Paniek binnen de PA: Mahmoud Abbas verwerpt ‘Joodse Natie’ wetsontwerp als racistisch

apartheid08aJeruzalem, 13 maart 2013. Israëlische moslim Arabieren en Joden studeren zij aan zij aan de Hebreeuwse Universiteit van Jeruzalem. Apartheid? Niet echt… Echter, Apartheid bestaat wèl degelijk maar dan wel in de Palestijnse gebieden. Joden en Arabieren die samen in vrede leven binnen de door de Palestijnse Autoriteit gecontroleerde gebieden (Gaza en Westbank) is totaal verboden en wordt door de PA de facto beschouwd als verraad aan de Palestijnse Zaak en als heulen en collaboratie met de Zionistische vijand. Wie dat toch waagt riskeert de doodstraf.  [bron]

Het Uitvoerend Comité van de Palestijnse Bevrijdings Organisatie (PLO), voorgezeten door PA-president Mahmoud Abbas,  reageerde op dinsdag 25.11 nogal paniekerig op de door het Israëlische kabinet op zondag ll. goedgekeurde ontwerpwet, de zogeheten ‘Joodse Natiewet’ of ‘Joodse Staatwet’, die Israël’s status als de natiestaat van het Joodse volk in een staatswet wil gieten.

Een verklaring door het Uitvoerend Comité van de PLO die gisteren werd vrijgegeven leest: “deze wet zal een einde maken aan de tweestatenoplossing en omvat het plan voor een groter Israël en de Joodse natuur van de staat op het historisch gebied van Palestina en het dient enkel als een eenzijdige Israëlische annulering van het document van wederzijdse erkenning uit 1993.”

Los van de goed gedocumenteerde complete afwezigheid in de geschiedenis van om het even welke Arabische staat genaamd ‘Palestina’, doet de verklaring wel de wenkbrauwen rijzen te weten dat de PLO talloze eenzijdige acties heeft ondernomen die de Oslo Akkoorden van 1993 schenden en meer recent dreigt om in de VN-Veiligheidsraad de erkenning van Palestijnse soevereiniteit te willen afdwingen en de eenzijdige terugtrekking te eisen van de Israëlische ‘bezetter’ achter de Groene Lijn (pre-1967 lijn) tegen november 2016, een eenzijdig manoevre dat eveneens in strijd is met de Akkoorden van Oslo.

De verklaring van de PLO leest verder: “De Joodse Staatwet is een racistische politieke beslissing die gebouwd is op het negeren van de Palestijnse rechten en om het land onder controle te brengen en het is in strijd met de internationale wet… en de wet institutionaliseert racisme en discriminatie op alle terreinen van het leven, door het implementeren van (premier Benjamin) Netanjahoe’s plan om Israël om te keren in een land gebaseerd op racisme bij wet. Wat genoemd wordt het historische nationale thuisland van het Joodse volk is een ideologische racistische uitsluitende uitdrukking en een poging om het Palestijnse historische narratief te ondermijnen en te verwerpen. Het creëert wettelijkheid jegens hen (de Arabische inwoners van Israël) en legt de basis om het uit te zetten en te ontwortelen onder het voorwendsel van wet omdat ze geen deel vormen van het Joodse volk.”

plologoWat het Palestijnse narratief betreft omtrent Israël waar Mahmoud Abbas expliciet naar verwijst, dat kennen we ook goed en valt duidelijk af te leiden uit de logo’s van Al Fatah en dat van de PLO (plaatje rechts) beiden geleid door Abbas, naast de vele andere Palestijnse organisaties.

Telkens wordt er een kaart getoond waar het hele grondgebied van Israël wordt vervangen door een ‘Palestina’ en Israël aldus niet enkel visueel maar ook letterlijk van de kaart wordt geveegd. Een belangrijk onderscheid dus tussen de officiële retoriek van de zogenaamd ‘gematigde’ Mahmoud Abbas in het Engels tegenover het Westen maar in werkelijkheid een pose is.

Vergelijk dit met zijn harde radicale retoriek in het Arabisch tegenover eigen volk, waarin hij nauwelijks afwijkt van de genocidale intenties zoals die door Hamas en Islamitische Jihad in Gaza worden gepropageerd en zoals die ook letterlijk in hun Handvesten werden gebeiteld. Mahmoud Abbas is een wolf in schaapskleren en dat lijkt maar nergens te willen doordringen.

Abbas tracht hier opnieuw iedereen zand in de ogen te strooien in het bijzonder dan zijn westerse bondgenoten en zijn gulle sponsors. Blijkbaar is Abbas reeds vergeten dat hij in april jongstleden een einde maakte aan het 9-maanden durende vredesproces onder impuls en leiding van John Kerry door het stellen van eenzijdige daden en het ondertekenen van een eenheidsakkoord met de terreurgroep Hamas en hen in zijn regering op te nemen en – last but lot least – zijn weigering om Israël te erkennen als staat van het Joodse volk terwijl hij tezelfdertijd in één adem eiste om een ‘Palestijnse staat’.

apartheid-abbas2En over Palestijns racisme en discriminatie gesproken: Abbas is blijkbaar ook ‘vergeten’ dat hij reeds meer dan vier jaar geleden (en dat tot op vandaag ontelbare keren blijft herhalen) er “in een toekomstige Palestijnse staat geen enkele Israëliër [lees: Jood] mag wonen onder de Palestijnen.” Sommigen zouden dat Apartheid kunnen noemen.

