Israëlische politici roepen op tot een boycot van Brussels Airlines

jodenhaatmadeB“Een boycot van Judea en Samaria is een boycot van heel Israël”

Israël’s minister voor Energie en Infrastructuur Yuval Steinitz bezocht op donderdag 25 augustus 2016 het noordelijke gebied van Shomron (Samaria) waar hij een ontmoeting had met de voorzitters van de lokale raden, aldus een bericht van Arutz Sheva.

Belgische boycot van Israël
Steinitz bezocht eveneens het Shahak Industriegebied om zijn steun uit te spreken voor de lokale handel volgend op het bericht dat de Belgische luchtvaartmaatschappij Brussels Airlines voortaan producten van Achva Halva van haar menukaart zal schrappen omdat ze in Samaria worden geproduceerd, dit wellicht om de antisemieten van de BDS-beweging te plezieren.

Brussels Airlines noemde de Israëlische koekjes van Achva Alva “controversieel”. Onzin natuurlijk. Zoals ook op deze blog bij herhaling werd toegelicht zijn Joodse steden en gemeenten, handelszaken, fabrieken en Joodse huizen in Judea en Samaria volgens het internationaal recht [*] volkomen legaal, ongeacht wat de buitenlandse pers daarover zegt, schrijft en verspreid.

[*] Meer informatie op de site van ZOA [Zionist Organization of America]: “Major Israeli Legal Commission Report: Jewish Communities in Judea/Samaria Are Legalen ook:English Translation of the Legal Arguments in the Levy Report“.

Minister Steinitz reageerde als volgt op deze Belgische boycot van Israël:

Shahak_Industrial_Park“Wij staan hier in het industriegebied van Samaria en zien al de wonderlijke dingen die hier worden geproduceerd door Israëliërs, Joden, Druzen en Arabieren voor bedrijven over de hele wereld. Om het even wie Halva boycot in Barkan en Ariel – het is minstens even erg alsof hij heel de Staat Israël en het volk van Israël boycot.

Al 2.000 jaar lang moet het Joodse volk discriminatie en racisme ondergaan. Wij zijn niet bereid om dergelijke discriminatoire behandeling te accepteren. Er zijn gebieden in de wereld die controversieel zijn – en er worden debatten en controversies besproken, maar ik geloof niet dat Brussels Airlines producten afkomstig uit deze gebieden zal boycotten. Wij verwerpen dit met weerzin. Wij zullen deze discriminatie en antisemitisme overwinnen.”

“Boycot Brussels Airlines!”
Ook Israël’s minister voor Toerisme Yariv Levin bekritiseerde op donderdag ongemeen scherp het besluit van Brussels Airlines tot een handelsboycot van Joodse handelszaken afhankelijk van waar ze gevestigd zijn. Levin riep op om deze Belgische luchtvaartmaatschappij de toegang tot Israëlische luchthavens te ontzeggen.

Tijdens het bezoek van minister Steinitz op donderdag, heeft Yossi Dagan, de voorzitter van de Regionale Raad van Samaria [Shomron Regional Council] de inwoners van Samaria “en iedereen die fier is om Israëli te zijn” opgeroepen om de Belgische luchtvaartmaatschappij compleet te boycotten en Dagan zei over de actie van Brussels Airlines:

yossi dagan“Een luchtvaartmaatschappij die kiest om een product van de Staat Israël te boycotten en zich tracht te moeien in de binnenlandse kwesties van de Staat Israël.

De minister voor Transport zou er goed aan doen om al de contracten die de Staat Israël heeft [met dit bedrijf] te annuleren. Dat op een dag waarop wij worden geïnformeerd dat het de drukste dag was met meer dan 80.000 passagiers op de luchthaven Bel-Goerion.

Er bestaat geen twijfel over dat het volk van Israël als consumenten veel druk kunnen uitoefenen. Ik maan iedereen aan die een trotse Israëliër is: Om het even wie die de Staat Israël en haar beleid bedreigt, zou moeten aankondigen dat hij niet langer meer wenst te vliegen met Brussels Airlines.”

Israël keurt bouwplannen goed van Joodse huizen in Hebron; Amerikanen weer boos

kiryat-arbaDe Israëlische gemeente Kiryat Arba nabij Hebron in Judea, gesticht in 1968 en waar 7.874 Joods-Israëlische staatsburgers wonen (2015) [beeldbron: Arutz Sheva]

De Israëlische regering heeft de planning goedgekeurd van nieuwe huizen voor Joden in de overwegend Arabische stad Hebron op de Westelijke Jordaanoever. COGAT, de Coordinator of Government Activities in the Territories van het Israëlische leger (IDF), die de burgerlijke kwesties coordineert in Judea & Samaria, heeft tegenover het persagentschap Associated Press op maandag 22 augustus bevestigd dat de toelating werd verleend om een infrastructuur te bouwen in het gebied.

Volgens het plan, zal de woonwijk worden gebouwd op het terrein van de voormalige Israëlische militaire basis van Plugat Hamitkanim, voorheen het centrale busstation van de stad. Israël vorderde in de jaren 1980 dit grondgebied op voor militair gebruik, aldus de Israëlische extreemlinkse en anti-Zionistische NGO Peace Now.

