Het (antisemitisch) geheim van de Brusselse Sint-Michiels en Sint-Goedele kathedraal

Joden sterven op de brandstapel
Nuerenberg 1493: Joden sterven op de brandstapel

De Brusselse Sint-Michiels en Sint-Goedele kathedraal is het toneel van de halve Belgische geschiedenis. Hier werden koningen geboren, gekroond en begraven. Voor de Vorsten die regeerden over de Lage Landen maakte een bezoek aan de kathedraal deel uit van hun Blijde Intredes te Brussel. Traditioneel vinden in Belgiës beroemdste kerk, koninklijke huwelijken en begrafenissen plaats in de kathedraal. Echter, deze kathedraal heeft ook een donkere (antisemitische) zijde die tot op vandaag zichtbaar is in haar glasramen en al tot vele disputen heeft geleid met de Belgische Joodse gemeenschap.

Mei 1370. Een zestal Joden sterft op de brandstapel te Brussel. Zij zouden gestolen hosties met messen doorboord hebben. De hosties zouden gebloed hebben. Zo wordt een hardnekkige cultuslegende geboren. Vijfhonderd jaar lang worden de miraculeuze hosties vereerd in de Brusselse Sint-Michiels en Sint-Goedele kathedraal. De glasramen, schilderijen en wandtapijten in de historische kathedraal vertellen tot op vandaag het verhaal van de hostieschennis. De Joden werden ten onrechte van deze schennis beschuldigd. Het eucharistisch wonder van de bloedende hosties heeft nooit plaatsgevonden. Lichtgelovigheid en godsdienstijver joegen de joden de dood in. Of waren het financiële belangen van de clerus, geënt op sluimerende anti-joodse gevoelens? Een vreselijk getuigenis van misplaatste geloofsijver. Zie Verzet.org: Het Sacrament van Mirakel. Jodenhaat in de Middeleeuwen (Luc Dequeker)

Lees verder “Het (antisemitisch) geheim van de Brusselse Sint-Michiels en Sint-Goedele kathedraal”