VN Human Rights Council smoort kritiek op moslim antisemitisme

Opmerkelijk maar niet ongewoon: op 6 maart 2009 protesteerde in de vergadering van de VN-raad voor de Mensenrechten David G. Littman, vertegenwoordiger van de AWE (Association for World Education) tegen het opvallend antisemitisme vanuit de Islamitische deelnemende landen en ngo’s, Jodenhaat die de Raad gedwee tolereert. Littman klaagt tegelijk het feit aan van het verspreiden van antisemitische boeken en geschriften tijdens de voorbije vergaderingen van de Raad. Hij wordt tot tweemaal onderbroken door Marius Grinius, de Vice-President van de Raad van de Mensenrechten en uiteindelijk het zwijgen opgelegd. Moslim antisemitisme bestaat niet volgens de VN…

Bron: Eye on the UN