Wat Abbas tegen de Arabieren vertelt is niet of tegengesteld aan wat hij Europeanen vertelt

tweegezicht

Iedereen die zich werkelijk begint te interesseren in het Palestijns-Israëlisch conflict, laat snel de berichtgeving in eigen (westers) land – zowel links als rechts – terzijde liggen en focust zich op wat er ter plaatse, zowel in de Engelstalige pers, de Hebreeuwse en in het bijzonder de Arabische pers en media wordt geschreven en wordt gezegd.

hasbaraIn het Westen bestaat nu eenmaal geen objectieve berichtgeving over dat conflict dat blijkbaar de hele werd in de ban houdt alsof er nergens anders belangrijker problemen en conflicthaarden bestaan. Gelukkig is er het internet en kan iedereen die dat wil op eigen houtje achter de waarheid en alle feiten aangaan en mits enige moeite op vrij eenvoudige wijze kennisnemen van het volledige verhaal.

Hieronder volgt een duidelijk voorbeeld van de ‘dubbelzinnigheid’ (en dat is nog vriendelijk uitgedrukt) van de leiders van de Palestijnse Autoriteit die in het Engels, bestemd voor het Westerse publiek, het ene verklaren en tegenover eigen Palestijns en of Arabisch publiek in het Arabisch iets anders of zelfs compleet het tegenovergestelde beweren.

Waarom de Westerse pers in het algemeen en uw nationale media in het bijzonder, systematisch de Arabisch-talige uitspraken en teksten straal negeert en enkel overneemt wat in de Engelse taal ter beschikking wordt gesteld, dat moet u maar zelf aan uw locale krant of televisiezender vragen. Ik ken het antwoord al vrij snel toen ik zes jaar geleden begon te bloggen. Tip: het begint met een “A” en het eindigt op “-isme”.

In oktober 2006 sprak PA-president Mahmoud Abbas zich tegenover een verschillend publiek uit over de noodzaak dat Hamas het bestaansrecht van Israël zou erkennen. Tegenover de toenmalige Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Condoleezza Rice zei Mahmoud Abbas in het Engels: “Hamas must recognize Israel” (Hamas moet Israël erkennen) [bron: The Jerusalem Post van 4 oktober 2006]

Nauwelijks een dag later, in een interview met de Palestijnse openbare omroep, zei hij op de televisie in het Arabisch dat “Noch Hamas noch Al Fatah moeten Israël erkennen” [“Hamas need not recognize Israel” – beeldbron: Al-Arabiya (Dubai) en PA TV (Al Fatah) op 3 oktober 2006]

Vertaling Arabisch/Nederlands van de volledige verklaring van PA-president Mahmoud Abbas op Al-Arabiya TV (Dubai) en PA TV (Fatah) van 3 oktober 2006:

Het is niet nodig dat Hamas, noch Al Fatah noch het Volksfront (PFLP-GC) Israël zouden erkennen. Elke persoon heeft het recht om te zeggen: ‘Ik erken het niet’ is dat duidelijk? Het is het recht van elke organisatie.

Maar de regering die zal gevormd worden en die zal functioneren tegenover de Israëliërs op dagelijkse basis, hoe kan deze regering of kunnen deze ministers hun tegenhangers niet erkennen en de problemen van het volk oplossen?

De Palestijnse minister van Financiën moet tot een akkoord komen met de Israëlische minister van Financiën omtrent de overdracht van het geld. Dus, hoe kan hij een akkoord maken met hem als hij hem niet erkent?

Aldus kan ik niet van Hamas eisen noch van om het even wie om Israël te erkennen. Maar van de regering die in het dagelijkse leven samenwerkt met de Israëliërs? Ja.

