De Verenigde Naties en de jacht op Israël: ‘Soedan? Geen tijd voor…’

sudan

Noodzittingen in de Verenigde Naties.

Bordje: “Sorry, we hebben het te druk met Israël aan te klagen, kom binnen 5 minuten nog eens terug

Wim Kortenoeven:

“In de afgelopen veertig jaar waren bijna dertig procent van de resoluties van de VN-commissie voor de Mensenrechten tegen Israël gericht. Israël is de enige staat waaraan de commissie een volledig agendapunt heeft gewijd. Van de tien speciale noodzittingen van de Algemene vergadering, zijn er zes gericht op vermeende wandaden van Israël, van de Suezcrisis (1956) tot de bouw van het anti-terrorismehek. De Tiende zitting, die bijeen werd geroepen in 1997, heeft zelfs een permanent karakter gekregen en werd tot op heden dertien maal hervat.

un-againstisrael
De schaduw van de Verenigde Naties hangt over Israël

Alleen al in 2003 nam de Algemene vergadering achttien resoluties aan waarin Israël wegens het schenden van mensenrechten werd veroordeeld. Slechts vier andere resoluties werden gewijd aan mensenrechtenschendingen door toedoen van andere landen. Een ontwerpresolutie met kritiek op het bloedige Russische ingrijpen in Tsjetsjenië, werd door Syrië en China betiteld als ‘inmenging in de binnenlandse aangelegenheden’ van Rusland. Ook in 2003, werd een tegen Soedan gerichte ontwerpresolutie in de kiem gesmoord, ditmaal door Pakistan, dat het document namens de Organisatie van de Islamitische Conferentie verwierp als ‘een belediging van alle islamitische landen‘. De ontwerpresolutie was gebaseerd op een door de speciale rapporteur van de VN-commissie voor de mensenrechten opgesteld rapport, waarin het in Soedan op de meest wrede wijze toepassen van de sharia (islamitische wet) aan de kaak werd gesteld (executie door kruisiging en steniging, kruislingse amputaties, etc.). Niet alleen werd de ontwerpresolutie afgestemd, de positie van speciale mensenrechtenrapporteur voor Soedan werd in één moeite door opgeheven. In 2003 werden door de VN 22 rapporten afgescheiden over ‘de omstandigheden van Palestijnen en andere onder Israëlische bezetting levende Arabieren’.

sudan2

Pas op 22 november 2004 heeft de VN na veel hangen en wurgen een ontwerpresolutie in stemming willen brengen waarin ook antisemitisme wordt veroordeeld. Wel werd op 29 november 1975 een resolutie aangenomen waarin zionisme aan racisme werd gelijkgesteld. Op dezelfde dag werd overgegaan tot oprichting van de `VN-commissie voor de Uitoefening van de Onvervreemdbare Rechten van het Palestijnse Volk’. De zionisme = racismeresolutie werd in 1991 weliswaar ingetrokken, maar op de werkvloer van de VN is dat bepaald niet merkbaar.

Het meest bizarre is, dat de internationale veroordelingen, die Israël jaar in jaar uit bij bosjes ten deel vallen, meestal worden geïnstigeerd en in ieder geval altijd enthousiast worden gesteund door ondemocratische regimes die zelf ruimschoots aan de hierboven genoemde negatieve kwalificaties voldoen. De lijst is te lang om hier allemaal op te noemen, maar vijf van de brutaalste hypocriete staten verdienen hier toch vermelding: Soedan, Syrië, Saoedi-Arabië, China en Egypte. Wie gaat zoeken naar internationale veroordelingen van deze en de ruim honderd andere VN-lidstaten die systematisch de mensenrechten en/of tal van internationale conventies aan hun laars lappen, komt bedrogen uit. Er bestaat in de meeste internationale fora, en in het bijzonder die van de verenigde Naties (de Veiligheidsraad uitgezonderd), een automatische meerderheid van `schurkenstaten’ die veroordelingen van en sancties tegen `schurkenstaten’ voorkomt.

sudan1
‘Nog een beetje geduld, de Verenigde Naties zijn er mee bezig. Eerst Israël…’

Zo kan het verkeren dat de islamitische heilstaat Soedan jarenlang is weggekomen (overigens ook in de media, waarvan er veel met een soort Israëljacht gepreoccupeerd lijken te zijn) met volkenmoord op niet-islamitische burgers – een jihad, heilige oorlog, volgens het boekje; dat de neonazistische Ba’ath-dictatuur Syrië ongehinderd het grootste deel van Libanon heeft kunnen bezetten en koloniseren; dat in de apartheidsstaat pur sang, Saoedi-Arabië, Joodse en christelijke geloofsuitingen bij wet verboden zijn; en dat China ongehinderd Tibet heeft kunnen veroveren, bezetten en koloniseren, en de bevolking van dat land op beestachtige wijze heeft kunnen tiranisseren.”

Bron: Wim Kortenoeven in De kern van de zaak. Feiten en achtergronden van het Arabisch-Israëlisch Conflict

Een gedachte over “De Verenigde Naties en de jacht op Israël: ‘Soedan? Geen tijd voor…’

Reacties zijn gesloten.