Meer recent, in een uitzending 6 maart 2014 op de Palestijnse nationale omroep PA-TV, herhaalde Mahmoud Abbas dat de Palestijnen nooit een ‘Joodse Staat’ zullen accepteren.

Abbas op PA-TV in maart jl.: “Al de vluchtelingen die vandaag met 5 miljoen zijn, samen met hun nakomelingen, worden beschouwd als 1948 vluchtelingen. Er zijn geen vluchtelingen die afkomstig zijn van Nabloes of Ramallah. Zij komen allemaal uit Tiberius, Safed, Acre, Nazareth, Jaffa, Beersjeba en zo verder. […] Wat wij niet willen accepteren is de ‘Joodse staat’. Wij zullen nooit instemmen om de Joodse staat te erkennen.”

In werkelijkheid blijft Abbas voorstander van de 1 ½ staat oplossing. Eén staat voor de Palestijnen op de Westelijke Jordaanoever en in Gaza en een halve Palestijnse staat binnen Israël via het ongebreidelde en onbeperkte recht op terugkeer van de vluchtelingen van 1948 en al hun nakomelingen. Zij kunnen zich voegen bij de 1,2 miljoen Arabieren die in Israël leven en de Israëlische nationaliteit genieten.

Overigens is de ‘Joodse Natiewet’ nog steeds in ontwerp en het is verre van zeker dat die in zijn huidige bewoordingen door de Knesset zal worden goedgekeurd. Er werd bij herhaling aan de bewoordigen geschaafd en zoals die thans voorlopig op zondag werd aangenomen bij een ruime meerderheid van stemmen, luidt het ontwerp van wet als volgt: “De staat Israël is de nationale thuis van het Joodse volk waarin deze haar aspiratie realiseert voor zelfbeschikking overeenkomstig haar culturele en historische erfgoed… het recht tot realisatie van nationale zelfbeschikking in Israël is exclusief voorbehouden aan het Joodse volk.”

Premier Netanjahoe zei gisteren dinsdag dat hij het wetsontwerp nog zal amenderen om die meer ‘te matigen’ en Israël’s Joodse en democratische status zal gelijkmaken in tegenstelling tot de huidige versie die de Joodse aard benadrukt van de staat, zelfs als het Israël definieert als een democratie die de rechten van alle burgers respecteert. “De democratie blijft gegarandeerd,” zei de premier gisteren en vervolgde : “De uitdaging die ons tart is Israël als de natiestaat van het Joodse volk, vandaar dat wij die wet van dit nationale recht van het Joodse volk nog zullen bijwerken, gepaard met een garantie van de persoonlijke rechten van al zijn burgers.”

De wet zoals die thans voorligt zou het Arabisch niet langer nog een officiële landstaal maken (naast het Hebreeuws) en het in plaats van moeten doen met een ‘speciale status’ , hoewel Netanjahoe zegt dat hij het Arabisch in de praktijk zou blijven handhaven als een officiële landstaal. Hierdoor zou het ontwerp wel wat verwateren in die mate dat het in de praktijk maar weinig effect zou hebben op de huidige status.

De Verenigde Staten hebben intussen reeds negatief gereageerd op deze Joodse natiewet waarop Naftali Bennett, boegbeeld van de Joods Huispartij als volgt reageerde: “Ik zeg tegen de Amerikanen dat de zaken van de staat Israël – we wel [onder ons] zelf zullen regelen. Wij hebben te maken met de gevolgen van [deze wet en] wat voor soort land dat we willen. Aan het einde van de rit is het ons probleem. Dit is een interne kwestie en ik denk dat niemand [behalve wijzelves] het recht heeft om hier te willen ingrijpen.” Kortom: bemoei je met je eigen zakens, gromde Bennett.

Wordt vervolgd, zoveel is wel zeker!

door Brabosh.com

Hamas: Bouw Gaza onmiddellijk weer op of wij vallen opnieuw Israël aan! [Khaled Abu Toameh]

moskee-platstDeze minaret van een moskee in de Gazastrook werpt sinds augustus 2014 weer wat welgekomen schaduw over de gelovigen. De Gazanen waren dringend toe aan wat afkoeling na 50 dagen Hamasgeweld en terreur en het IDF heeft hen hierbij spontaan een behulpzaam handje toegestoken. Raketten, mortiergranaten en andere oorlogswapens opslagen in een vredelievend gebedshuis leek achteraf bekeken toch niet zo’n goed idee van Hamas…

Hamas dreigt eens te meer Israël aan te vallen, deze keer over het falen van de internationale gemeenschap en de Palestijnse Autoriteit (PNA) om te voldoen aan hun beloften voor de wederopbouw van de Gazastrook in de nasleep van Operation Protective Edge. Hamasleiders zijn bijzonder boos op de Palestijnse Autoriteit [PA] en zijn president, Mahmoud Abbas, wie zij beschuldigen de inspanningen te belemmeren voor de wederopbouw van honderden verwoeste huizen in de Gazastrook.

Hamas is ook boos op de Egyptenaren voor het sluiten van de grensovergang in Rafah nadat tijdens een terroristische aanslag in de Sinai 32 Egyptische soldaten werden gedood. Bovendien, heeft Hamas het VN-plan verworpen voor de wederopbouw van de Gazastrook onder het voorwendsel dat het de islamistische beweging “buiten spel zou zetten” en dat Israël zou beslissen wie zou profiteren van het werk. “Het VN-plan is onaanvaardbaar en ineffectief,” zei Hamas woordvoerder Sami Abu Zuhri.