In een brief gericht aan de Israëlische minister van Defensie Avigdor Liberman en aan het hoofd van het civiele bestuur, riep Peace Now op om een einde te maken aan de residentiële planning voor Joodse Israëliërs:

“Wat gebeurt in Hebron is een duidelijke ombuiging van de wet, volgens welk grond die in beslag werd genomen voor militaire doeleinden niet kan gebruikt worden om er nederzettingen op te richten. De Israëlische regering blijft nieuwe manieren bedenken om de extremistische kolonisten te huisvesten in de stad Hebron, waar de bezetting het meest zichtbaar en meest ernstig is. Als de militaire aanwezigheid hier niet langer noodzakelijk is, moet het land worden teruggegeven aan de eigenaren en de beschermende huurovereenkomst met de Hebron gemeente moet worden verlengd.”

Settlement_military_base_HebronOntwikkeling van de Israëlische nederzetting binnen de voormalige Israëlische militaire basis Plugat Hamitkanim van Hebron [beeldbron: Peace Now]

Joodse inwoners van Hebron zeggen dat het land privé-eigendom is dat toebehoorde aan de Joden vóór de oprichting van de staat in 1948, aldus Haaretz. Na het einde van de Zesdaagse Oorlog verhuisden Joden in 1968 naar Kiryat Arba aan de rand van Hebron, na een mislukte poging om zich te vestigen in Hebron zelf. Joden begonnen in 1979 in Hebron te wonen. Peace Now’s Hagit Ofran vertelde tegenover Associated Press dat de goedkeuring van de bouwplannnen in Hebron voor het eerst in een decennium plaatsvond.

Amerikanen weer boos
Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft inmiddels het besluit van de Israëlische regering om huizen voor Joden te bouwen in Hebron veroordeeld, volgens een bericht van JTA van woensdag 24 augustus. De woordvoerder van het Buitenland ministerie Mark Toner vertelde tegenover journalisten dat de goedkeuring van de bouwplannen…:

“[..] een zorgwekkende ontwikkeling is in de uitbreiding van de nederzettingen. Wij zijn sterk gekant tegen elke activiteit in de nederzettingen, die de zaak van de vrede ondergraven. En wij hebben bij herhaling gezegd dat dergelijke acties niet consistent zijn met Israël’s uitgesproken wens om een tweestatenoplossing te bereiken. Het land is op z’n minst voor een deel eigendom van de Palestijnen.”

Net zoals de Europese Unie beschouwen de Verenigde Staten dit gebied de facto reeds als zijnde een deel van een toekomstige Palestijnse staat, ook al staat dit helemaal niet vast en moet in een onderhandeld akkoord de toekomst van deze betwiste gebieden nog steeds worden bepaald. Volgens de internationale wet en conform de Oslo Akkoorden van 1993, heeft Israël de volledige burgerlijke en veiligheidscontrole van het C-gebied net zolang totdat een definitief, onderhandeld en evenwichtig vredesakkoord met de Palestijnse Autoriteit wordt bereikt en de veiligheid van Israël’s burgers wordt gegarandeerd en vastgelegd.

Internationaal recht
De EU en de regering-Obama zeggen dat de zogenaamde Joodse nederzettingen illegaal zijn volgens het internationaal recht. Daarbij beroept men zich vaak op artikel 49 van de Vierde Conventie van Genève uit 1949. Veel deskundigen op het internationaal recht zeggen echter dat Israël de beste juridische claim heeft op de betwiste gebieden die tijdens de Zesdaagse Oorlog in 1967 door Israël werden veroverd.

Dit is wat een groep van 1.000 juristen schreef over de legitimiteit van de Israëlische claim op het gebied in een brief aan de Europese Unie :

“De wettigheid van de aanwezigheid van Israël in het gebied (Judea en Samaria) komt voort uit de historische, inheemse en de wettelijke rechten van het Joodse volk om zich te vestigen in het gebied. Die rechten werden geldig en bindend verklaard in internationale juridische documenten die werden erkend en aanvaard door de internationale gemeenschap. Deze rechten kunnen niet worden ontkend of in twijfel worden getrokken.

Dit omvat de 1922 San Remo Verklaring die unaniem door de Volkenbond werd aangenomen. Deze verklaring bevestigde de oprichting van een nationaal tehuis voor het Joodse volk in het historische gedeelte van het Land van Israël (met inbegrip van de gebieden van Judea en Samaria en Jeruzalem) en riep op tot het vestigen van Joodse nederzettingen in heel het Land.

Dit werd vervolgens internationaal bevestigd in het Volkenbond Mandaat voor Palestina document dat geldig is tot op de dag van vandaag. De voortdurende rechtsgeldigheid van het document werd bevestigd door artikel 80 van het VN-Handvest. Daarin werd de geldigheid van de rechten van alle staten en volkeren bevestigd.”

Belgische luchtvaartmaatschappij Brussels Airlines boycot Israëlische producten

brussels-airlinesDe Belgische luchtvaartmaatschappij Brussels Airlines is gestopt met het aanbieden van Achva Vanilla Halva bars als een snack optie op haar vluchten vanuit Tel Aviv omdat deze geproduceerd worden in een fabriek die gelocaliseerd is op de Westelijke Jordaanoever.

