Europese Unie sponsort en bouwt illegale woningen voor Palestijnen nabij Israëlische stad

demol2Wat de Europese Unie illegaal bouwt voor de Palestijnen, breekt Israël weer af en de Europese burger mag financieel opdraaien voor de illegale praktijken van deze Europese maffiosi. Op het plaatje: Structuren die in het E1 gebied (Area C) illegaal werden opgetrokken door de Europese Unie (EU-logo op de platen) werden zonet vernietigd door bulldozers van het IDF [beeldbron: Noga Tarnopolsky/The Media Line]

De Europese Unie heeft haar illegale bouwactiviteiten verder uitgebreid naar de zuidelijke Har Hevron omgeving in het C-gebied dat volgens het internationaal recht onder de controle van Israël staat. Tot nu toe sponsorde de EU de illegale bouw meestal in de regio Adumim, ten oosten van Jeruzalem.

Inwoners van de Israëlische gemeente Carmel, in de regio Har Hebron, waren geschokt om op sabbat van het afgelopen weekeinde hun nieuwe Palestijnse buren te ontdekken. De Europese Unie had de voorbije dagen twee nieuwe grote barakken opgetrokken op nauwelijks enkele meters van hun gemeente.

EU-builds3aOnder het mom van ‘Humanitaire Hulp’ bouwt de EU illegale constructies in Israëlisch C-gebied, waarna de bouwsels aan Palestijnen worden geschonken

Recent heeft de Palestijnse Autoriteit massieve hulpfondsen en bronnen geïnevesteerd in het gebied van Har Hebron. Afgelopen week heeft de PA een reeks struiken en bosjes aangeplant tot aan het hekken van Carmel in poging om soevereine grond van Israël te stelen.

Enkele weken geleden bracht de premier van de PA, Rami Hamdallah, een bezoek aan de illegale Palestijnse nederzetting nabij Carmel.

Een videoclip die op het internet werd geplaatst toont enkele van zijn veiligheidsagenten die nabij de gemeente hebben postgevat gewapend met handwapens, hoewel ze zich duidelijk in het Israëlische C-gebied bevinden en dus illegaal bezig zijn.

Oved Arad, directeur van de locale activiteiten van de Regavim Beweging, legde uit :

“We hebben het over een significante toename van de illegale bouwactiviteiten van de EU. In de afgelopen vier jaar, plaatsten zij ongeveer duizend huizen zoals deze in de omgeving van Adumim. We hebben het hier niet enkel over een grote inbreuk op de beginselen van de rechtsstaat door buitenlandse mogendheden, maar eerder over een gevaarlijk, duidelijk strategisch fenomeen. Als we geen gelijkaardig aantal [illegale EU-bouwsels] in Har Hevron willen zien [zoals in Adumim], moeten we met dit probleem afrekenen nu het nog klein is.”

Europese Unie koloniseert Israël
De Palestijnen trachten aldus al vele jaren – met de hulp en het donorgeld van de Europese Unie – feiten aan de grond te creëren door illegaal te bouwen in delen van het C-gebied dat nochtans – conform de Oslo Akkoorden – onder Israël ‘s controle valt. De EU beschouwt dit gebied de facto reeds als zijnde een deel van een toekomstige Palestijnse staat ook al staat dit helemaal niet vast en moet in een onderhandeld akkoord de toekomst van deze betwiste gebieden nog steeds worden bepaald.

Aldus wil de EU met deze “nieuwe feiten aan de grond” deze later tijdens onderhandelingen met Israël, als pasmunt in te zetten om nieuwe concessies af te dwingen van de Joodse staat. Vele van de illegale constructies werden intussen weg gebuldozerd door Israël, maar worden even later weer opgebouwd door de betrokken EU landen, waardoor de kosten nog meer oplopen voor rekening van de Europese belastingbetalers  die helemaal niet op de hoogte zijn van deze illegale landroof door de Europeanen ter begunstiging van de Palestijnse Autoriteit.


Met dank aan Tiki S. voor de hint: “Dit is wat de EU doet met onze centen! Beter dus om ze hermetisch te sluiten en per direct terug te sturen naar Europa met alle illegalen & vluchtelingen waar ook niemand om gevraagd heeft.”

Het almachtige islamitische blok binnen de Verenigde Naties andermaal op ramkoers tegen Israël

HalamishIn de Israëlische gemeente Halamish, in het Benjamin gebied van Samaria (voorbij de Groene Lijn), die gesticht werd in 1977 nabij het Arabische dorp Nabih Saleh, wonen thans ca. 1100 Chassidische Joden [beeldbron: UNICEF/Mouhssine Ennaimi]

De Economische en Sociale Raad van de Verenigde Naties [ECSOC] heeft op maandag 25 juli 2016 een resolutie aangenomen waarin de Israëlische ‘bezeting’ wordt veroordeeld. De resolutie veroordeelt Israël voor de “economische en sociale repercussies van de bezetting op de leefomstandigheden van het Palestijnse volk in de Bezette Palestijnse Gebieden [OPT], met inbegrip van Oost-Jeruzalem en de Arabische bevolking in de bezette Syrische Golan.”

