Proclamatie van Napoleon (1799): ‘De Joden zijn de rechtmatige erfgenamen van Palestina’

Op deze Franse ets verleent Napoleon Bonaparte in 1804 emancipatie aan de Joden, die hier worden voorgesteld door de vrouw met de menorah
Op deze Franse ets verleent Napoleon Bonaparte in 1804 emancipatie aan de Joden, die hier wordt voorgesteld door de vrouw met de menora, de zevenarmige kandelaar

Het verlangen naar Zion (de terugkeer naar Israël van de Joden) is onder Joden reeds meer dan 2.000 jaar oud. Een van de eerste aanhangers van het Zionisme onder niet-Joden was Napoleon Bonaparte (1769-1821).

Napoleon Bonaparte
Napoleon Bonaparte

Eind 18de eeuw brak in Frankrijk de Franse Revolutie uit, wanneer de Fransen op 14 juli 1789 de Bastille (beruchte gevangenis in Parijs) bestormden, en Parijs een ander bestuur kreeg. Het voorbeeld van Parijs vond elders al spoedig navolging. Voor de boze boeren was het de aanleiding om de kastelen van de edelen te bestormen en de gehate heerlijke rechten af te schaffen. De danig geschrokken adel vluchtte massaal naar het buitenland. In de nacht van 4 op 5 augustus 1789 werden alle heerlijke rechten officieel door de Nationale Vergadering afgeschaft.

Op 26 augustus 1789 werd de ‘Verklaring van de Rechten van de Mens en van de Burger‘ uitgegeven. Artikel 1 hiervan begon met de woorden ‘De mensen worden vrij en met gelijke rechten geboren en zij blijven dat‘. In de nasleep van de Revolutie was de ster van Napoleon snel rijzende als bevelhebber van het Franse Leger, die uiteindelijk resulteerde in een militaire staatsgreep op 9 november 1799 en zijn zelf bekroning in 1804 als Keizer van de eerste Franse Republiek.

Een van de gekendste bijdragen aan de mensheid die Napoleon heeft gemaakt, en die misschien wel zijn meest belangrijke en blijvende is, was zijn Code Civil (Burgerlijk Wetboek). Deze gemeenzaam genoemde Code Napoléon vormt behalve in Frankrijk ook in België de basis van de huidige wetgeving en vele wetten van nu dateren nog uit de tijd toen Napoleon ons land bezet hield (van 1794 tot aan de Slag bij Waterloo in 1815). De Code Napoléon werd geschreven op een moment in de geschiedenis toen discriminatie overal welig tierde. Het was toen dat Napoleon besloot om zijn ideeën van Vrijheid, Gelijkheid en Broederschap ook aan te bieden aan Joden, protestanten en vrijmetselaars. Zo opende hij opnieuw de poorten van kerken en synagogen die voor hen al vele jaren gesloten waren.

Lees verder “Proclamatie van Napoleon (1799): ‘De Joden zijn de rechtmatige erfgenamen van Palestina’”