Brussels Airlines nam dit besluit na een klacht van een activist van de Palestine Solidarity Movement (PSM). De activist ontdekte tijdens op zijn vlucht vanuit Ben-Goerion Airport naar Brussel dat de snack werd aangeboden  als dessert en realiseerde zich dat het geproduceerd werd in Israël voorbij de Groene Lijn.

halva-vanilla2Het gaat met name om gekende Israëlische product Vanilla Sesame Halva bar van het Israëlische bedrijf Achva aka Ahdut Factory for Tehina Halva and Sweets, dat gevestigd is in het Barkan Industriepark nabij de stad Ariel in Samaria.

De organisatie PSM legde klacht neer bij Brussels Airlines en schreef in een brief:

“Er zijn veel bedrijven die zich niet bewust zijn van de condities waaronder de producten die zij aankopen worden geproduceerd. Het Belgische ministerie van Buitenlandse Zaken moet tussenbeide komen en ingrijpen om erover te waken dat er geen handel is met bedrijven die gevestigd zijn in de nederzettingen.”

De officiële reden die wordt opgegeven door de Belgische luchtvaartmaatschappij met betrekking tot het besluit om het Israëlische prduct niet meer aan te bieden is omdat het bewuste product werd geproduceerd in illegaal bezet gebied op de Westelijke Jordaanoever. De woordvoerder van Brussels Airlines antwoordde als volgt:

“Ons bedrijf biedt reizigers een vegetarische optie aan met inbegrip van het dessert. Op de lijn Tel Aviv-Brussel heeft het lokale cateringbedrijf per ongeluk een dessert aangeboden genaamd ‘vanilla halva’ dat niet in overeenstemming is met het voedsel dat wij bij hen hadden besteld. De klant die met de klacht bij ons kwam heeft onder onze aandacht gebracht dat voornoemde dessert een omstreden product is.

Als een bedrijf dat een internationaal publiek bedient dat uit een breed spectrum omvat van achtergronden en culturen, is het onze verantwoordelijkheid om producten aan te bieden die voor iedereen aangenaam zijn en daarom dat we besloten hebben om ons aanbod van desserten te wijzigen.”

In feite lapt Brussels Airlines met haar boycot van dit bepaalde product de richtlijnen aan haar laars van zowel de Belgische regering als deze van de Europese Unie.

label3Het klopt dat het 28-landenblok van de Europese Unie besloten heeft om producten die worden geproduceerd op de Westelijke Jordaanoever apart te etiketteren, zoals bv. het product dat hiernaast werd afgebeeld en het label meekreeg “Grown in: West Bank (Israeli Settlement Produce)”.

Echter, nergens in dat besluit wordt gesproken om het aanbieden of de feitelijke verkoop van dergelijke producten uit de nederzettingen te verbieden. De EU spreekt dan ook nooit over een boycot maar beweert dat zij de consument “behoorlijk wil informeren waar precies een bepaald product werd gemaakt” waarna de consument “zelf mag oordelen om al dan niet tot een aankoop over te gaan.”

Kortom: Brussel Airlines etiketteert niet enkel ‘omstreden’ producten maar gaat heel wat verder door de verkoop ervan categorisch te verbieden. Een rechtstreeks gevolg van de dubbelzinnige houding van de EU (en België) die de verwarring alleen maar heeft vergroot en zoals in dit specifiek geval regelrecht geleid heeft tot een regelrechte boycot van een bepaald product. Vele bedrijven en handelaars gaan dikwijls nog een stap verder en bieden totaal geen Israëlische producten meer aan om eventuele controversie te vermijden.

Yaakov Malach, de eigenaar van de Achva fabriek die het bewust koekje produceert reageerde nogal laconiek op het boycotbericht:

“(Ons bedrijf) is een bonte verzameling van vluchtelingen. Zowel Palestijnen, Israëlische Arabieren, Joden, Samaritanen en kolonisten zijn hier aan de slag. Vrede begint hier, niet bij luchtvaartmaatschappijen. Vrede komt vanuit plaatsen waar mensen schouder aan schouder werken. Dit is werkelijke co-existentie. Wij werken met de meeste luchtvaartmaatscappijen en ik ben gelukkig dat deze [Brussels Airlines] slechts een kleine maatschappij [*] is en dat dit geen sneeuwbalaffect zal creëren.

Overigens is het niet duidelijk dat dit bedrijf de samenwerking met ons zal staken. Enkel omdat een toerist vertelde (dat ze zouden stoppen), betekent niet dat ze zullen stoppen met van ons aan te kopen. Degenen die niet van ons willen kopen zullen leren om rond te komen zonder ons. Ondanks al de boycots in Europa – is het moment dat de consument beslist dat zij het product willen kopen, dat zij het ook zùllen kopen. Het is een feit dat 20% van alles wat we doen wordt geëxporteerd en we exporteren tegen goede prijzen.”

[*] Brussels Airlines is inderdaad maar een kleine luchtvaartmaatschappij, echter, drie jaar geleden besloot ook de Amerikaanse maatschappij Delta Airlines hetzelfde om dezelfde redenen tot een boycot van hetzelfde Israëlische product.

door Brabosh.com

Antwerpen: ‘Vergeten Oorlogskind’ Georges Suchowolski heden overleden

suchRegina Sluszny en wijlen haar echtgenoot Georges Suchowolski bij de voorstelling van het boek ‘Vergeten Oorlogskinderen te Antwerpen, 10 oktober 2012 [beeldbron: John Moussiaux]

Vandaag is tot ons grote verdriet Mr. Georges Suchowolski overleden. Georges is de echtgenoot van Regine Sluszny, de voorzitster van de organisatie ‘Het Ondergedoken Kind’. Regina leefde zelf als kind, tussen 1942 en 1945, ondergedoken bij een niet-Joods gezin.