Volgens het VN-plan, dat werd aangekondigd in september, zal de PA-regering verantwoordelijk zijn voor het repareren van beschadigde huizen en projecten in de openbare sector, terwijl de VN zich zal richten op scholen, klinieken en “elementaire nutsvoorzieningen.” De bouwmaterialen die volgens het plan bestemd zijn voor de Gazastrook, zou vooraf moeten worden goedgekeurd door de Israëlische autoriteiten.

Hamas is gekant tegen het VN-plan, vooral omdat het de islamitische organisatie geen rol laat spelen in de wederopbouw van de Gazastrook. Hamas is ook bezorgd dat de betrokkenheid van de Palestijnse autoriteit in de wederopbouw, de controle van Hamas over de Gazastrook zou ondermijnen en Abbas en zijn Fatah zou toelaten om de Palestijnen te helpen die daar wonen.

Vorige maand, heeft een conferentie van donorlanden in Caïro ruim 5,4 miljard dollar toegezegd voor de wederopbouw van de Gazastrook. Hamas houdt sindsdien vol dat de Palestijnen in de Gazastrook nog geen cent hebben gezien van de beloofde fondsen. Hamas heeft ook sterk de beweringen ontkend van sommige PA ambtenaren dat het voor 20% van de middelen voor zichzelf had opgeëist.

De gezant van de Palestijnse Autoriteit aan Egypte, Barakat al-Farra, beschuldigde Hamas van het belemmeren van de wederopbouw inspanningen; hij voegde eraan toe dat de beweging trachtte haar handen te leggen op 20% van de middelen bestemd voor de Gazastrook. Hamas van zijn kant beweert dat de PA streeft om haar handen te willen leggen op meer dan de helft van de fondsen die beloofd werden door de Donor Conferentie van Caïro.

Toenemende spanningen tussen Hamas en Mahmoud Abbas’ Palestijnse Autoriteit zijn de echte reden waarom de wederopbouw van de Gazastrook nog niet is begonnen. Deze spanningen bereikten hun hoogtepunt met de recente bomaanslagen die waren gericht tegen de woningen en voertuigen van 15 belangrijke loyalisten van Abbas in de Gazastrook. Abbas heeft Hamas verantwoordelijk gehouden voor de aanslagen, een beschuldiging die de islamistische terreurbeweging sterk heeft ontkend.

Het besluit van Egypte om de grensovergang te Rafah met de Gazastrook te sluiten, is ook verantwoordelijk voor de vertraging van de uitvoering van het plan voor de wederopbouw. Hoewel Hamas openlijk de Palestijnse Autoriteit, de Verenigde Naties en Egypte heeft beschuldigd van het belemmeren van het schema van de wederopbouw, dreigt het thans om de terroristische aanslagen tegen Israël te hervatten.

Hamas kan geen terroristische aanslagen beginnen uitvoeren tegen de Palestijnse Autoriteit op de Westelijke Jordaanoever dankzij de aanwezigheid aldaar van de Israel Defense Forces [IDF]. Hamas zal zich tevens onthouden om dat te doen om te voorkomen dat het door de Palestijnen beschuldigd zou worden van het willen “vernietigen van de nationale eenheid.” Hamas wil niet verantwoordelijk worden gehouden voor een Palestijnse burgeroorlog.

Hamas is eveneens op zijn hoede om een directe confrontatie uit te lokken met Egypte, dat momenteel een massieve militaire campagne voert tegen de terreurgroepen op het Sinai Schiereiland. De betrekkingen tussen Hamas en Egypte lijken op een nooit gezien dieptepunt te zijn beland; vele Egyptenaren bekijken de beweging als een bedreiging voor hun nationale veiligheid. Elke aanval van Hamas op Egypte zal ongetwijfeld een zeer sterke reactie van het Egyptische leger aantrekken, een die zeker de doodsteek zou betekenen voor Hamas en zijn aanhangers in de Gazastrook.

En Hamas gaat het niet tot een crisis willen laten komen met de Verenigde Naties uit angst dat een dergelijke stap de wereld zou opzetten tegen de beweging en een einde zou maken aan de diensten en de hulpwerkzaamheden van de internationale organisaties die in de Gazastrook aan de slag zijn. Daarom is de enige optie die Hamas nog overblijft, Israël opnieuw aanvallen als een manier om zichzelf te bevrijden van de ernstige crisis in de Gazastrook en de groeiende frustratie onder de Palestijnen die daar wonen.

De grootste angst van Hamas is dat deze frustratie zal worden vertaald in algemene ontgoocheling in zijn regime. Dat is de reden waarom Hamas thans direct de woede wil opwekken van de Palestijnse straat tegen Israël. Recente verklaringen van verschillende vertegenwoordigers van Hamas laten zien dat de islamistische beweging de mogelijkheid niet uitsluit om een andere oorlog tegen Israël te beginnen, met als excuus de mislukte beloften voor de wederopbouw van de Gazastrook.

Hamas spreekt thans over een dreigende “explosie” tegen Israël als het niet voldoet aan de beloften voor de wederopbouw van Gaza. Sommige vertegenwoordigers van Hamas hebben zelfs het lef om Israël volledig verantwoordelijk te houden voor het belemmeren van de wederopbouw van de Gazastrook. De dreigementen van Hamas tegen Israël kunnen maar beter serieus worden genomen, met name in het licht van berichten dat de beweging een andere oorlog voorbereidt. Hamas blijft niet alleen tunnels graven onder de grens met Israël; maar het voert ook testen uit met raketten af te vuren in de Middellandse Zee.