Vreemd genoeg maakte de VN-Raad geen enkele vermelding over de moeilijke humanitaire condities in Syrië. Vandaar dat Danny Danon, Israël’s afgevaardigde aan de Verenigde Naties, scherp uithaalde naar de Raad en de resolutie ‘bevooroordeeld en ongegrond‘ noemde:

“Dit is een volledig bevooroordeelde en ongegronde resolutie. Landen die stemmen voor een dergelijke resolutie waarin enkel Israël er apart wordt uitgelicht en de economische situatie in de Golan veroordeelt, terwijl het tezelfdertijd het lot negeert van de honderdduizenden Syriërs die worden afgeslacht aan de andere kant van de grens, moedigen enkel toekomstige schandelijke initiatieven aan.”

De resolutie beschuldigt ook de Israëlische ‘bezetting’ voor de slechte economische situatie in Judea en Samaria, terwijl de verantwoordelijkheid negeert van de Palestijnse Autoriteit, en veroordeeld Israël tevens voor de hoge werkloosheid in de Gazastrook. Er werd in de resolutie geen melding gemaakt van het feit dat Israël de Gazastrook volledig verliet in 2005, of dat de huidige veiligheidsbeperkingen op Gaza, het gevolg zijn van terroristische activiteiten van Hamas in de regio.

Daarnaast staat in de resolutie dat Israël “de inspanningen om duurzame ontwikkeling te bereiken ernstig heeft belemmerd” in wat zij noemde de ‘bezette Syrische Golan,’ en dat de Joodse staat verantwoordelijk is voor de “verslechtering van de economische en leefomstandigheden” in het gebied. Een rapport dat samen met de resolutie werd uitgegeven, baseert al deze beweringen op [Israëlische] prikkels in de vorm van beloningen om ter plaatse de groei te stimuleren van de Joodse gemeenschappen in de Golan en aansluitend de Syrische beschuldigingen dat Israël de lokale boeren zou verhinderen om hun akkergronden te bewerken.

De Golanhoogtes
Het door de VN geviseerde gebied van de Golan werd door Israël heroverd op Syrië op 10 juni 1967, de laatste dag van de Zesdaagse Oorlog van 1967. De Golanhoogte werd door Israël officieel geannexeerd op 14 december 1981.

GolanVanaf het voorjaar van 2011 tot op heden wordt Syrië geteisterd door een interne islamistische stammenoorlog die volgens het Syrian Centre for Policy Research [SCPR] tot nog toe aan ca. 470.000 mensen het leven heeft gekost en miljoenen Syriërs op de vlucht heeft gedreven, binnen Syrië of naar de Arabische buurlanden.

Sinds de zomer van 2015 trekken miljoenen van deze vluchtelingen voornamelijk richting Europa waar ze voor de nodige controverse en politieke onrust zorgen. De islamitische migratiegolf werd tegelijk de aanzet voor een reeks terreuraanslagen, die gekenmerkt worden door een in de EU nooit geziene bloeddorst en wreedheid.

In de 19 jaar dat de Golan onder Syrische bezetting was, werd het gebruikt voor bunkers, prikkeldraad, landmijnen, en agressie. Het werd gebruikt voor het voeren van oorlog. In de 49 jaar dat het gebied onder Israëlisch bestuur is geweest, is het gebruikt voor de landbouw, toerisme, economische initiatieven en de bouw. Het wordt gebruikt voor de vrede“, zei premier Benjamin Netanyahoe op 11 april 2016 toen hij het Golangebied bezocht.

Het almachtige islamitische blok in de VN op ramkoers tegen Israël
De resolutie van maandag is natuuurlijk lang niet de eerste waarin de Verenigde Naties Israël er apart uitnemen en veroordelen terwijl de omringende Arabische landen verder ongemoeid worden gelaten.

Eind november 2015, temidden van een hernieuwde Palestijnse golf van terreur die Israël overspoelde, nam de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties [UNGA] zes resoluties aan waarin enkel Israël werd veroordeeld terwijl de Palestijnse terreur niet werd veroordeeld noch schendingen van de mensenrechten werden aangeklaagd in om het even welk Arabisch of moslimland in het gebied.

Amper twee maanden geleden veroordeelde de Wereldgezondsorganisatie [WHO] van de VN andermaal de Joodse staat. Volgens de VN was Israël op dat moment blijkbaar het enige land ter wereld dat het niet zo nauw zou nemen met de “mentale, lichamelijke en milieu gerelateerde gezondheidsproblemen” van de Palestijnen.

Het kan de VN blijkbaar geen gram schelen dat sinds het begin van de burgeroorlog in Syrië 5.073 Syrische Palestijnen werden gedood, vermist of gevangen. Volgens cijfers van de Action Group for Palestinians of Syria werden tussen 15 maart 2011 en 6 maart 2016 tijdens de Syrische burgeroorlog 3.730 Palestijnen gedood, waarvan 3.180 burgers, het merendeel uit Yarmoek, het grootste Palestijnse “vluchtelingenkamp” nabij Damascus. Daarnaast worden nog eens 282 Palestijnen vermist en 1.061 Palestijnen gevangen genomen die voor het merendeel werden opgesloten in gevangenissen van het Syrische regime van Assad. In het genoemde totaal van 5.073 zijn ook inbegrepen de meer dan 550 Palestijnse militieleden die werden gedood terwijl ze actief deelnamen aan de gevechten. Verschillende Palestijnse terreurfacties vechten aan de zijde van Hezbollah en het Syrische leger van president Bashar al-Assad.