Georges Suchowolski wordt nog vandaag ter aarde besteld. De Vlaamse Vrienden van Israël betuigen bij deze hun oprechte innige deelneming aan Mevrouw Sluszny en de hele familie, vrienden en kennissen.

Over het boek ‘Vergeten Oorlogskinderen’
Aan de vooravond van de Tweede Wereldoorlog wonen naar schatting 70.000 Joden in België. Tussen 1942 en 1944 zullen velen van hen via 28 konvooien worden getransporteerd vanuit het SS-Samellager Mechelen (de Dossinkazerne). Anderen konden dankzij de hulp van organisaties en privépersonen onderduiken in de clandestiniteit en ontsnappen aan hun vreselijke lot.

vergVergeten oorlogskinderen is het verhaal van Regina Sluszny en haar (latere) echtgenoot Georges Suchowolski: twee van die ondergedoken Joodse kinderen die gedurende vele jaren geen aandacht hebben gekregen. Zij hadden het immers overleefd, zij hadden ‘geluk’ gehad in vergelijking met diegenen die omkwamen in de concentratie- en vernietigingskampen.

Het duurde tot 1991, met de oprichting van de First International Gathering of Children Hidden During World War II (New York), dat de vergeten kinderen van toen langzamerhand een stem en een gezicht kregen en er een publiek forum ontstond dat het mogelijk maakte de trauma’s te beginnen verwerken.

Ook Regina en Georges hebben er lange jaren van moeizaam zwijgen en pijnlijk verwerken over gedaan om met hun verhaal naar buiten te komen en om (eindelijk) op zoek te gaan naar een verloren identiteit.

Vergeten oorlogskinderen is de neerslag van talrijke ontmoetingen, gesprekken en reflecties, van een dialoog met de auteur die zich met veel empathie heeft verdiept in een verleden dat zijn geheimen soms moeilijk prijsgaf.

boekbespreking van John Moussiaux

Vrouw van Rijkspropagandaleider Joseph Goebbels had een Joodse vader die in Buchenwald omkwam

goebbels3Reichsführer Adolf Hitler samen met Magda en Joseph Goebbels

Uit een document dat recent in de archieven van Berlijn werd ontdekt, blijkt dat Magda Goebbels, de echtgenote van nazi propagandaleider van het Derde Rijk Joseph Goebbels, een Joodse vader had.

magda-bildHet bewuste document werd gepubliceerd in het Duitse nieuwsblad Bild, aldus een bericht in The Jewish Chronicle. Het document toont aan dat de vader van Magda Goebbels een Joodse zakenman was genaamd Richard Friedländer (1881-1939) die in 1908 huwde met Magda’s moeder, Auguste Behrend, toen Magda ongeveer 7 jaar oud was.

Echter, Friedländer had in 1901 een affaire met Auguste Behrend vooraleer zij zal huwen met de Duitse ingenieur Oskar Ritshel, die ervan beschuldigd werd dat hij Behrend zwanger had gemaakt voor zij met Ritshel huwde. De verblijfskaart van Richard Friedländer, het bewuste document dat in de archieven werd teruggevonden, stipuleert dat Magda Goebbels wel degelijk zijn biologische dochter was, volgens The Jewish Chronicle.

Richard en Magda Friedländer in België
Friedlander kwam uit een welgestelde Berlijnse Joodse koopmansfamilie. Na een bezoek aan de basisschool en een middelbare school, leerde hij het vak van koopman en werkte later als bediende in Brussel. Hier trouwde hij in 1908 met Auguste Behrend, gescheiden Ritschel, die haar ongehuwd geboren kind Magda in het huwelijk bracht. Friedlander adopteerde het meisje, zodat ze zijn familienaam kreeg. Magda werd niet opgevoed door haar moeder, maar door de Belgische zusters van de Orde van de Ursulinen van Virgo Fidelis in Vilvoorde (België), die haar een “katholieke, muzikale en buitenlands taalmachtig excellent onderwijs” kon aanbieden.

Richard Friedländer in 1936De Joodse zakenman Richard Friedländer in 1936, de biologische vader van Magda Goebbels

Toen Magda Friedlander in 1921 voor de eerste keer huwde, vroeg haar toekomstige echtgenoot, de industrieel Günter Quandt, haar om haar door adoptie verworven Joodse naam te veranderen omdat die volgens hem niet paste in een protestants gezin. Toen zag ze af van de naam van haar echte vader en nam de naam aan van de eerste man van haar moeder, genaamd ‘Ritschel’, zodat niets dit huwelijk nog in de weg stond.

Magda Friedländer aka Goebbels
Echter, haar huwelijk als Magda Ritshel met Quandt hield niet lang stand en werd in 1929 ontbonden. Daarop begon Magda een relatie met de voormalige Berlijnse Gauleiter en later Rijkspropaganda Minister Joseph Goebbels met wie zij in 1931 huwde.

