Palestijnen: Een zeldzaam verstandig geluid [Khaled Abu Toameh]

palestinenzenJ´accuse. Dr. Ibrahim Abrash, voormalig Palestijns minister van Culturele Zaken (links), beschuldigt officiële vertegenwoordigers van de Palestijnse Autoriteit en Hamas van corruptie, afpersing, opportunisme en huichelarij. In het midden zien we de president van de Palestijnse Autoriteit, Mahmoud Abbas, en rechts Hamas-leider Ismail Haniyeh.

Het is bijna compleet onbekend dat een vooraanstaand Palestijn zowel de Palestijnse Autoriteit (PA) als Hamas verantwoordelijk maakt voor corruptie en machtsmisbruik. Dr. Ibrahim Abrash, voormalig Palestijns minister van Cultuur uit de Gazastrook, verraste onlangs vele Palestijnen met de publicatie van een artikel dat een vernietigende aanval op zowel de PA als Hamas bevatte, die hij beide ter verantwoording roept voor het voortgezette lijden van hun volk.

In zijn artikel maakt Dr. Abrash de beide Palestijnse partijen verantwoordelijk voor de vertragingen bij de wederopbouw van duizenden tijdens het laatste militaire conflict tussen Israël en Hamas vernietigde en beschadigde huizen. Hij wijst erop dat Hamas en Fatah elkaar verantwoordelijk maken voor het lijden van de Palestijnen. “Vaak geven ze ook Israël de volledige schuld van alles wat er in de Gazastrook gebeurt”, zei hij.

Onder verwijzing naar de aanhoudende machtsstrijd tussen Hamas en de PA, die zijn hoogtepunt had in de gewelddadige machtsovername in de hele Gazastrook door Hamas in de zomer van 2007, beschuldigde Dr. Abrash de beide rivaliserende partijen ervan hun dispuut te gebruiken om de corruptie in beslissende sectoren van de Palestijnse samenleving te camoufleren.

Lees verder

De tweede Holocaust [Gerd Buurmann]

mufti-hitler

In het jaar 1941 werden in Berlijn twee Holocausts besproken en gepland. Het was de dag waarop Adolf Hitler en de grootmoefti van Jeruzalem, Hadj Mohammad amin al-Hoesseini, elkaar ontmoetten. Tegenwoordig kent iedereen de eerste Holocaust. De tweede Holocaust is echter nauwelijks bekend. Waarom eigenlijk?

De grootmoefti van Jeruzalem en de leider van nazi-Duitsland ontmoetten elkaar in het jaar 1941 in Berlijn. Daar werd al-Hoesseini ondergebracht in het prachtige Schloß Bellevue en kreeg voor zijn persoonlijke behoeften en voor zijn politieke werk een groot geldbedrag. De financiële middelen waren afkomstig uit de verkoop van het goud dat men van joden had afgepakt. Al-Hoesseini volgde dit patroon en verlangde een kantoor in een onteigende joodse woning. Zijn medewerkers werden ondergebracht in een half dozijn andere huizen, die de nazi´s voor hen beschikbaar stelden. Bovendien stelde men al-Hoesseini een suite in het luxe Berlijnse Hotel Adlon en voor vakanties mooie appartementen in het Hotel Zittau en in het Schloß Oybin in Sachsen ter beschikking. Daarna werd er onderhandeld. Het ging om de “Definitieve oplossing van de Jodenkwestie”.

Lees verder

Rapportage: PA-onderwijs in de Palestijnse gebieden; een recept voor haat en terreur

haatKinderprogramma op de openbare omroep van de Palestijnse Autoriteit (PA-TV); screenshot van uitzending van 3 juli 2013 [beeldbron: PMW]

Palestinian Media Watch (PMW) heeft een alomvattend rapport opgemaakt omtrent onderwijs in de Palestijnse gebieden van de Palestijnse Autoriteit (PA). Het bevat hoofdstukken over namen van scholen (dozijnen werden genoemd naar terroristen), school activiteiten (bv. woningen van terroristen bezoeken), uitspraken en activiteiten van opvoeders (bv. moordenaars presenteren als rolmodellen en een wereld belovend zonder Israël), schoolboeken, informeel onderwijs (kinderen die gedichten voordragen in kinderprogramma’s op de televisie): bv. Joden zijn apen en varkens; Tel Aviv is “bezet Palestina” en een hoofdstuk met voorbeelden waarin Hitler wordt verheerlijkt.