Het moet voor iedereen intussen wel zonneklaar zijn dat de Verenigde Naties inzake het Midden-Oosten schaamteloos en ongehinderd twee verschillende standaarden hanteert. Eén aparte voor Israël en een tweede voor al de 55 lidstaten van de OIC samen, de koepelorganisatie voor de islamitische naties in de wereld. Ca. 99 procent van al de resoluties die sinds het ontstaan van de VN tegen Israël worden aangenomen, werden steevast ingediend door het almachtige islamitische blok in de Verenigde Naties, feit dat uiteraard de geloofwaardigheid van deze wereldorganisatie enorm heeft uitgehold.

Aleppo, Syrië, 11 februari 2016. Een man draagt een kind naar buiten na een bombardement met ‘vaatbommen’ door het Syrische regeringsleger [beeldbron: Karam Al-Masri/AFP/Getty] syria

door Brabosh.com

Nooit geziene islamistische terreur in Europa: Wij zijn allemaal Israëliërs

macheteDuitsland, 24 juli 2016. In Reutlingen heeft een 21-jarige Syrische asielzoeker een vrouw met een machete vermoord (plaatje hierboven) en drie anderen verwondt. Enkele uren later in Ansbach nabij Neurenberg blaast een 27-jarige Syrische asielzoeker zichzelf op en verwondt 12 mensen op een festival. Drie dagen eerder had een Iraans/Syrische migrant in München 9 mensen doodgeschoten en 27 verwond. In het Franse Nice bekomen ze nog toen een Jihadist op ‘Quatorze Juillet’ met zijn vrachtwagen 84 mensen van de weg had gemaaid.

Hoewel het teken aan de wand al lange tijd zichtbaar was dat de islamistisch religieus geïnspireerde terreur ooit de Europese steden en dorpen zou treffen, komt de schok van de bestialiteit van het geweld en de aard van de gebruikte methodes toch nog hard aan bij de Europeanen.  Deze vorm van geweld hadden ze blijkbaar helemaal niet verwacht.

De ontkenningsfase waaraan de mainstream media en hun murw geslagen troetelpolitici lijden sinds het begin van de asielcrisis in de zomer van 2015, begint stilaan lelijke bebloede scheuren te vertonen. Het gefingeerd medelijden voor die “arme-asielzoeker-wiens-religie-wij-niet-vernoemen” van najaar 2015 heeft plaatsgemaakt voor ontzetting en angst voor wat door vele sceptici was aangekondigd, maar door Europa’s leiders lange tijd werd (en nog steeds wordt) genegeerd. In haar oprecht gespeelde onnozelheid en naïeviteit heeft Europa zelf haar poorten opengezet voor de Jihad, correctie: er waren niet eens poorten aanwezig in het ‘Fort van Europa’ als gevolg van opgelegde ‘besparingen’ door de EU.

Het heet dan nog steeds verbazingwekkend om te zien dat zelfs een rabiaat anti-Israëlische weekeindkrant zoals de Noorse krant Aftenposten, thans openlijk toegeeft wat reeds  lange tijd bekend was:

“Of je vecht tegen terreur, of je bezwijkt voor terreur.”

“Dialoog heeft geen enkele waarde.”

En inderdaad is debat met gehersenspoelde geradicaliseerde moslims compleet zinloos en werkt in de meeste gevallen zelfs contraproductief. Iemand die dreigt met een machete of een kalashnikov of zich wil opblazen in drukbevolkte plaatsen, café’s, restaurants en bisocopen, die wil niet meer praten. Daar stopt het verhaal. Trouwens, wie wil dan nog zijn motieven kennen? Maakt het dan uberhaupt nog wat uit? Tenslotte wil zo iemand uiteindelijk slechts doden om het genot van het doden zelf… in de naam van Allah en zijn profeet Mohammed..

Laat ons van harte hopen dat de Europeanen niet moeten lijden en bloeden op hun bruiloftsfeesten, religieuze feestdagen, het openbaar vervoer, schoolreizen, slaapzalen voor studenten, aanvallen en aanslagen in particuliere woningen of iets anders dat aan gort wordt gestoken, geschoten en of gebombardeerd, dingen die sinds de Palestijnse eerste en tweede intifada’s in Israël haast dagelijkse kost zijn maar waar Europa zoveel jaren haar ogen voor heeft gesloten gehouden tot aan het punt… dat het er vandaag zélf mee geconfronteerd wordt.

“Wij zijn allen Israëliërs”
Het jarenlange systematisch en bewust wegkijken door Europa van de islamistische terreur in het Midden-Oosten en in het bijzonder in Israël en de Palestijnse gebieden maakt stilaan plaats voor kille ontnuchtering. Het begint stilaan te dagen dat islamitische migranten en asielzoekers hun locale religieuze vetes en stammentwisten mee naar Europa hebben gebracht en de eeuwige oorlog van Islam  tegen Joden en niet-moslims importeren naar de landen van de EU. Aldus is het automatische kwaadaardige verhaal omtrent dat ‘boze’ Israël eindelijk toe aan een serieuze herziening.

jesuisJournalist Klaus Wivel van de Noorse krant Aftenposten in zijn essay “Vi er alle israelere” (‘Wij zijn allemaal Israëliërs’) van 20 juli 2016:

“Of we dat nu leuk vinden of niet maar het islamitische terrorisme creëert een soort verbroedering tussen Israël en Europa. Hoe kan Europa daar op antwoorden? Ik dacht daar dikwijls aan toen ik als journalist in de jaren 2000 tot 2005 verslag moest brengen over de zogeheten Al Aqsa Intifada. In die jaren kwamen bijna 1000 Israëliërs om het leven en meer dan 5000 werden gewond in terreuraanslagen. En dat in een klein land ter grootte van Jutland en met iets meer inwoners dan Denemarken. Nagenoeg alle Israëliërs kenden wel iemand [die slachtoffer van de terreur was].