Hamas heeft niet veel te verliezen in een andere militaire confrontatie met Israël. Het doden van een paar honderd meer Palestijnen in de Gazastrook zal Hamas toelaten om de aandacht voor zijn mislukking in de wederopbouw van de Gazastrook, Israël te beschuldige voor het “voeren van een andere oorlog” tegen de Palestijnen. Hamas hoopt tevens dat een andere oorlog verder het anti-Israël sentiment in de hele wereld zal verhogen en de Palestijnen nog meer sympathie zal opleveren.

Abbas zal wellicht ook weer profiteren van een nieuwe oorlog in de Gazastrook. Hernieuwde gevechten zouden hem ontslaan van zijn verantwoordelijkheid voor de wederopbouw van de Gazastrook. Bovendien is er natuurlijk de mogelijkheid dat Israël “het werk wel voor hem zal doen” om zich te ontdoen van Hamas. En net zoals Hamas, zou ook Abbas trachten voordeel te halen van de strijd om een andere campagne van opruiing te beginnen tegen Israël in de internationale arena.

hamastunnel03Plaatje op de website van de Al-Qassam Brigades, het doodseskader van Hamas, van donderdag 18 september 2014. Vier weken na het einde van de vijandelijkheden is Hamas aan de wederopbouw begonnen van zijn terroristisch tunnelnetwerk. De werken lijken echter niet bijster op te schieten omdat de miljarden dollars en euros hulpfondsen van de VS en de Europese Unie nog steeds niet in de kassa van Hamas werden gestort. De hervatting van de genocidale strijd tegen de Joodse staat zal vermoedelijk nog wel een paar keer moeten worden uitgesteld…

door Khaled Abu Toameh


In een vertaling van Brabosh.com

Bron: The Gatestone Institute; artikel van 24.11.2014

Niét de nederzettingen maar het Palestijns cultiveren van Jodenhaat verhindert de vrede

palest-fireZogenaamd “spontane” dagelijkse ‘volksprotesten’, zoals hier op de Westbank, 19 november 2014. Palestijnse jongeren stoken vuurtjes in de straten en wachten geduldig, gewapend met stokken, molotov cocktails, slingers en katapulten en hun zakken uitpuilend van keien en halve rotsblokken, op nieuwe richtlijnen vanuit het HQ van de Palestijnse Autoriteit in Ramallah. Het enige wat hier zo “spontaan” aan is, is de Jodenhaat die er van al in de wieg werd ingehamerd… :( [foto: Jordi Bernabeu Farrús/Flickr]

In een scherp editoriaal van 19 november ’14 in de Amerikaanse krant The Wall Street Journal, getiteld “Jihad in Jerusalem – Palestinians can’t murder their way to a self-governing state”, halen de redacteuren scherp uit naar het Palestijnse leiderschap en schrijven dat het belangrijkste obstakel dat vrede tussen Israël en de Palestijnen verhindert, niét de nederzettingen zijn maar “de cultuur van haat jegens Joden die wordt gevoed door de Palestijnse leiders.” En inderdaad, het hele Palestijns/Israëlische conflict kan wat mij betreft in één enkel woord worden samengevat: Jodenhaat.

Het klopt dat de Palestijnse PA-president Mahmoud Abbas de moorden van de Jeruzalemaanslag veroordeelde de moorden, maar niet zonder Israël te wijzen op wat hij noemde de ‘invasie’ van de Heilige Al Aqsa Moskee in Jeruzalem. Mahmoud Abbas verklaarde eerder dat de Tempelberg ‘verontreinigd’ was door Joden, ondanks de toezeggingen van premier Benjamin Netanjahoe, die zei dat de Rotskoepel en de Al Aqsa Moskee enkel voor de islamitische eredienst worden voorbehouden.

hate-palest2 Pure Jodenhaat uit de oude gekende antisemitische box, wordt door het Palestijnse leiderschap het gepeupel dagelijks ingelepeld van de wieg tot in het graf…

De nieuwsleverancier Memri.org berichtte dat het Palestijnse dagblad Al-Hayat Al-Jadida van 29 oktober jl. bulkte van valse beschuldigingen dat Israël de heilige plaatsen in Jeruzalem zou beschadigen.

De moorden zijn de ergsten in de recente golf van Palestijnse aanslagen die sommigen reeds een derde spontane intifada of “opstand” noemen tegen Israël. Maar er zijn slechts weinig spontane gebeurtenissen in een samenleving die wordt gedomineerd door gewapende militaire facties.

Over de laatste intifada, die begon na het mislukken van de vredesbesprekingen in 2000 onder impuls van Bill Clinton, werd ook gezegd dat die spontaan was ontstaan totdat speodig duidelijk werd dat Yasser Arafat al maanden voordien deze “opstand” voorbereidde en slechts wachtte op de minste aanleiding, het minste excuus, om die te laten uitbarsten.

Dat excuus om zijn intifada op te starten, die al maanden in de steigers stond, kreeg hij totaal onverwacht in de schoot geworpen en nog wel door oud-premier Ariel Sharon zelves die in september 2000 in volle Palestijnse haatcampagne, zo idioot genoeg was om de Tempelberg te beklimmen en alzo eigenhandig de lont aanstak die Arafat hem al zolang voor de neus hield. Eenzelfde scenario speelt zich thans opnieuw af.