Sinds haar huwelijk met Günter Quandt had Magda elk kontakt maar haar zogeheten ‘stiefvader’ Richard Friedländer vermeden. Nadat Adolf Hitler op 31 maart 1933 aan de macht kwam, kwam de Jodenvervolging in Duitsland op gang en ook Friedländer onsnapte hier niet aan. Uiteindelijk werd hij opgepakt en geïnterneerd. De vader van Magda Goebbels stierf op 18 februari 1939 van honger en kwel in het concentratiekamp KZ Buchenwald.

Zijn dochter Magda heeft geen vinger uitgestoken om hem te redden, hoewel zij dat makkelijk had gekund als vrouw van Joseph Goebbels.

Echter, het zogenaamd voorspelde Duizendjarige Nazi-Rijk gaf al na twaalf jaar de geest. Joseph Goebbels en Magda Friedländer (aka Ritshel, Quandt en Goebbels) vergiftigden hun zes kinderen en pleegden op 30 april 1945 zelfmoord, een dag nadat Adolf Hitler zijn minnares Eva Braun eerst had gehuwd en vervolgens doodgeschoten waarna de Führer zichzelf van het leven beroofde.

Russische soldaten staan bij de stoffelijke resten van het gezin Goebbels-Friedländermagda-goebbels

Israël ontmantelt zeven illegale wapenfabrieken in het gebied van Hebron en Bethlehem

wapenfabriek

De Israëlische strijdkrachten hebben maandagnacht 22 augustus 2016 een reeks invallen gedaan in het gebied van Hebron en Bethlehem. Maar liefst zeven illegale wapenfabrieken werden ontdekt en ontmanteld. [beeldbron: Israel Hayom]

Het gaat hier om de grootste vangst van het afgelopen jaar, aldus een bericht in Israel Hayom. De invallen werden uitgevoerd door vijf IDF bataljons, de Judea & Samaria Divisies, de veiligheidsdienst Shin Bet en de District Politie van Judea & Samaria, in een massieve inspanning om de illegale wapenproductie en handel in de Palestijnse gebieden op de Westelijke Jordaanoever met wortel en al uit te roeien.

Soldaten van de IDF en Grenspolitie hebben 22 draaibanken ontdekt in zeven afzonderlijke wapenfabrieken. Tientallen vuurwapens, onderdelen van wapens en patronen werden ook ontdekt tijdens de operatie. De gevonden draaibanken en wapens werden in beslag genomen door de veiligheidstroepen. Twee verdachten werden gearresteerd in verband met de productie van en handel in wapens. Een van de verdachten zou een topwapenhandelaar in het gebied zijn. Hij wordt momenteel vastgehouden door de Shin Bet voor verhoor.

Een deel van de wapens die werden gevonden tijdens de inval waren buitenlandse modellen, terwijl anderen werden gemaakt waren in de steeds geavanceerdere wapenfabrieken. Samen met de vuurwapens, hebben de veiligheidstroepen gestolen kogels aangeslagen alsook messen, handboeien, nunchaku’s, kogelvrije vesten en Amerikaanse legeruniformen, volgens de Israëlische media. Volgens de berichten braken er rellen uit tijdens de inval, maar niemand raakte gewond.

Sinds het begin van 2016, hebben de IDF en Shin Bet 29 wapenfabrieken ontdekt, 49 draaibanken en 300 vuurwapens in Judea en Samaria. Er werden meer dan 30 terreuraanslagen uitgevoerd met behulp van vuurwapens sinds het begin van dit jaar. Meer dan 30% van de terroristen dit jaar kwamen uit de gebieden van Gush Etzion of Hebron. Veiligheidstroepen hebben meer dan 140 mensen garresteerd die verdacht worden van het produceren en verhandelen wapens sinds het begin van dit jaar.

door Efrat Forsher

Video: Israeli security forces raid illegal weapons workshops in West Bank


Bron: vrij vertaald door Brabosh.com van een artikel in Israel Hayom van 23 augustus 2016

In Khan Younis, Gaza wordt eindelijk de ‘verschrikkelijkste Zoo van de wereld’ opgedoekt

zoo09Met het hele gezin een gezellig dagje uit naar de dierentuin in Khan Younis, Gaza, was de afgelopen jaren wel een macabere ervaring geworden. Nadat de dieren in de Gazaanse zoo van honger waren omgekomen, begon de uitbater zijn ‘troeteldieren’ te mummificeren en als attractie in hun kooien ‘live’ aan het publiek te tonen. [Beeldbron: Behind the News]

Een team van buitenlandse dierenartsen is op dinsdag 23 augustus 2016 begonnen met het nemen van maatregelen om de laatste overlevende dieren te evacueren uit een dierentuin in de Gazastrook die internationaal tot “‘s werelds ergste zoo” werd gedoopt, berichtte Arutz Sheva gisteren.

Aan de voorzijde van elke kooi van de dierentuin in Khan Younis, stopt telkens één van de dierenartsen en vuurt een verdovend pijltje in apen, vogels, stekelvarkens en de enige tijger in de Gazastrook. Drie buitenlandse dierenartsen en hun medewerkers namen deel aan het zevende en laatste bezoek op dinsdag, zorgvuldig de dieren verdovend voor medische onderzoeken, vooraleer ze de Strook zullen verlaten. De dieren zullen een reeks van ultrasone scans en vaccinaties ondergaan voorafgaande aan het oversteken van de controlepost van Erez in Israël op woensdagochtend.