Hoe zou Europa antwoorden als hun cafés, bussen, restaurants, universiteiten, voetpaden, clubs en private bedrijven werden opgeblazen? Hoe zouden wij omgaan met het feit dat om het even wie op straat en ja, zelfs in hun eigen woningen, voortdurend met uitroeiing wordt bedreigd en dat van het ene moment op het andere? Zouden wij antwoorden met  soberheid en terughoudendheid waarvan de westerse media en politici voortdurend de Israëliërs beschuldigen dat ze dat niet doen?

Ik twijfelde op dat moment en ik twijfel nog steeds, na twee meer terreuraanslagen van de afgelopen week die Frankrijk en Duitsland hebben getroffen. We hebben meer gemeen met de Israëli’s dan we willen toegeven. Dit zal waarschijnlijk niet naar de zin zijn van veel Europeanen die Israël altijd al beschouwd hebben als een schurkenstaat met een drang om wreedheden te begaan. Maar tijdens de laatste paar decennia kreeg ik de kans om over onze eigen toekomst te lezen uit die kleine staat die in 1948 werd gesticht. Zowel in termen van wanhoop lijden we thans al enkele jaren onder terreuraanslagen en de elementaire, rauwe gevoelens van wraakzucht die we bij onszelf herkennen en die tot uiting komen in steeds harder rakende politieke voorstellen vanuit de Europese rechtervleugel.

Traag maar zeker raken we gewend aan het zicht van verminkte lichamen van vermoorde burgers. Het algemene gevoel dat overheerste na de massamoord in Nice was minder uit shock maar eerder uit frustratie. Normaliteit is veranderd, het grotesque is minder grotesque geworden terwijl we hunkeren naar oplossingen. Niemand heeft een idee hoe we [de terreur] moeten beantwoorden. En om het even welke besluiten onze politici ook nemen, ze zullen ofwel hopeloos inefficiënt zijn of vernietigend werken voor onze beschaving. Het is tegelijk almacht en onmacht in een enkele adem. Wanneer wij in de spiegel kijken, ontdekken wij dat we allemaal Israëliërs zijn.”

“Europa! We zijn hier en we blijven hier. Buigen of sterven. Allahu Akhbar!” machete

door Brabosh.com

Oproep Globale Jihad om Israëlische, Amerikaanse, Franse en Britse atleten te vermoorden tijdens OS in Rio

migrants2Belgrado, Servië, vrijdag, 22 juli 2016. Honderden boze migranten en economische asielzoekers met onder hen een onbekend aantal wannabe jihadisten, demonstreerden in Servië aan de gesloten grens met Hongarije. Bepakt en beladen met tassen en dekens toonden de manifestanten plakaten met slogans zoals “Hongarije Open Grenzen” en “Geen Grenzen, Geen Hekken” [beeldbron: AP/Eye on the World]

Die overwegend jonge alleenreizende moslimmannen waren voor het overgrote deel afkomstig uit antisemitische landen zoals Syrië, Irak, Iran, Pakistan en Afghanistan, waar antisemitisme – al dan niet verpakt als anti-Israëlisme – het officieuze en soms officiële regeringsbeleid is en Jodenhaat in het algemeen al eeuwenlang deel uitmaakt van de locale cultuur, overlevering en traditie. Jodenhaat ingelepeld als het ware van in de wieg tot in het graf.

Deze verwilderde jonge moslims afkomstig uit islamitische oorlogsgebieden hebben nauwelijks of geen respect voor Europa’s nationale grenzen, wetten en cultuur. De kans dat deze mannen asiel krijgen in Hongarije, of in één van de andere 28 landen van de Europese Unie, is hoe dan ook nagenoeg nulkommanul. Het aantal ondergedoken illegale migranten in de EU is sinds de zomer van 2015 dan ook onrustwekkend toegenomen en beloopt thans in de honderdduizenden, sommige bronnen gewagen zelfs over miljoenen. Het blijft maw. dweilen met de kraan open.

Globale Jihad: “Eerst Europa en dan de wereld!”
Dagelijks bereiken ons beelden zoals hierboven van duizenden islamitische vluchtelingen die trachten op een of andere wijze (legaal of illegaal) de landen van de Europese Unie binnen te dringen. Niet toevallig neemt het aantal bloedige terreuraanslagen in Europa rechtevenredig toe (Brussel, Parijs, Nice en München) al dan niet geïnspireerd door Islamitische Staat (ISIS/Daesh).

rebellen3Dat laatste is misschien niet altijd zo duidelijk, maar de aanslagen werden nagenoeg allen gepleegd door jonge moslimmannen, migranten of zonen van migranten. Ook al wordt dit feit tot op heden weg gepalaverd, bewust onder de mat geveegd en of genegeerd door politiek correct Europa. ‘Gelukkig’ is er nog de Duitse Bondskanselier Merkel met haar weinig geruststellende leitmotif  “Wir schaffen das”. Ja toch?