De redacteuren van The Wall Street Journal suggereren om de Palestijnse Autoriteit zodanig hard onder druk te zetten zodat zij zich zou houden aan haar belofte om te stoppen met het gewone volk op te hitsen tot Jodenhaat en haat jegens Israël, en schrijven:

“De beste manier om een andere intifada te voorkomen is door Israël gerust te stellen dat de Verenigde Staten Israël’s recht op zelfverdediging ondersteunt, terwijl ze tegelijkertijd de Palestijnen ervoor zouden waarschuwen dat zij nooit een vaderland zullen hebben zolang zij een samenleving cultiveren die het vermoorden van onschuldige mensen viert uit de naam van een religie.”

door Brabosh.com

vrij naar een artikel in The Tower van 20.11.2014

Kwart van de Palestijnen steunt terreurgroep Islamitische Staat (IS/ISIS)

daesh-muralMuuropschrift van ISIS in Mosoel, 21 augustus 2014. De Koran en het Zwaard, meer moet dat niet zijn voor de koppensnellers van de terreurgroep Islamitische Staat (IS/ISIS) in Syrië/Irak. Opmerking: de Arabieren lezen van rechts naar links. Dus eerst het Boek, de handleiding van de perfecte Jihadist, en dan het Zwaard. Maar andersom is ook goed: eerst erop inhakken en dan pas lamenteren uit het boek. Deze info kan belangrijk zijn voor al diegenen die er straks het hoofd bij zullen verliezen, letterlijk dan.

Uit een nieuwe peiling, die werd gehouden door het in Doha (Qatar) gevestigde Arab Center for Research and Policy Studies, blijkt dat 24 procent van de Palestijnse Arabieren gematigd tot zeer positief denken over ISIL (Islamitische Staat). Dat percentage ligt aanzienlijk hoger dan bv. onder Syrische vluchtelingen en andere bevolkingsgroepen [zie grafiek onderaan.]

De Tunesiërs bezetten na de Palestijnen met 13 procent de tweede plaats. Uit vorige peilingen bleek dat de Palestijnse Arabieren meer sympathie koesterden voor groepen zoals Al Qaeda, tegenover de Taliban en voor zelfmoordaanslagen dan om het even welk ander volk in het Midden-Oosten. Die voorkeur heeft zich recent verplaatst naar IS/ISIS.

rebellen3Een kwart v/d Palestijnen zegt: “Wij willen eerst al uw geld, uw vrouw en uw huis en dan uw hoofd.”

Dit ondanks het feit dat het Westen miljarden dollars euros steun hebben gepompt in de bodemolze schatkist van de Palestijnse Autoriteit van president Mahmoud Abbas en nog meer honderden miljoenen meworden uitgegeven in de gebieden door westerse niet-gouvermentele organisaties (NGO’s) die beweren de universele mensenrechten te verdedigen.

Houdt in gedachten dat Palestijnse Arabieren veel meer humanitaire hulp ontvangen per hoofd van de bevolking dan enig ander volk op aarde.

De enorme hoeveelheden geld die worden uitgegeven aan de Palestijnse Arabieren door Westerlingen die geïnteresseerd zijn in het creëren van een vredesplan, hebben deze Palestijnse begunstigden allerminst gemodereerd integendeel, ze zijn veruit meer geradicaliseerd dan elk ander Arabische volk (Pakistanen zijn in sommige opzichten meer radicaler.) Alle NGO-programma’s bedoeld om vrede en tolerantie te onderwijzen hebben volkomen en volledig gefaald.

Tot op welk punt kijken westerse regeringen en NGO’s naar de cijfers van deze enquête en beginnen zij zich misschien te realiseren, heel misschien, dat de relatie oorzaak en gevolg precies het tegenovergestelde is van wat zij bedoelden? Misschien moeten sommige regeringen een paar honderdduizend dollar uit hun programma’s vrijmaken om andere programma’s te coördineren om de Palestijnen te leren om bv. een veestapel groot te brengen en in plaats daarvan hun eigen onderzoek erbij nemen, om te zien hoe de Palestijnse Arabische houding ten aanzien van het terrorisme wordt beïnvloed door de vele ‘vrede’-programma’s die door hen rijkelijk worden gefinancierd?

Zou het kunnen dat de toestroom van westers cash geld minachting oogst in plaats van waardering? Het bewijs lijkt zeker deze conclusie te steunen. Palestijnse Arabieren zijn niet het meest onderdrukte volk in het Midden-Oosten; ze leven niet onder een bottenbrekend regime zoals veel andere Arabieren; ze creveren niet van de honger en zijn niet zo hulpbehoevend. Het enige objectieve criterium waarmee ze met kop en schouders ver uitstijgen boven alle andere Arabische volkeren is dat zij veel, veel meer steun krijgen. En uit het onderzoek blijkt dat ze veel, veel meer voorstander zijn van radicale islamitische terreur.

Er lijkt een verband te zijn. En er lijkt genoeg geld rond te klotsen zodat westerse NGO’s deze hypothese kunnen testen. Tenzij ze bijbedoelingen waardoor ze niks met de feitelijke harde waarheid te maken willen hebben […]

isil-pollGrafiek met de resultaten van het onderzoek van het Arab Center for Research and Policy Studies. De deelnemers werd gevraagd om te antwoorden op deze zin: “Heeft u in het algemeen een positieve of negatieve indruk van ISIL?”

door Brabosh.com

met dank aan EoZ voor de hint

Waarom PA-president Abbas de terreuraanslagen niet wil veroordelen [Khaled A. Toameh]

abbas-temple-mount‘Gematigde’ haatzaaier PA-president Mahmoud Abbas zei op 11 november 2014 in het Arabisch: “De Joden moeten met alle middelen verhinderd worden om de Tempelberg te betreden… zij hebben niet het recht om die te betreden en te besmeuren.”