“De zoo in Khan Yunis is één van de vreselijkste dierentuinen van de wereld,” zei Dr. Amir Khalil, een Australische dierenarts van Egyptisch origine, in een interview vier maanden geleden. “Het is een gevangenis“, vertelde de 51-jarige Khalil, die directeur is van Four Paws, een internationale non-profitorganisatie die zich met de hulp van vrijwilligers bekommert over een 100-tal dieren die verspreid leven in een 3-tal dierentuinen in Gaza, met inbegrip van deze in Khan Younis.

Mohammed Awaida opende in 2007 in Khan Younis, Gaza, de South Jungle Zoo, en investeerde honderdduizenden dollars in de dierentuin. Aanvankelijk lukte het hem wel maar een jaar later stierven vele dieren als gevolg van het offensief van Hamas jegens Israël en eind december 2008  Operation Cast Lead van start ging. Tijdens die drie weken durende gevechten “bleef de zoo onbereikbaar voor mij en stierven vele dieren aan verwaarlozing en honger,” vertelde Awaida.

Blijkbaar kon Awaida geen afscheid nemen van zijn dieren en begon hij zijn rudimentaire kennis van taxidermie (= het opzetten van dieren) met de gestorven dieren in de zoo te prepareren nadat de oorlog in Gaza was begonnen. “Het idee om de dieren te mummificeren kwam bij me op nadat de oorlog in Gaza was begonnen en een aantal dieren zoals de leeuw, de tijger, apen en krokodillen waren gestorven,” vertelde Awaida en vervolgde “dus zijn we wat begonnen rondvragen en leerden we op het Internet hoe we daaraan moesten beginnen.” Met formaldehyde en zagemeel als basisproducten amuseerde Awaida zich met zijn gemummificeerde kadavers.

zoo15aDe laatste overlevende tijger van de zoo van Khan Younis, Gaza

Op een gegeven moment in het verleden waren er meer dan 100 dieren gehuisvest in de dierentuin. Nu blijven er slechts 15 dieren meer over, waaronder een gazelle, pelikanen, evenals apen, stekelvarkens en een tijger (plaatje hierboven). Maar op woensdag zullen ze de weg naar Israël en vervolgens naar Jordanië te nemen. De tijger zal uiteindelijk naar Zuid-Afrika reizen, maar eerst naar Israël worden overgebracht en in een speciale kooi worden gestopt doe aangepast is aan het luchtvervoer.

Daarna zal de dierentuin Khan Younis  definitief de  deuren sluiten. “Ik ben erg verdrietig,” klaagde eigenaar Aweda. “Ik bracht deze dieren uit Libië, Soedan, Egypte en zelfs Zuid-Afrika naar Gaza. Ze gaan nu in de tegenovergestelde richting vanwege de barre omstandigheden van het leven, de zwakke economie en de strenge blokkade.” Alles wat van de dierentuin overblijft zijn de opgevulde kadavers van een aantal van de dieren die stierven van de honger.

De dierentuinen in Gaza zijn het gewend om hun toevlucht te nemen tot het vinden van nogal vreemde manieren om bezoekers te lokken, te midden van het grondgebied waar meerdere ellende heerst.  Zo  toonde de Marah Land Zoo in Gaza City in 2009 enkele witte ezels beschilderd met zwarte strepen om ze op zebras te doen lijken omdat het te duur was om de twee zebra’s te vervangen die eerder waren gestorven van de honger.

 

Niet-geëscorteerde groep religieuze Joden aan Jozef’s Graf aangevallen door woeste Palestijnen

jozef04bHet graf van aartsvader Jozef in Shechem omstreeks 1894

Een legereenheid van het IDF haastte zich op maandag 22 augustus 2016 met grote spoed naar de Graftombe van Jozef nabij Nabloes, nadat een Israëlische autocar het gebied van de Graftombe was binnengereden zonder voorafgaande coordinatie met het IDF met bijzonder veel geweld werd aangevallen door rebellerende Arabieren.

De Arabieren bekogelden de bus met grote stenen waarin zich op dat ogenblik een 60-tal religieuze Joden van de chassidische sekte Breslov bevonden. De Israëlische soldaten evacueerden de Joden in zeven haasten we van het toneel. Verschillende van hen werden gewond door de stenenregen en een 17-jarige Jood diende met hoofdwonden te worden opgenomen in het Schneider Hospitaal maar verkeert niet in levensgevaar.

red-sign2Het blijft gissen wat deze Joodse groep religieuzen bezielde om op eigen houtje en zonder escorte van het IDF het gebied binnen te trekken.

De Graftombe van Jozef ligt in Area A die, conform de Oslo Akkoorden van 1993, volledig onder de supervisie valt van de Palestijnse Autoriteit en enkel door Israëliërs mag betreden worden in overleg én mits de toestemming van zowel de Palestijnse Autoriteit als van het IDF. Er staan overigens overal in Judea & Samaria rode verkeersborden opgesteld die in drie talen aan dat verbod herinneren (plaatje rechts).

Een woordvoerder van het IDF zei, na de relatief goed afloop van het incident: “Het IDF benadrukt dat toegang van burgers in het gebied ‘Area A’ gevaarlijk is en een overschrijding van de wet bevat”.

