven was in de Gazastrook toen het tot 1967 bezet werd gehouden door Egypte? Weet je bijvoorbeeld dat de enige muur die in Gaza staat, zich op de grens tussen Egypte en Gaza bevind en opgetrokken werd door Egypte? Waarom dacht je anders dat daar zoveel tunnels bestaan? Vraag ook hoe het leven was voor de Palestijnen op de Westelijke Jordaanoever toen Jordanië het gebied illegaal had geannexeerd en bestuurde van 1948 tot 1967?

   Like

 6. Hasbara,het nieuwe woord voor propaganda
  Hoe mensen zoals jij kunnen slapen s nachts is onbegrijpelijk

  Groete,
  een goyim

  Like

  1. Hoezo? Maar ik moet wel toegeven dat ik van 1 miljoen doden in Congo en de honderdduizenden hongerdoden in Soedan, daarvan heb ik inderdaad wel wakker van gelegen ’s nachts. Ook de huidige kritieke toestand in Kirgizië (2000 doden en 400.000 vluchtelingen) is dramatisch. Maar wat wou je ook weer zeggen?

   Like

  2. Goyim?

   Ik snap niet dat mensen die grenzeloos tolerant zijn ’s nachts nog slapen kunnen…..

   Hamas, Hezbollah en ook de PLO hebben 1 doel de joden doden en in zee jagen.

   Als je dat tolereren wil… dan ben je net zo erg als hen die in de oorlog zowel actief en passief hebben meegewerkt aan transport van Joden, Homo’s en Zigeuners en het verdwijnen in de gaskamers.

   Ach, Hamas, Hezbollah en ook de PLO hebben hetzelfde doel en bijna dezelfde groep mensen: Joden, Homo’s, Christenen, Hindoes, Boeddhisten Atheïsten enz.

   Het wordt tijd dat jij daar wakker van ligt!

   Like

   1. Inderdaad Max. Er woeden op dit ogenblik ongeveer 85 conflicten in de wereld. Echter,van dat ene conflict in de Gazastrook moeten wij volgens Pro Human ‘verplicht’ wakker van liggen want anders zijn we geen mensen. Gaza waar helemaal geen hongersnood is en waar inderdaad terreur wordt uitgeoefend maar niet door de Israëli’s maar door Hamas, een terreurorganisatie die als dusdanig wereldwijd wordt erkend. Dus is mijn vraag aan Po Human: lig jij soms wakker wat er in Soedan of in Kirgizië gebeurt? Wat met de mensen- en vrouwenrechten in Iran? Enz.

    Like

Reacties zijn gesloten.