De recente golf van terroristische aanslagen in Jeruzalem, Tel Aviv en de Westelijke Jordaanoever kwam niet echt als een verrassing voor diegenen die de haatcampagne hebben gevolgd die door Palestijnen werd gevoerd tegen Israël. Deze campagne escaleerde onmiddellijk nadat de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken John Kerry faalde in zijn poging om het laatste ‘vredesproces’ tussen Israël en de Palestijnen te voltooien. Kerry’s ‘vredesproces’ zetten in feite Israëli’s en Palestijnen op een nieuwe ramkoers, die haar hoogtepunt bereikte met de recente terroristische aanslagen op Israëliërs.

Kerry faalde om te erkennen dat president van de Palestijnse Autoriteit [PA] Mahmoud Abbas niet over een mandaat van zijn volk beschikt om te onderhandelen, laat staan een overeenkomst met Israël te ondertekenen. Abbas is nu in het tiende jaar van zijn vierjarige ambtstermijn.

Noch luisterde Kerry naar het advies van degenen die hem en zijn assistenten hadden gewaarschuwd dat Abbas geen enkele overeenkomst met Israël aan de grond zou kunnen implementeren.

Abbas kan sinds 2007 niet eens zijn privé woning bezoeken in de door Hamas gecontroleerde Gazastrook en hij heeft minder dan 40% van de Westelijke Jordaanoever onder controle. Waar precies verwachtte Kerry dat Abbas om het even welke overeenkomst met Israël zou implementeren? In het centrum van Ramallah of in Nabloes?

Abbas-huis-GazaPlaatje van 14 mei 2014 van de ambtswoning van PA-president Mahmoud Abbas in Gaza Stad waar hij sinds 2007 tot op vandaag van Hamas niet meer binnen mag…

Wat Kerry en andere westerse leiders niet willen begrijpen is dat Abbas niet gemachtigd is om om het even welke concessies te doen voor vrede met Israël en hij heeft zelfs herhaaldelijk zijn volk beloofd dat hij geen concessies zou maken omwille van de vrede met Israël.

In een toespraak in Ramallah op 11 november, de tiende verjaardag van de dood van zijn voorganger Yasser Arafat, verklaarde Abbas: “Hij die die ook maar één graankorrel afstaat van de bodem van Palestina en Jeruzalem is niet een van ons.”

Alleen al deze verklaring zou genoeg moeten zijn voor Kerry en westerse leiders om te beseffen dat het onmogelijk is om Abbas te vragen Abbas om concessies te doen. Net zoals Arafat, is Abbas de gijzelaar geworden van zijn eigen retoriek. Hoe kan van Abbas worden verwacht dat hij een akkoord zal aanvaarden dat niet voor 100% aan zijn eisen tegemoet komt — in dit geval al het grondgebied dat door Israël in 1967 werd heroverd?

Abbas zelf weet dat als hij terugkomt met ‘slechts’ 97% of 98% van zijn eisen, zijn volk hem in het gezicht zal spugen of hem vermoorden, na hem beschuldigd te heben van ‘defaitistisme’ en ‘afstand te doen van Palestijnse rechten.’ Dit is precies waarom Abbas verkoos om weg te lopen van Kerry’s negen maanden durende ‘vredesproces.’ Zich realiserend dat Israël nooit van plan was om hem 100% van zijn eisen te bieden, koos Abbas ervoor om af te zien van de vredesbesprekingen afgelopen zomer.

Voor Abbas is het handiger om te worden bekritiseerd door de VS en Israël dan om te worden afgewezen door zijn eigen volk voor het bereiken van een slecht akkoord met Israël. Deze feiten negerende, probeerde Kerry druk uit te oefenen op Abbas om hem concessies te laten doen die de president van de Palestijnse Autoriteit zou doen omkeren als een ‘verrader’ in de ogen van zijn volk.

In plaats van eerlijk te zijn tegenover zijn eigen volk en hen te vertellen dat vrede ook pijnlijke concessies vraagt van de kant van de Palestijnen en niet enkel van Israël, heeft Abbas gekozen — en dat onophoudelijk sinds de ineenstorting van Kerry’s ‘vredesproces’ — om de Palestijnen op te hitsen tegen Israël.

Abbas heeft sindsdien Israël verantwoordelijk gesteld voor de ineenstorting van Kerry’s inspanningen. Abbas heeft zowel de media als vurige retoriek gebruikt om zijn volk te vertellen dat er geen vredespartner zit in Israël. Hij heeft zijn volk ook verteld het enige doel van Israël is om grond aan te slagen het uitvoeren van een ‘etnische zuivering’ en ‘volkerenmoord’ tegen de Palestijnen.

De recente beschuldigingen van Abbas dat Joodse kolonisten en extremisten de Al-Aqsamoskee in Jeruzalem “besmetten” moeten gezien worden in het kader van zijn massieve haatcampagne die escaleerde in de nasleep van het falen van Kerry’s ‘vredesproces.’ Tijdens de afgelopen paar maanden, hebben Abbas, Hamas en de Islamitische Jihad de Palestijnen geradicalizeerd tot op een punt waarop het zelfs belachelijk is geworden om nog maar te praten over een vredesproces met Israël.

Abbas is zich terdege bewust dat zijn volk hem zal veroordelen als hij ooit terugkeert naar de onderhandelingstafel met Israël. Dat is de reden waarom hij tahsn voor een andere strategie gekozen heeft — met name om te proberen een oplossing op te leggen met de hulp van de Verenigde Naties en de internationale gemeenschap. Abbas wil dat de internationale gemeenschap en de VN-Veiligheidsraad hem zullen geven wat Israël niet kan en helm niet wil aanbieden aan de onderhandelingstafel.