Het rapport werd voorbereid en werd op 21 juli 2015 voorgesteld op het 7de Wereldcongres voor Internationale Opvoeding (EI) – logo hieronder), de internationale organisatie van onderwijzersvakbonden die deze week werd gehouden in Ottawa, Canada. PMW werd uitgenodigd door de Association of Secondary School Teachers in Israël, nadat de associatie had vernomen dat het congres, dat 2000 onderwijzers en opvoeders samenbrengt van over de hele wereld, van plan was om te stemmen over verscheidene anti-Israël resoluties met inbegrip van oproepen tot boycot van Israël en steun voor de BDS, de internationale boycot-Israël beweging.

wereldcorngres

PMW heeft dit rapport voorbereid documenterende dat haat, antisemitisme en het verheerlijken van moordenaars fundamentele elementen zijn van het onderwijs in de Palestijnse Autoriteit en toont de centrale rol aan die de PA speelt in het ondermijnen van de vrede. Toen toenmalig senator Hillary Clinton instemde met PMW om een rapport van PMW vrij te geven omtrent schoolboeken in 2007 in de PA, zei ze dat het onderwijs in de PA “grondig de geesten van deze kinderen vergiftigd” en noemde sommige aspecten van de boodschappen van de PA “kindermishandeling.” Dit rapport documenteert dat sindsdien niets is veranderd. De PA gaat onverminderd door met het vergiftigen van de geesten van haar kinderen.

Dit speciale rapport getiteld “Palestinian Authority Education: A Recipe for Hate and Terror,” belicht een van de grootste obstakels van vandaag die vrede verhinderen en onthult waarom er in de volgende generatie ook geen vrede zal zijn, tenzij het onderwijs in de PA onmiddellijk wordt omgedraaid.

Inleiding:

“Niemand wordt geboren om een andere persoon te haten omwille van zijn huidskleur, of zijn achtergrond of zijn religie. Mensen moeten haat aangeleerd worden en als zij niet leren haten dan kan hen aangeleerd worden om lief te hebben, want liefde bereikt meer natuurlijker het menselijk hart dan het tegenovergestelde.”
[Nelson Mandela, Long Walk to Freedom, autobiografie (1994)]

Vrede begint met opvoeding. Palestinian Media Watch heeft onderzoek gevoerd naar het onderwijs in de Palestijnse Autoriteit om te bepalen in welke mate vrede wordt gepromoot binnen de structuren die door de PA worden gecontroleerd en of gefinancierd. Dit rapport neemt de namen van Palestijnse scholen onder de loep, schoolactiviteiten, en onderzoekt publieke verklaringen door opvoeders en ambtenaren van het Palestijnse Ministerie van Onderwijs. Tezelfdertijd evalueert het rapport in welke mate de schoolboeken van de PA, onderwijs televisie en het door de PA gefinancierde kindermagazine de vrede promoot of ondermijnt.

hate-palest3Tragisch genoeg doet de Palestijnse Autoriteit onder het leiderschap van Mahmoud Abbas exact datgene waarvoor Mandela heeft gewaarschuwd: de PA voedt haar kinderen op tot haat. De PA en de politiek dominerende Al Fatah beweging die eveneens wordt voorgezeten door Abbas, leert Palestijnse kinderen via hun officiële communicatiestructuren dat Joden en Israëliërs inherent boosaardige karaktertrekken  bezitten. Tegen hen vechten wordt daarom heroïsch genoemd en zelfs Allah’s wil. Terroristen die dozijnen Israëlische burgers hebben vermoord worden nationale helden genoemd en islamitische martelaren.