Terwijl Europese beleidsmakers, politici en anti-terreurexperten, geparallelliseerd door hun onmacht om het fenomeen ‘jihadisme en terreur’ kordaat te bestrijden, zich blind staren op de barbaren van ISIS (IS/Daesh) zijn ze vergeten (of zijn ze echt zo onnozel?) dat ISIS slechts het topje van de ijsberg is.

Het al-Nusra Front, meer dan een dozijn Palestijnse terreurgroepen (Hamas, PIJ, PFLP enz.), de Libanese Hezbollah en Al Qaeda met in hun zog tientallen bekende en onbekende jihadistische zijscheuten, die onderling met elkaar wedijveren in barbarisme en elkaars misdaden kopiëren en of inspireren tot nog meer gruwel, bloed en geweld, staan te trappelen om in het vacuüm te springen dat zal ontstaan eens ISIS militair van de kaart van het Midden-Oosten is geveegd.  Vraag het maar aan de Israëliërs, zij weten er alles over.

“Al-Qaida-inspired terrorists”
Steeds meer verschijnen er titels en beginnen er artikels met naar islamistische radicalen en jihadisten te verwijzen als door ISIS “geïnspireerde” of door Al-Qaeda “geïnspireerde” beulen, terroristen en zelfmoordbomaanslagers. Het enige wat ze allen onder de noemer gemeen hebben is Islam en haar duizend kamers en achterkamertjes. Van vredelievend, braaf en gematigd tot gruwelijk, bloederig en verbijsterend bestiaal. Maar allen beweren van zichzelf dat ze “de ware Islam” vertegenwoordigen. Het zal hun tienduizenden doden en gewonden worst wezen.

Een voorbeeld is dit bericht van donderdag, 21 juli 2016 van Israël’s The Foreign Desk op de nieuwssite van Arutz Sheva: “Door Al-Qaeda geïnspireerde terroristen hebben een oproep gelanceerd om het Israëlisch Olympische team aan te vallen tijdens de Olympische Spelen in Rio de Janeiro” [OS Brazilië van 5 aug. t/m 21 aug. 2016].

munich2Israëliërs krijgen hiermee meteen een déjà vu gevoelen en terecht! Tijdens de Olympische Spelen van 1972 werden door Palestijnse jihadisten elf Israëlische atleten koelbloedig afgemaakt. De rest van het Israëlisch team trok zich terug en de Spelen liepen daarna gewoon verder alsof er niks was gebeurd, de slachtoffers waren tenslotte “maar Joden”, niewaar?

De waarschuwingen in de oproep van deze door Al-Qaeda “geïnspireerde” terroristen om Joden af te slachten in Rio de Janeiro, laten weinig aan de verbeelding over. “Uw kans om deel te nemen aan de globale Jihad is hier [in Rio]! Uw kans om martelaar te worden is hier!” hitsen de terroristen aldus hun aanhangers en sympathisanten op. De jihadisten onderstrepen tegelijk hoe makkelijk het is om een visum voor Brazilië te verkrijgen en wijzen op de algemeen verspreide wapenhandel in de van “misdaad vergeven sloppenwijken” van het Braziliaanse Rio de Janeiro.

Naast het vermoorden en afslachten van Joden en Israëliërs in het Olympisch dorp van Rio, roepen de jihadisten naar verluidt tevens op om zowel Amerikaanse, Franse en Britse delegaties aan te vallen. Maar hun eerste voorkeur geldt het Israëlisch Olympisch team. “Een kleine aanslag met een mes tegen Israëliërs en Amerikanen heeft een groter media effect dan om het even welke andere aanslagen om het even waar, zo Allah het wil,” schreven de terroristenbrigades.

De jihadisten spoorden hun lezers ook aan om Israëliërs te ontvoeren, zodat ze nadien gebruikt kunnen worden tijdens onderhandelingen over hun vrijlating, in ruil voor nog meer wapens, geld en gevangen jihadisten. Dat naar het voorbeeld aan de Palestijnen die bv. in 2011 één enkele Israëlische soldaat, korporaal Gilad Shalit, ruilden voor 1027 Palestijnse terroristen en massamoordenaars.

Het bericht van de Jihad op de sociale media vervolgde: “Van onder de ergste vijanden, de meest bekende vijanden voor moslims in het algemeen [luidt het devies] om Israëliërs aan te vallen. Indien al de moslims in het algemeen daarmee instemmen dan zal dit de populariteit van de Moedjahedien onder de moslims aanzienlijk verhogen.” [moedjahedien = jihadist]

Overigens vond de recente aanslag in München van vrijdagavond 22 juli 2016, die werd gepleegd door de 18-jarige Ali ‘David’ Sonboly, een tot Duitser genaturaliseerde zoon van Iraanse (of van pro-Turkse Syrische?) moslimmigranten, plaats in de McDonald’s van het shoppingcentrum Olympia Einkaufszentrum aan het Olympiapark, nauwelijks enkele passen verwijderd van de plek waar 44 jaar eerder de elf Israëlische olympische atleten werden vermoord.

