Hebben de Joden nog wel toekomst in Europa? Is een nieuwe Alijah weldra onafwendbaar?

Kunnen Joden nog in Europa leven?

(“Can Jews live in Europe?” door Guy Bechor)

Het is amper te geloven dat we het ons opnieuw moeten afvragen, maar jammer genoeg blijft na 70 jaar de kwestie zich andermaal opwerpen: Is er nog plaats in Europa voor Joodse aanwezigheid? Kunnen Joden in 2009 nog verder leven als een trotse gemeenschap, in datzelfde continent waar ze zoveel vreselijke herinneringen aan hebben? Het antwoord, in het licht van wat zich heeft afgespeeld de voorbije weken, en niet enkel en alleen daarom, luidt negatief.

Kruithof koos konsekwent ook voor deze 'underdog'

Een Jood kan niet langer over de straat wandelen als hij zichtbaar als Joods herkenbaar is, noch kan hij Joodse instellingen bezoeken die niet omringd worden door politieagenten en bewakers; zij moeten binnen blijven en zich verschuilen achter sloten en tralies, bevreesd voor hun leven. Ondertussen zullen zij, die hun typisch Joodse attributen verbergen en opgaan in de maatschappij om te overleven, op zeker ogenblik worden geconfronteerd met een onaangename situatie met hun collega’s, op school of gelijk waar elders in het leven.

De voorbije maanden heb ik verschillende Joodse gemeenschappen bezocht en gesproken in Europese landen, waaronder die van Turkije, Frankrijk en Groot-Brittannië, zelfs nog voor de oorlog in Gaza uitbrak. Tijdens deze reis kon ik de miserabele toestand waarin de Joden leven, met eigen ogen vaststellen. Jawel, als ze de Davidster verbergen en hun unieke kledij afleggen, en als zij ermee akkoord gaan dat hun synagogen erbij staan als versterkte burchten, in feite zoals getto’s, en als zij ertoe gedwongen worden de bedreigingen en scheldpartijen op straat te ervaren en als ze horen van het toenemend aantal antisemitische incidenten, ja, dan kunnen we spreken van een Joodse aanwezigheid; bevreesd, in verwarring en onderdanig. Maar wat dan te denken over het ‘veiligheidsgevoel’ in hun landen? Dat is onbestaande.

Lees verder “Hebben de Joden nog wel toekomst in Europa? Is een nieuwe Alijah weldra onafwendbaar?”

De Wijzen van Zion gaan met pensioen

De Wijzen van Zion, de eerbiedwaardige en schimmige Joodse organisatie die de internationale banksector, de media en Hollywood controleert, heeft aangekondigd dat ze zich gaat ontbinden, zodat de leden zich kunnen terugtrekken naar Florida en hun gouden jaren kunnen uitleven op de golfbaan. “We hebben het goed gedaan,” zei een van de hoge Wijzen, mijmerend over oude foto’s van wereldleiders in zijn duffe met houten panelen beklede kantoor op een geheime locatie. “Misschien hebben we de wereld net iets te lang geregeerd. Hoe dan ook, het is nu Obama’s probleem.“ Na een vernederend jaar waarbij de meeste van haar financiële … Lees verder De Wijzen van Zion gaan met pensioen