Algemeen gebruikte haatboodschappen van de PA omvatten:

♦ Israël heeft geen recht om te bestaan
♦ Israël zal verdwijnen en vervangen worden door ‘Palestina’
♦ Geweld – “gewapende strijd” is legitiem om Israël te bevechten
♦ Moslims moeten een eeuwige islamitische oorlog voeren tegen Israël
♦ Moordenaars van Israëliërs zijn helden en rolmodellen
♦ Martelarendood voor Allah is de hoogste eer

Kinderen dragen gedichten voor in bijzondere opvoedkundige kinderprogramma’s op de nationale Palestijnse televisie de afgelopen jaren met inbegrip van de volgende boodschappen:

♦ Joden zijn “apen en varkens”
♦ Joden zijn “vijanden van Allah”
♦ Joden zijn “meest kwaadaardige van alle schepsels op aard'”
♦ Zion is “Satan met een staart”

Wanneer kinderen deze haatberichten herhalen, worden zij niet gecorrigeerd door de moderators van de kinderprogramma’s, maar in plaats daarvan geven de TV journalisten hen vaak bekendheid te geven en juichen hen zelfs toe. Wanneer een jongen aan een PA TV nieuwsverslaggever vertelde dat hij op school had geleerd “de Joden te bestrijden en hen te doden” werd zijn uitspraak opgenomen in het avondjournaal van PA TV zonder dat er commentaar opvolgde of werd tegengesproken (zie hoofdstuk 4).

Hitler wordt in sommige Palestijnse scholen openlijk verheerlijkt alsmede in een door de PA gefinancierd opvoedkundig magazine en de PA heeft dozijnen scholen genoemd naar terroristische moordenaars van burgers en een school werd vernoemd naar een collaborateur met de nazi’s en oorlogsmisdadiger die verantwoordelijk was voor de dood van duizenden burgers.

Terwijl alle deze haat wordt ingebed in de hoofden van Palestijnse kinderen, worden door de PA vrede opbouwende contacten tussen Israëlische en Palestijnse jongeren verboden. Deze persoonlijke contacten tussen de jeugd werden veroordeeld als een poging tot “normalisatie” tussen de Palestijnen en Israël en dit succesvol vredevol evenement werd zelfs aan de kaak gesteld door de PA Raad voor Sport en Jeugdzaken als “een misdaad tegen de menselijkheid.”

Tragisch genoeg worden de Palestijnse kinderen blootgesteld aan al deze boodschappen, niet van Hamas of vreemde groepen, maar door officiële bronnen bi de PA. Dit rapport documenteert deze wereld van haat die door de Palestijnse Autoriteit wordt georkestreerd via de opvoedkundige structuren die onder haar directe controle vallen.

Het is de hoop van de auteurs dat dit rapport discussie en introspectie zal genereren aan de kant van de Palestijnse Autoriteit en dat die zal leiden tot een koerswijziging en voortaan het concept van vrede zal promoten via haar opvoedkundige kaders.

rapport-PAbisdoor Itamar Marcus, Nan Jacques Zilberdik en Alona Burger


Lees hier het volledige rapport in PDF-file

in een vertaling van Brabosh.com van een artikel op Palestinian Media Watch van 21 juli 2015

Arabische immigratie in het historische Palestina: een overzicht

wegmarkering

Er bestaat een oud en zeldzaam boek genaamd “Palaestina ex monumentis veteris illustrata(boekomslag rechts) geschreven door Hadrianus Relandus (een kaartentekenaar en wetenschapper uit Utrecht) en in 1714 werd gepubliceerd. Het documenteert de reis van Relandus naar Palestina in de jaren 1695/1696. Op zijn reizen onderzocht hij 2.500 plaatsen die in de Tenach en/of de Misjna genoemd worden; en hij telde mensen die in zulke plaatsen woonden. Hij deed enkele zeer interessante ontdekkingen. Ten eerste ontdekte hij dat geen enkele nederzetting in Palestina een naam van Arabische oorsprong had. In plaats daarvan waren de namen van het Hebreeuws, het Latijn en het Grieks afgeleid.