Munchen, 26 augustus 1972. De Israëlische Olympische delegatie paradeert op de openingsceremonie van de 20ste Olympische Spelen. Op 5/6 september 1972 werden 11 van deze deelnemende atleten vermoord door jihadisten van de Palestijnse terreurgroep Zwarte September munich-massacre6

Kersverse VN-Speciale Rapporteur voor Palestina haalt in zijn eerste verklaring hard uit naar Israël

chaosTegen de obsessieve compulsieve dwangstoornis van de Verenigde Naties
jegens Israël is geen kruid gewassen…

“Op 31 maart 2016 heeft de VN-mensenrechtenraad [UNHRC] de partijdige Canadees Michael Lynk benoemd tot Speciale Rapporteur over de Palestijnse gebieden. Anti-Israëlische partijdigheid lijkt langzamerhand een voorwaarde voor deze functie. Lynk beschuldigde Israel eerder van ‘Apartheid’ en van ‘etnische zuiveringen’ en is een zelfverklaard tegenstander van de tweestatenoplossing. Hij ziet de opheffing van de staat Israel als oplossing voor het conflict met de Palestijnen”, schreef aldus Elise Friedmann voor Cidi.nl daags na zijn aanstelling.

Lynk in de voetstappen van zijn voorgangers
Hoe dan ook, Michael Lynk gaat binnenkort aan de slag en dat zullen we geweten hebben. In een bericht van 8 juli 2016 van de UNHRC heeft de Speciale Rapporteur van de VN voor Palestina zijn eerste missie als volgt aangekondigd:

Lees verder

Frankrijk wordt het Israël van Europa. De ISIS-terreur van Nice was nog maar het begin [Tim Engelbart]

PC-parisDe radicale islam is in steile opgang in Frankrijk; alleen het nu nog bij naam durven noemen voor het te laat is en er niks meer aan te doen is…

Israël is natuurlijk een uniek land en heeft op deze wereld geen gelijke. Toch gaat Frankrijk zeer binnenkort een poging wagen. De inwoners van Israël leven al decennia in een permanente staat tussen hoop en vrees. Omsingeld door Arabieren die de Joodse bevolking niet gunstig gezind zijn en elke paar weken (soms maanden, als ze geluk hebben) opgeschrikt door een nieuwe aanslag die de levens van onschuldigen claimt.

Uiteraard wonen er in Frankrijk lang niet zoveel Joden als in Israël – het is een seculiere katholieke staat, geen joodse staat – maar qua veiligheidstaferelen is het land van Eiffeltoren, Arc de Triomphe en het onwerkelijke Paleis van Versailles hard op weg om een gelijke te worden van dat beroemde landje in het Midden-Oosten. Na wederom te zijn opgeschrikt door een gruwelijke aanval – ditmaal in Nice – zie je de militarisering van de burgerbevolking optreden. In Israël gaat iedereen jarenlang in dienst. In Frankrijk gaat men nu eerst het reservistenleger oppoetsen:

Lees verder

Britse parlementslid Jenny Tonge, het ultieme voorbeeld van Jodenhaat onder het mom van Israëlhaat

jenny03Gaza, november 2011. Barones Jenny Tonge (1ste van links) in gesprek met haar idool Hamasleider Ismail Haniyeh (3de van links). Zij was in Gaza aangekomen met het konvooi ‘Spring of Freedom’ van het Free Gaza Flotilla 2 met aan boord een groep parlementairen, moslimgeleerden en Arabische activisten. Samen met Hamas gaven zij ‘The International Declaration To Refuse People Blockade’ uit. [beeldbron: UK Media Watch]

Na de recente reeks controversiële uitspraken omtrent Joden en Israël door verscheidene kopstukken van de Britse socialisten van de Labour Partij [lees bv. hier, hier en hier op deze blog], is andermaal een Brits parlementslid in opspraak gekomen. Voor wie zich afvraagt hoe het komt dat het antisemitisme in Groot-Brittannië het afgelopen jaar met 25 procent is toegenomen moet maar naar de Britse socialistische en links-liberale politieke boegbeelden kijken.

Lees verder

Netanjahoe formeel: ‘De veiligheidsmuur tussen Israël en de Palestijnen zal voltooid worden’

muur-terrorPalestijnse wannabe terroristen hebben zonet een gat geslagen in de veiligheidsmuur

Op woensdag 20 juli 2016 bezocht premier Benjamin Netanjahoe de scheidingsmuur nabij Meitar, voorafgaand aan de geplande bouw van de veiligheidsmuur in dat gebied. Hij werd vergezeld door minister van Defensie Avigdor Liberman, de minister van Binnenlandse Zaken Gilad Erdan, de stafchef van het Israëlische Leger Gadi Eisenkott en andere ambtenaren van de veiligheid.

Over het aanpakken van de toekomstige werkzaamheden aan de veiligheidsbarrière, zei premier Netanyahu:

“We hebben besloten dat we de gaten [in het veiligheidshekken] zullen sluiten. We zullen voorkomen dat illegalen en aanslagers de steden van Israël nog kunnen bereiken. Het is ingewikkeld en het blijft noodzakelijk om de dorpen te bewaken en we dienen natuurlijk om te gaan met een hele keten van illegale activiteit, met inbegrip van werkgevers en diegenen die accommodatie en vervoer verstrekken aan illegalen. Ik denk dat het duidelijk is dat dit project zal worden afgewerkt. Het is belangrijk voor de veiligheid van de burgers van Israël en voor de staat Israël.”