Ook de Israëlische Politie veroordeelde het incident en zei: “Wij beschouwen dit incident vanavond als zeer ernstig; een ongecoordineerde  binnenkomst [in het complex van de Tombe] zonder beveiliging is gevaarlijk voor zowel burgers als veiligheidstroepen die moeten uitrukken om hen te beschermen. Toegang tot ‘Area A’ zonder toelating is een criminele daad.”

Jozef’s Graf, mikpunt van islamistische dolle razernij
Het Graf van Jozef is gelegen aan de rand van Nabloes, een grote overwegend Arabische stad op de plaats waar zich ooit het Bijbelse Sichem bevond. Echter, zoals bekend streven de Palestijnen de oprichting van een soevereine Judenreine Apartheidstaat Palestina na, bij voorkeur zonder Joden en zonder Israëliërs erin (plaatje rechts).

apartheid-abbas2Tot het uitbreken van de Tweede Intifada in 2000 onderhield Israël een door het leger beschermde enclave rond het graf en zorgde voor vrije en ononderbroken toegang voor Joodse gelovigen. Echter sindsdien is de heilige site regelmatig het doelwit van Arabisch geweld tegen Joden die wensen te bidden in Jozef’s Tombe.

Bovendien verwelkomde de UNESCO op 31 oktober 2011  ‘Palestina’ als 195ste lidstaat van de culturele organisatie van de Verenigde Naties die waakt over het werelderfgoed. Net zoals de nazi’s tijdens WOII Joodse synagogen, heiligdommen en eigendommen afbrandde en verwoeste, gaan ook de Palestijnen zich regelmatig te buiten aan gelijkaardige antisemitische brutaliteiten.

In januari 2013 werd de Graftombe van aartsvader Jozef opnieuw het doelwit van hun onverdraagzaamheid jegens andersdenkenden en niet-moslims – met de steun en op kosten van de internationale gemeenschap!

jozef06aVoorbeeld van hoe de Palestijnen net zoals de barbaren van ISIS (Daesh) omspringen met het werelderfgoed: Nabloes, september 2000. De Eerste Intifada breekt uit en de Palestijnen verwoesten de Graftombe van Jozef. Hoewel de Palestijnen dezelfde Tombe claimen als hún erfgoed, wordt de Tombe toch ontheiligd en afgebrand om zich te wreken op de Joden van Israël enkel en alleen omdat zij dit heiligdom eveneens vereren. Begrijpe wie begrijpe kan!

jacob-tombe-1865aHet Graf van Jacob, oudst bekende foto uit 1865 in het begin van de fotografie. Tijdens de 4 eeuwen van Ottomaanse bezetting (1516-1917) raakte de oude Tombe compleet in verval. De Tombe werd een paar decennia later weer helemaal opgebouwd (zie plaatje bovenaan).

Palestijnse demonstranten blokkeren kantoren van de Verenigde Naties in Ramallah

staking2Ramallah, 22 augustus 2016. Een groep demonstranten houdt de toegang versperd tot de kantoren van de Verenigde Naties in Ramallah om te protesteren tegen het gebrek aan steun voor de hongerstaking van een Palestijnse terrorist [beeldbron: Pal Today]

Zowat 300 gevangen Palestijnse terroristen waren op donderdag 4 augustus ’16 een hongerstaking begonnen, met inbegrip van 40 terroristen van het marxistische Volksfront voor de Bevrijding van Palestina [PFLP] ), uit solidariteit met Bilal Al-Kayed. De PFLP terrorist was op 15 juni 2016 een hongerstaking begon uit protest tegen zijn administratieve detentie.

Op die dag zou hij normaal op vrije voeten komen na 14 jaar opsluiting. Echter volgens de Arabische media heeft Israël gezegd dat de administratieve detentie noodzakelijk is en gebaseerd op bewijs dat Kayed de intentie heeft om zich opnieuw op het pad van de terreur te begeven eens hij weer op vrije voeten komt.

Palestijnse protesters boycotten regelmatig net die agentschappen die het meest aan hun kant staan, waarbij ze in de eerste plaats hun eigen mensen treffen wanneer ze deze kantoren tot sluiten dwingen. Recent hebben zij de kantoren gesloten van de UNRWA en de ICRC.

un-ramIn dit geval was het doelwit de United Nations Ramallah Common Premises, een groot gebouw waarin talloze agentschappen van de Verenigde Naties zich bevinden (plaatje rechts).

Sinds de Verenigde Naties zoveel verschillende agentschappen in leven heeft geroepen die nagenoeg allen dezelfde obsessie delen in het demoniseren van Israël, werd besloten om al die agentschappen in één enkel gebouw onder te brengen in Ramallah, de feitelijke hoofdstad in Samaria van de Palestijnse Autoriteit aka ‘Palestina’.

Ironisch genoeg hebben de Verenigde Naties nog maar twee dagen terug openlijk Israël bekritiseerd voor het gebruik van de administratieve detentie meer bepaald in verband met de hongerstakende terrorist Bilal Al-Kayed. Eens te meer schieten de Palestijnen zichzelf in eigen voet omdat zij verkiezen de schuld voor hun problemen bij de westerlingen te leggen eerder dan zich af te vragen of het hun zaak wel vooruit helpt omwille van het feit dat er zoveel terreurgroepen onder hun neus opereren.