paelestEen andere interessante ontdekking was de opvallende afwezigheid van een grotere islamitische bevolking. In plaats daarvan stelde hij vast dat de meeste inwoners van Palestina joden waren, bovendien enkele christenen en een paar bedoeïenen. Nazareth was het thuis voor minder dan duizend christenen, terwijl er in Jeruzalem 5000 mensen woonden, de meeste van hen Joden. Gaza was het thuis voor ongeveer 250 Joden en ongeveer hetzelfde aantal christenen. De enige uitzondering vormde Nablus, waar ongeveer 120 moslims woonden, samen met een handvol Samaritanen, wier voorouders tot de noordelijke stammen van Israël behoorden.

Gefascineerd door de vaststellingen in het boek van Relandus ging ik op zoek naar nog meer bronnen uit de eerste hand, zoals reisverslagen, regeringsberichten en volkstellingen. Ik was er niet zeker van dat ik iets zou vinden. Maar er bestaat een verrassende hoeveelheid aan data en aanknopingspunten. En al die bewijzen maken aannemelijk dat het grootste deel van de niet-joodse (d.w.z. Arabisch-islamitische en christelijke) immigratie naar Palestina in het midden of aan het eind van de 19e eeuw begon.

Lees verder

Palestijnen blijven constant de grootste ontvangers van internationale hulp per capita

dollar04Miljoenen miljarden dollars en euro’s van de gewone belastingbetalers in de wereld dwarrelen al decennialang overvloedig naar de kassa van de Palestijnse leiders, sinds 2004 geleid door president Mahmoud Abbas, en geen kat die weet waar al dat geld is gebleven en waarvoor het precies wordt gebruikt…

De populaire Amerikaanse blogger Elder of Ziyon (EOZ) plaatst om de paar jaren een grafiek met de landen die internationale hulpgelden krijgen toegewezen, veelal gedoneerd door de westerse landen. In tegenstelling tot de Arabische landen, die slechts zelden doneren aan andere hulpbehoevende landen en al zeker niet aan de Palestijnen.

Veel Golfstaten zouden het nochtans royaal kunnen maar vertikken het. In het beste geval krijgen de Palestijnen van de Arabieren en of Perzen wapens, raketten en munitie – veelal uit Iran, Qatar, Turkije en andere islamistische dictaturen – om de terreur en het geweld tegen Israël aan de gang te houden in de hoop dat de Palestijnen ooit de Joodse staat van de kaart zullen vegen.

Iets wat hen overigens zelf nooit gelukt is hoewel ze het bij herhaling vergeefs hebben geprobeerd (zélf of andere landen en of proxies hebben gesteund): 1947-1949, 1956, 1967, 1973, de 2 Intifada’s (1987-1993 en 2000-2005), de twee Libanonoorlogen (1982 en 2006), de 3 Hamasoffensieven (2008-2009, 2012 en 2014)  en tussenin nog zoveel meer terreur en geweld.

PA-money01

In de grafiek hierboven heeft EoZ onlangs een update gepubliceerd van deze grafiek van de ontvangers van humanitaire hulpfondsen per capita over de voorbije tien jaren (2004-2013). De gegevens zijn gebaseerd op de laatste cijfers die iedereen kan inkijken en terug te vinden zijn op de website van Global Humanitarian Assistance.