Eerder, op 29 maart 2016 had de Israëlische regering aangekondigd dat het de bouw van de veiligheidsmuur rondom Jeruzalem zal voltooien en een nieuw gedeelte zal bijbouwen nabij de Palestijnse stad Tarqumiyah ten westen van Hebron in Judea. De werken aan de muur tussen Turqumiyah en Meitar nabij Hebron werden intussen aangevat en dat nieuwe deel van de muur loopt over een lengte van 42 kilometer. De werken zullen ongeveer anderhalf jaar in beslag nemen. Tot zolang blijft het IDF extra paraat in die zone.

Met de bouw van de veiligheidsmuur werd begonnen tijdens de tweede intifada die door wijlen terroristenleider Yasser Arafat werd aangesticht in september 2000 en die zal duren tot aan zijn dood in november 2004. Het was een enge periode waarin Palestijnse terroristen honderden aanslagen en zelfmoordbomaanslagen pleegden. Sinds de bouw van de muur zijn de aanslagen spectaculair afgenomen.

Echter, sinds september 2015 is een ‘Messen intifada’ aan de gang waarbij willekeurig Joden brutaal worden afgeslacht met messen, machetes en hakbijlen en worden Israëliërs met voertuigen met opzet door Palestijnen doodgereden. Sindsdien werden meer dan 40 Israëliërs gedood en honderden gewond. Vandaar ook de vernieuwde aandacht van de Israëlische regering voor de veiligheidsmuur.

Volgens een bericht van september 2015 van het Kantoor voor de Coordinatie van Humanitaire Zaken van de Verenigde Naties [OCHA] werd ongeveer 64,5 procent van de muur voltooid, die ongeveer 710 kilomter lang is. Echter een groot deel daarvan bestaat slechts uit een hekken en is op vele plaatsen zo lek als een zeef.

Op 20 juli 2004 keurde de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties de niet-bindende Resolutie GA/10248 goed die de bouw van de veiligheidsmuur voorbij de Groene Lijn afkeurde en van Israël eiste dat de muur op Palestijnse bodem terug werd verwijderd. De VN baseerde zich hierbij op een resolutie van het Internationaal Strafhof in Den Haag van 9 juli 2004 die oordeelde dat de bouw van de scheidingsmuur op Palestijnse grond “illegaal is en het internationaal recht schenden.”

Voor alle duidelijkheid: de veiligheidsmuur op zich werd niet veroordeeld maar wel daar waar gebouwd wordt voorbij de Groene Lijn van april 1949 (de pre-1967 lijn van Obama) in de zogeheten ‘Bezette Palestijnse Gebieden’ met inbegrip van bepaalde oostelijk gelegen wijken in Israël’s hoofdstad. De VN beschouwt, samen met de EU, de VS en Rusland, al die gebieden reeds bij voorbaat als Arabisch grondgebied dat de toekomstige Palestijnse staat toebehoort en tracht al decennialang dit willens nillens te doen aanvaarden door Israël.

Israëlische Veiligheidsmuur om terroristen buiten te houdenIsraëlische Veiligheidsmuur is bedoeld om Palestijnse terroristen buiten te houden

Echter de Joodse staat blijft aandringen om vooraleer het zover komt dat eerst rechtstreeks met de Palestijnen wordt onderhandeld om aldus een langdurig en stabiel vredesakkoord  te bereiken, waarbij de veiligheid van het Joodse volk centraal staat. Die garanties weigeren de Palestijnen te geven en zij blijven integendeel onverminderd doorgaan met het plegen van terreuraanslagen en hun volk van in de wieg tot in het graf opvoeden en aanzetten tot Jodenhaat en Israëlhaat.

 

Er bestaat niet zoiets als een ‘Lone Wolf’ die op eigen houtje terroristische aanslagen pleegt

lone-wolf2Bij elke aanslag die door een moslim wordt gepleegd tegen willekeurige en of goed uitgekozen mensen en doelwitten in naam van de Jihad,  zou men beter in eerste instantie moeten uitgaan van een weloverwogen geplande en of een louter impulsieve terreuraanslag in opdracht van de radicale Islam, tot het tegendeel bewezen is. Nu gebeurt dat net andersom en worden islamistische terroristen systematisch en bewust neergezet als gestoorde problematische eenlingen, aka de zogeheten ‘Lone Wolf’ theorie.

De laatste daad van een jihadist in Nice, Frankrijk, uitgevoerd door Mohamed Lahoaiej Bouhlel was niet de daad van een eenling aka ‘Lone Wolf‘. De eerste berichten kenmerkten Mohamed Lahoaiej Bouhlel als een ‘eenzame wolf’ onder invloed van anti-psychotische medicatie zonder een voorgeschiedenis van radicalisering.

De media doet onrecht als het een gruwelijke misdaad toeschrijft aan een enkele individuele eenling die uit is op vernietiging. Men moet kijken naar de context van gebeurtenissen, naar het geheel. Toen Al Qaida en nu ISIS opgeroepen hadden tot een jihad tegen het Westen, was dit bedoeld om zoveel mogelijk moslims te bereiken, geradicaliseerd of niet.

Een Jihad is alleen dat. Het is een oorlogsverklaring die moet worden uitgevoerd door elke moslim die daartoe de kans krijgt. Hoewel de meerderheid van de moslims de verklaring van Jihad door Al Qaeda of ISIS in theoretisch niet mogen onderschrijven, worden diegenen die dat toch doen, beschouwd als zijnde aanbeland op het hoogste niveau van Heiligheid dat men kan bereiken in deze wereld.

