Volgens Handvest van Hamas: wie met Israël vrede sluit is een volksverrader

Egyptische herdruk uit 2003 van de Protocollen
Egyptische herdruk uit 2003 van de Protocollen

Uit het Handvest van Hamas, opgemaakt op 18 augustus 1988, blijkt waarom geen vrede mogelijk is en meer nog: dat Arabische landen of hun leiders die vredesakkoorden aangaan met Israël zichzelf de vloek van Hamas op de nek halen. Zij worden automatisch bestempeld als ‘collaborateurs met de Zionistische staat’ en ‘volksverraders’ die moeten opgespoord en vernietigd worden:

Het verlaten van de conflictcirkel met Israël is een daad van hoogverraad; allen die zich daaraan schuldig maken zullen worden vervloekt.” (uit het Hamas Handvest, 1987)

Slechts twee landen in de Arabische wereld hebben op dit ogenblik een vredesregeling met Israël: Egypte (1979) en Jordanië (1994). De vele aanvalsoorlogen die Egypte (en Jordanië) met andere landen van de Arabische Liga tegen de legale Israëlische staat heeft gevoerd (en allen heeft verloren) leidde eind jaren zeventig van de vorige eeuw in Camp David naar vrede: op 26 maart 1979 tekenden Egyptisch president Anwar Sadat en Israëlische premier Menachem Begin het akkoord. Zij werden hiervoor zelfs bedacht met de Nobelprijs voor de Vrede. Niet veel later (6 oktober 1981) werd de Egyptische president Sadat vermoord door moslimfundamentalisten die het niet eens waren met het vredesakkoord. Op 26 oktober 1994 volgde de ondertekening van een vredesverdrag met Jordanië.

Het Handvest van Hamas is een schoolvoorbeeld van felle paranoïa en een flinke mix van bijgeloof. Bovendien is het Handvest van Hamas in grote delen overgenomen van de Protocollen van de Wijzen van Zion, een nepdocument destijds opgemaakt door de Russische Geheime Dienst die een zogenaamde Joodse samenzwering onthulde waaruit dan zou blijken dat de Joden de wereldmacht zouden willen grijpen. De Protocollen waren ontzettend populair voor en tijdens het Derde Rijk. Sinds het einde van WOII zijn die nagenoeg volledig uit Europa verdwenen maar terug opgevist in de Arabische landen waar ze enorm populair zijn geworden en vandaag voor een prik als zoete broodjes worden verkocht op de markt en bazars.

Een voorbeeld uit het Handvest van Hamas is Artikel 32:

Met slim manoeuvreren en nauwgezette planning proberen het wereldzionisme en de kolonialistische staten de Arabische staten een voor een uit de cirkel van het conflict met het zionisme te trekken, met als uiteindelijke doel het Palestijnse volk te isoleren. Het [zionisme] heeft Egypte al uit de conflictcirkel getrokken- in belangrijke mate via de verraderlijke Camp David Akkoorden [van september 1978], en het probeert nog andere [Arabische] landen in vergelijkbare overeenkomsten te betrekken, zodat zij de conflictcirkel verlaten.

De Islamitische Verzetsbeweging roept alle Arabische en islamitische volken op om serieus en voortvarend te handelen om dit verschrikkelijke complot te voorkomen en de massa’s te waarschuwen voor het gevaar dat verbonden is met het verlaten van de conflictcirkel met het zionisme. Vandaag is het Palestina, en morgen een of meer andere landen, want het zionistische plan heeft geen grenzen en na Palestina willen zij hun grondgebied uitbreiden van de Nijl tot de Eufraat. En als zij klaar zijn met het verzwelgen van een gebied worden zij hongerig voor verdere uitbreiding, en zo voort, voor onbepaalde tijd. Hun plan wordt uiteengezet in de Protocollen van de Wijzen van Zion en hun huidige gedrag is het beste bewijs voor onze beweringen.

Het verlaten van de conflictcirkel met Israël is een daad van hoogverraad; allen die zich daaraan schuldig maken zullen worden vervloekt.

2 gedachtes over “Volgens Handvest van Hamas: wie met Israël vrede sluit is een volksverrader

Reacties zijn gesloten.