Wat meteen opvalt is dat ‘Palestina’ overal bovenuit piekt. Waarom de Palestijnen zo opvallend meer geld krijgen en de anderen zo weinig is duidelijk politiek ingegeven. De Verenigde Naties hebben een vluchtelingenorganisatie, de UNHCR, maar voor de Palestijnse vluchtelingen werd in 1950 een aparte VN-organisatie opgericht met name de UNRWA en om het helemaal te gek te maken hebben zij bovendien de vluchtelingenstatus van de Palestijnen eeuwigdurend gemaakt, erfbaar van vader op zoon. Geen enkele andere vluchtelingengroep ter wereld heeft doorheen de geschiedenis van de mensheid ooit dergelijke status verkregen. Vreemde zaak.

Uit de twee grafieken blijkt dat in sommige gevallen, zoals bijvoorbeeld de verwoesting in Haïti die door een aardbeving werd aangericht, voor een of voor een paar jaren piekt en dan langzaam opdroogt. Libanon en Jordanië pieken eveneens de afgelopen jaren maar dat komt voornamelijk door de hoge toevloed van vluchtelingen uit Syrië. Maar de hulp aan de Palestijnen per capita droogt nooit op en blijft steevast bovenaan staan, totdat…. Israël van de kaart is verdwenen en de Palestijnen “weer naar huis” kunnen, ttz. naar Israël waar ze nooit zijn geweest noch gewoond hebben.

De grafiek bovenaan gaat over een periode van tien jaren, maar wanneer u zich zou afvragen of deze tendens stand houdt tijdens de meest recente jaren is het antwoord ja. De grafiek hieronder is de humanitaire hulp per capita voor alleen het jaar 2013 en weer staan de Palestijnen bovenaan:

PA-money02

door Brabosh.com

Diplomatie en terreur: Palestijnse Autoriteit roept op tot nationale terreurstrijd tegen Israël

abbas50De pose van PA-president Mahmoud Abbas als vredestichter stilaan onhoudbaar

Een nieuw document, dat door de Palestijnse chef-onderhandelaar Saeb Erekat werd opgesteld, roept op tot een nationale terreurstrijd. Volgens het document, dat gepubliceerd werd door de Midden-Oostendeskundige Yonathan Halevi, roept de Palestijnse Autoriteit (PA) onder de Palestijnse chef Mahmoud Abbas, er toe op om terreurorganisaties en individuele terroristen te ondersteunen. Er worden enkele aanbevelingen gedaan, volgens welke de regering in Ramallah (Fatah) samenwerkt met Hamas en de Islamitische Jihad om deze te integreren in de Palestijnse instellingen.

Verder stelt Erekat voor dat de regering in Ramallah een politieke strijd tegen Israël moet voeren om zodoende alle Palestijnse gevangenen in Israëlische gevangenissen vrij te krijgen. Volgens Erekat moet de populaire vakterm “Strijd voor vrede” terreuracties definiëren en gewelddadige botsingen met Israël. De politici van Fatah zien in dat het radicale Hamas-regime in de Gazastrook meer bereikt en populairder is bij het volk dan Fatah, die weliswaar een indruk wekt die “political correct” is, maar hiermee niets bereikt.

In geen geval mag de Palestijnse Autoriteit volgens het nieuwe document afzien van het “recht op terugkeer” van de Palestijnse vluchtelingen. Hoewel Saeb Erekat behoort tot de vooraanstaande politici van de Palestijnse Autoriteit die medeverantwoordelijk waren voor de Akkoorden van Oslo, wijst hij het in dit verdrag vastgelegde akkoord met de Jodenstaat af. Uit het document blijkt dat de Fatah-regering de interesse in een vredesakkoord met Israël is verloren. De Palestijnse Autoriteit plant volgens Halevi veelmeer een politieke tactiek en een combinatie van terreur en diplomatie om Israël te vernietigen. Enkele dagen geleden al maakte Saeb Erekat aan de media bekend dat de Palestijnse Autoriteit erover zou moeten nadenken om de erkenning van de Joodse staat weer in te trekken.

door NAI Redaktion


In een vertaling uit het Duits door E.J. Bron van een artikel op Israel Heute van 25 juni 2015.
bron-logo