Laat er geen misverstand over bestaan omtrent deze zogenaamde ‘lone wolves’ die de richtlijnen opvolgen van Ayman al Zwahiri van Al Qaida en Abu Bakr al Bagdadi van ISIS (de laatste werd naar verluidt gedood bij een luchtaanval in juni van dit jaar). Ze worden opgehitst door iemand. Ze doen het niet in een vacuüm. Ze putten kracht uit elke daad van terrorisme die plaatsvindt voordat ze zelf tot hun lafhartige daad overgaan.

In 2009 heeft Dr. Nidal Hasan, een legerpsychiater, 13 soldaten gedood en 30 verwond in Fort Hood. De Amerikaanse president en de media weigerden erg lange tijd om deze gruwelijke misdaad een daad van terreur te noemen. Nidal Hasan was in correspondentie geweest met Iman Anwar al-Awlaki. Dit was een duidelijke daad van Jihad uitgevoerd door een zogenaamde ‘Lone Wolf’ toen hij in werkelijkheid handelde in opdracht van een terroristisch netwerk. Had men Nidal Hasan vooraf doorgelicht dan had deze daad van Jihad voorkomen kunnen worden. Iedere keer dat een terroristisch incident zich voordoet inspireert dit andere ‘wannabe’ terroristen om hetzelfde te doen.

MIDEAST_ISRAEL_PALESTINIANS_DV103-2015OCT20_160752_699.jpgNee, niet in de Franse badstad Nice maar in Hebron, 20 oktober 2015. De Israëliër Avraham Hasano wordt opzettelijk met een vrachtwagen doodgereden door een Palestijnse islamist [beeldbron: AP/Nasser Shiyoukhi]

Het gebruik van een vrachtwagen door Mohamed Lahoaiej Bouhlel om mensen neer te maaien is helaas een tactiek die reeds jarenlang wordt gebruikt tegen Israëliërs. Op 20 oktober 2015 circuleerden een serie foto’s over het internet van een Israëliër die in de omgeving van Hebron door een Palestijn met een vrachtwagen werd doodgereden. Onder meer The New York Post toonde de grafische details van de terreurdaad net als andere media.

VN-secretaris-generaal Ban Ki-Moon zei toen over dat incident: “Ik betreur willekeurige daden tegen burgers. Dergelijke terroristische aanslagen maken elke plaats onveilig en ieder mens, ongeacht geslacht of leeftijd is een potentieel slachtoffer.” Ban Ki Moon waarschuwde in wezen de wereld bijna een jaar geleden voor dit soort terrorisme met een vrachtwagen. Routinematige controles die zeer gedetailleerd zijn, moeten over de hele wereld worden verlangd van iemand die een vrachtwagen bezit of wil huren.

Dlone-wolfe allereerste stap om verdere daden van terrorisme te voorkomen is zich te realiseren dat er wel degelijk een permanente Jihad tegen het Westen bestaat.

De president van de Verenigde Staten is zeer traag tot een dergelijke conclusie gekomen. Dat op zich vormt reeds een wezenlijk deel uit van het probleem. Ik denk dat het besef wegzinkt. Alle instanties die betrokken zijn bij het beschermen van het publiek moet thans alles op alles zetten om het hoofd te bieden tegen een eventuele aanslag.

De zogenaamde ‘Lone Wolf’ theorie heeft vele mensen – hem of haar – aangemoedigd en hem of haar de wapens daartoe geleverd (de truck in Nice was geladen met wapens en bommen) en de uitvoering van de terreurdaad voor hem of haar mogelijk gemaakt. We kunnen deze barbarij stoppen als we deze samen het hoofd bieden. We moeten NU de Jihad beëindigen of niemand zal nog veilig zijn.

door Dr. Joseph Frager


Bron: naar een artikel van 18 juli 2016 in Arutz Sheva

Israëls fundamenten: De rechten v/h Joodse volk en de stichting van de Joodse staat

masaisrael2

1. De Joden zijn een volk, geen ras

De Joden zijn een volk, geen ras. De Joden bestaan uit vele rassen en etnische groepen, die op verschillende wijzen uitdrukking geven aan hun identiteit. Dat kunnen religieuze, seculiere of culturele Joden zijn. Dat kunnen ook ashkenazische of sefardische Joden zijn, conservatieve of liberale Joden, of Joden van uiterst links tot uiterst rechts. Het kunnen ook combinaties zijn van een of meerdere van deze. Voor vele Joden is Judaïsme helemaal geen religieuze identiteit. En voor vele Israëli’s is een ‘Israëli’ zijn, thans de enige vorm van hun Joodse identiteit.

2. De Joden hebben een recht op nationale lotsbeschikking

Theodor HerzlNet als gelijk welk ander volk hebben ook de Joden het recht om zelf hun nationale lot te bepalen en uitdrukking te geven aan hun identiteit als een natie binnen hun eigen land. De beweging die aan het Joodse nationalisme gestalte geeft wordt het zionisme genoemd. Binnen die beweging zijn er zowel linkse als rechtse, seculiere en religieuze zionisten. Zionisme houdt zowel de restauratie in van Joodse zelfbeschikking in het land van Israël als de opbouw van een gemeenschap die zich baseert op de ethische principes van het Judaïsme.

Lees verder