De huidige haatcampagne tegen Israël doet denken aan de sfeer die heerste op de Westelijke Jordaanoever en de Gazastrook onmiddellijk na de mislukte top van Camp David in de zomer van 2000. Daarna liep Yasser Arafat ook weg van de onderhandelingstafel nadat hij zich realiseerde dat Israël niet alles aanbood wat hij eiste, namelijk een volledige terugtrekking achter de pre-1967 lijnen. Na zijn terugkeer uit Camp David ontketende Arafat zelf ook een golf van haat en geweld tegen Israël; deze haatcampagne resulteerde uiteindelijk tot de uitbarsting van de tweede intifada in september 2000.

Thans loopt Abbas in de voetsporen van Arafat door het intensiveren van zijn retorische aanvallen op Israël. Ditmaal hebben Hamas en andere terreurgroepen zie gevoegd bij de haatcampagne van Abbas aanzetten door openlijk de Palestijnen op te roepen om hun auto’s en messen te gebruiken om zoveel mogelijk Joden te doden onder het mom van “verdediging” van de Al-Aqsa Moskee.

Abbas’ weigering om de recente terroristische aanslagen op Israël aan de kaak te stellen, kunnen worden toegeschreven aan twee motieven: angst voor zijn volk en de overtuiging dat geweld Israël zal dwingen verregaande concessies te doen. Door te weigeren de aanslagen aan de kaak te stellen en zelfs de daders loofde als helden en martelaren (zoals hij deed in het geval van Mu’taz Hijazi, die in Oost-Jeruzalem Joodse activist rabbijn Yehuda Glick neerschoot), toont aan dat Abbas aangeeft zijn stilzwijgende goedkeuring hecht aan het geweld.

Geen enkele ambtenaar van de Palestijnse Autoriteit heeft in feite, de golf van terroristische aanslagen tegen Israël afgekeurd. Zij zijn ook bang om door hun volk te worden veroordeeld door het aan de kaak stellen van de ‘heldhaftige operaties’ zoals de steekmoord op een 26-jarige vrouw of het rammen met een auto van een drie maanden oude baby.

victimsSlachtoffers van wat de officiële media van de Palestijnse Autoriteit “heldendaden” en “heroïsche operaties” noemt: Links Dalia Lamkus, 26 jaar, eerst overreden en dan doodgestoken door een terrorist op 10 november. Rechts: Drie maanden oude Chaya Zissel Braun, vermoord op 23 oktober toen een terrorist met zijn wagen haar kinderwagen ramde. Verscheidene andere slachtoffers werd gedood of vermoord tijdens deze terreuraanslagen.

Abbas hoopt dat de terroristische aanslagen het Israëlisch-Palestijnse conflict bovenaan de wereldagenda zullen houden op een ogenblik dat alle ogen zijn gericht naar de dreiging van de terreurorganisatie Islamitische Staat (IS/ISIS) in Syrië en Irak. Hij beseft terdege dat het volk dat hij heeft geradicaliseerd zich tegen hem zou keren als hij zich zou durven uitspreken tegen het doden van Joden.

door Khaled Abu Toameh [bron]

in een vertaling van Brabosh.com

Palestijnse terreur escaleert: IDF soldaat en jonge Israëlische vrouw vermoord

steengooier

Het Palestijnse geweld jegens Israëlische Joden is de voorbije dagen nog toegenomen en dat niet enkel op de Westelijke Jordaanoever maar ook in Israël zelf. In de Westerse pers met inbegrip van de Belgische, worden de Palestijnse terreuraanslagen zoals steeds compleet doodgezwegen en zoals Israël’s afgevaardigde Ron Prosor gisteren in de Veiligheidsraad verklaarde: “Het terrorisme negeren is hetzelfde als het ondersteunen”, een variant op “Wie zwijgt stemt toe.”

Almog ShiloniOp maandag 10 nov. is een Israëlische soldaat door een Palestijnse terrorist neergestoken in het Haganna treinstation van Tel Aviv.

De 20-jarige soldaat Almog Shiloni afkomstig uit Modiin kreeg meerdere messteken in zijn maag en borst en werd in allerijl overgebracht naar het Sheba Medisch Centrum in het hospitaal van Tel Hashomer. Na uren van vergeefse reanimatie overleed hij helaas aan zijn verwondingen.

De dader kon meteen worden ingerekend en zit reeds opgesloten in een Israëlische politiecel. Het gaat om een 18-jarige Palestijn Nur al-Din Abu Hashiyeh afkomstig uit Shechem (Nabloes) in Samaria (op de Westbank) die illegaal het Israëlisch grondgebied was binnengedrongen.

Tot nog toe werd deze aanslag door geen enkele terreurgroep opgeëist maar een woordvoerder van Hamas heeft de terreuraanslag reeds verwelkomt en zei dat het een vergelding was voor een eerder incident in Kafr Kanna vrijdagnacht van 8 op 9 november. Toen schoot de politie de 22-jarige Palestijn Khayr al-Din al-Hamdan neer die een politiepatrouille met een mes aanviel. De terrorist bezweek later die nacht aan zijn verwondingen.

Dalia LemkosEveneens gisteren maandag 10 november werd de 26-jarige Dalia Lemkos in een andere terreuraanslag doodgestoken door een Palestijnse terrorist in de Israëlische gemeente Alon Shvut op de Westelijke Jordaanoever.