Overigens heeft gisteren Abu Mazen, nom de guerre van PA president en voorzitter van Al Fatah Mahmoud Abbas, andermaal zijn steun uitgesproken voor de gevangen Palestijnse terroristen tijdens een samenkomst van het Centrale Comité van Al Fatah in Ramallah. In een persverklaring sprak Al Fatah haar “grote waardering” uit voor de gevangenen in Israëlische gevangenissen en “is trots op hun vasthoudendheid en geduld in hun hongerstakingen tegen de administratieve detentie” die zij in hun verklaring beschrijven als “een middel om het Palestijnse volk en onze strijders te terroriseren dat in strijd is met het internationaal recht”.

Het wagenpark van de VN in de Palestijnse gebieden werd onlangs significant uitgebreid
UN-Donkey

Israël voert reeks luchtaanvallen in Gaza na raketbeschieting van Sderot door Hamas & Co

islamic-jihadGemaskerde terroristen van de Al Quds Brigades, het doodseskader van de Palestijnse terreurgroep Islamitische Jihad [PIJ], maken zich op om enkele korte afstandsraketten (type Qassam 3) af te vuren op willekeurige burgerdoelwitten in Israël

De Israëlische luchtmacht [IAF] heeft op zondagavond 21 augustus 2016 ca. 50 luchtaanvallen uitgevoerd jegens terroristische bolwerken van Hamas en andere verwante terreurgroepen in de Gazastrook.

“Er werden ongeveer 50 luchtaanvallen uitgevoerd op twee uur tijd. Er bestaat geen intentie om de situatie verder te escaleren en dat is in feite waar de situatie momenteel om draait,” vertelde een militaire ambtenaar aan The Times of Israel. Naar verluidt werd een waterreservoir in Beit Hanoun beschadigd en tevens een basis van de Al Qassam Brigades (Hamas) nabij Beit Lahiya. Bij al die aanvallen werd slechts één 17-jarige Palestijn gewond.

sderot2De aanval van de IAF gebeurde nadat eerder Palestijnse terroristen op zondagnamiddag 21 augustus ’16 omstreeks 13u45 locale tijd, een raket afschoten richting Israël.

De raket, die werd afgevuurd vanuit Beit Hanoun in het noorden van de Gazastrook, sloeg pal in tussen twee huizen in Sderot, Zuid-Israël. Het heet “een mirakel” dat niemand gewond raakte.

De raketaanslag van afgelopen zondag werd opgeëist door het Volksfront voor de Bevrijding van Palestina (PFLP-GC) en andere kleine Salafistische terreurgroepen, die banden onderhouden met de Islamitische Jihad (PIJ), op Hamas na de belangrijkste terreurgroep in Gaza. Echter Israël houdt zoals steeds enkel Hamas verantwoordelijk voor alles wat er in Gaza gebeurt of wat er vanuit Gaza tegen Israël wordt ondernomen, vermits Hamas sinds de zomer van 2007 heel alleen Gaza controleert en er geen enkele raket of mortiergranaat de Gaza kan verlaten zonder medeweten of instemming van Hamas.

De vorige raketaanval dateert van juli jongstleden. Op vrijdagavond 1 juli vuurde een terreurgroep vanuit de Gazastrook twee raketten af naar willekeurige burgerdoelwitten in Israël. Een eerste raket explodeerde in open gebied in de regio van Sha’ar Hanegev die gelukkig geen schade veroorzaakte. Echter een tweede raket sloeg door het dak van een kleuterschool in Sderot. Vanwege de sabbat stond de school gelukkig leeg en waren er geen lichamelijk gewonden, echter de materiële schade was wel aanzienlijk.

Ondanks het staakt-het-vuren akkoord – aka hoedna in het Arabisch – dat op 26 augustus 2014 na het laatste conflict (Operation Protective Edge) werd aangegaan, blijft Hamas (of één van het dozijn andere terreurgroepen in Gaza die allen onder haar supervisie staan) sporadisch Israël beschieten met projectielen. Dat gebeurt bij voorkeur op nationale en of religieuze Joodse feestdagen zoals de raketaanslag in juli ook het geval was tijdens de sabbat.

Sinds 1 januari van dit jaar t/m 21 augustus werden vanuit Gaza 17 raketten en 19 mortiergranaten afgevuurd naar willekeurige burgerdoelwitten in de Staat Israël. In januari 2016 werden zeven raketten vanuit Gaza afgevuurd. Er was echter geen enkele raketaanval in de maanden februari, april en juni. In maart werden vijf raketten afgevuurd en in mei 2 raketten en bovendien ook nog eens 19 mortiergranaten.

Hoewel de meeste raketten betrekkelijk weinig of geen schade veroorzaken, is het psychologisch effect van de terreur enorm. De beschietingen zijn dan ook in de eerste plaats bedoeld om het effect van de islamistische antisemitische terreur jegens de Joden te beklemtonen en het gevoel van angst en onveiligheid onder Israël’s burgerbevolking te bestendigen.

Sderot, zuid-Israël, 1 juli 2016. Hamas vuurt vanuit Gaza raket af die inslaat in een kleuterschool. De materiële schade is aanzienlijk [beeldbron]
sderot3