Op maandagavond stond Dalia Lemkos afkomstig uit Tekoa, samen met enkele anderen te liften aan het kruispunt in Alon Shvut van Gush Etzion toen een Palestijnse terrorist met zijn wagen op het groepje lifters inreed.

De Palestijn stapte vervolgens uit zijn wagen, een Mazda camionette met Israëlische nummerplaten, en stak Dalia verscheidene keren met een mes in haar nek. Dalia bloedde ter plaatse dood. Twee anderen mensen dienden voor verzorging opgenomen te worden in het hospitaal.

Waarschuwing: expliciete beelden! Op de videobeelden hierboven is te zien hoe de terrorist op het busstation inreed. Een dappere vijftig-jarige man, Yishai Katz, die toevallig met zijn wagen het busstation passeerde en het allemaal zag gebeuren stapte uit en wilde tussenbeide gekomen maar werd zelf aangevallen door de terrorist en kreeg eveneens verscheidene messteken.

De bewaker aan de poort van de Joodse gemeenschap van Alon Shvut haastte zich naar de plek waar het zich allemaal afspeelde en opende het vuur op de terrorist die verscheidene keren in de borst werd geraakt. Hij stierf later in de ambulance tijdens zijn overbrenging naar het hospitaal.

Het gaat om de 30-jarige Maher Hamdi al-Hashalmoun, een inwoner uit Hebron en een militant van de Palestijnse terreurgroep Islamitische Jihad (PIJ). De terrorist was geen onbekende voor de politie. Hij zat eerder in een Israëlische gevangenis tussen 2000 en 2005 nadat hij was veroordeeld voor het gooien van brandbommen (Molotov cocktails) naar een IDF patrouille..

Het toeval wil dat het busstation waar deze tragische steekpartij zich afspeelde dezelfde plek was waar op 12 juni 2014 de drie Israëlische tieners Eyal Yifrah, Gilad Sha’ar en Naftali Frenkel werden ontvoerd en nog diezelfde dag enkele uren later brutaal werden afgeslacht.

Hun lijken werden pas drie weken later teruggevonden. Deze ontvoering triggerde de 50-dagen durende contra-terreuroperatie van het IDF Operation Protective Edge. Een maand na het einde van deze contraterreuroperatie konden de daders van de moord op de drie studenten opgespoord worden. Het bleek om militanten van Hamas te gaan. Zij kwamen om het leven tijdens een vuurgevecht met het IDF.

door Brabosh.com

tieners-vermist3a

Haatwinkel van Abbas, de knuffelpop van het Westen, blijft onverminderd doordraaien

Road_cartoon02Cartoon: Drie Joden maken zich uit de voeten wanneer een Palestijn hen wilt rammen met zijn auto [Facebookpagina van “Nationale Bevrijdings Beweging – Al Fatah]

Palestijnse ‘Auto Intifada’

Ondanks de verschillende incidenten in en om Jeruzalem waarbij door opzettelijke aanrijdingen met voertuigen verscheidene Israëlische doden en gewonden vielen, blijft de haatwinkel van Mahmoud Abbas, de ‘gematigde’ president van de Palestijnse Autoriteit en de geliefde knuffelpop van het Westen,  onverminderd doordraaien.

Dat is onder meer te merken aan de vele Palestijnse haatcartoons die op de officiële Facebookpagina’s van de Al Fatah partij opduiken waarvan Mahmoud Abbas de voorzitter is. Ook Palestijnse liedjes zoals “Rijdt over die 2-maanden oude baby” en “Voor Al Aqsa zullen we de kolonisten omver rijden” kennen veel succes in de Palestijnse gebieden. De ‘heldendaden’ van de moordzuchtige Palestijnse chauffeurs worden zonder onderscheid de hemel ingeprezen.

Cartoon: één van de zovele cartoons die momenteel in de Palestijnse sociale media circuleren om Palestijnen aan te moedigen met hun auto’s Joden te vermoorden

Road_cartoon03

Ook Mahmoud Abbas zelf laat zich niet onbetuigd. In het Engels veroordeelt Abbas het geweld, uiteraard om zijn gulle donoren in het Westen te lijmen, en in het Arabisch bestemd voor zijn achterban verheerlijkt hij de daders als helden en martelaars, ongeacht of ze nu lid zijn van Hamas, de Islamitische Jihad of van zijn eigen factie Al Fatah.

Cartoon: “Trap op het gaspedaal tegen 199 [km/u] voor Al-Aqsa.”
[Facebook, “Fatah – Hoofdpagina,” 6 november 2014]

Road_cartoon01

door Brabosh.com


Gerelateerd:

 1. Vlaamse Vrienden van Israël:
  ♦ Jeruzalem: Hamas pleegt 2 nieuwe terreuraanslagen; balans: 1 dode en ca. 20 gewonden [lezen]
  ♦ Jeruzalem: Prominente rabbijn neergeschoten door terrorist van Islamitische Jihad [lezen]
  ♦ Hamasterrorist vermoordt 3-maanden oude baby tijdens terreuraanslag in Jeruzalem [lezen]
  ♦ Babymoordenaar van Jeruzalem wordt door de Palestijnen verheerlijkt als martelaar en held [lezen]
  ♦ Mahmoud Abbas spoort Palestijnen aan tot geweld en roept vandaag ‘dag van woede’ uit in Jeruzalem [lezen]
  ♦ Palestijnse Leger van Mahmoud Abbas plaatst antisemitische cartoon op Facebook [lezen]