Abbas: Hamas and Fatah need not recognize Israel

door Brabosh.com

Hamasleider roept op om het regime van PA-president Abbas omver te werpen

haniyeh-al-ahmedGaza, woensdag, 24 april 2014, daags na de ‘grote’ verzoening. Lachende gezichten tijdens een Palestijnse persconferentie in Gaza Stad. Links Azzam al-Ahmed, de leider van de delegatie van Al Fatah (partijfactie van Mahmoud Abbas) en rechts terroristenleider van Hamas Ismail Haniyeh, die zich nog steeds de gerechtmatigde premier noemt van ‘Palestina’ sinds de laatste Palestijnse verkiezingen van januari 2006. (foto: AFP/Said Khatib)

Het lijkt er sterk op dat de “wittebroodsweken” van het eenheidskabinet Fatah/Hamas thans wel voltooid verleden tijd zijn. Stilaan beginnen de aloude interne vetes tussen West-Palestina (Gaza) en Oost-Palestina (West Bank) weer op te laaien en verbale verwijten vliegen over en weer.

Op 23 april aanstaande zal het precies een jaar geleden zijn dat de rivalen in de terreur tegen Israël, met name aan de ene kant Al Fatah geleid door PA-president Mahmoud Abbas vanuit Oost-Palestina (West Bank) en aan de andere kant de terreurgroepen Hamas en Islamitische Jihad in West-Palestina (Gaza) de handen in elkaar sloegen en een verzoeningsakkoord ondertekenden.

Hiermee zou een einde worden gemaakt aan de onderlinge broedertwist die sinds de laatste Palestijnse verkiezingen van januari 2006 woedde en in de zomer van 2007 een climax bereikte met als resultaat de verbanning voor onbepaalde tijd van Mahmoud Abbas en zijn aanhangers uit de Gazastrook.

Mahmoud HabashEnkele dagen terug berichtte ik hier hoe de Palestijnse Autoriteit (PA) de Arabische landen oproept om een militaire operatie tegen de Gazastrook uit te voeren, “gelijk aan de door de Saoedi’s geleidde aanval tegen de door Iran gesteunde Houthi’s in Jemen.” Die oproep tot een Arabische militaire operatie tegen de Gazastrook werd gedaan door Mahmoud Habbash, een vooraanstaande adviseur van PA-president Mahmoud Abbas.

Een reactie uit West-Palestina (Gaza) kon niet lang uitblijven. Mahmoud al-Zahar, mede-oprichter van Hamas in 1988 en lid van het politburo dat vanuit Qatar geleid wordt door Khaled Meshaal, zei in een interview met het Palestijnse persagentschap Al-Aqsa News op vrijdag 3 april 2015 dat “Mahmoud Abbas zijn legitimiteit om te regeren heeft verloren.

Op 23 april 2014 waren de Palestijnse facties overeengekomen dat PA-president Abbas binnen de vijf weken een nieuwe regering zou vormen en nog voor het einde van dat jaar ‘2014) nieuwe verkiezingen zou uitschrijven in al de Palestijnse gebieden, de eerste verkiezingen sinds januari 2006,  die overigens zowel in Gaza als op de Westbank werden gewonnen door Hamas. Abbas vreest wellicht dat die verkiezingsuitslag zich zou kunnen herhalen en Hamas andermaal op legale wijze aan de macht zou komen net zoals destijds in 1933 zijn icoon Adolf Hitler.

Op 2 juni 2014 werd inderdaad dat nieuwe eenheidskabinet gevormd met 4 of 5 ministers van Hamas erbij geleid door premier Rami Hamdallah. Tot verbijstering van Israël kreeg dat kabinet meteen erkenning (èn financiële hulp) door zowel de VS, de EU als de Verenigde Naties. Echter van de verkiezingsbelofte is nog steeds niets in huis gekomen en met de feitelijke implementatie van dat akkoord wil het maar niet vlotten.

Mahmoud al-ZaharAl-Zahar zei dat Abbas, als de president van de Palestijnse Autoriteit, nog steeds geen verkiezingen heeft georganiseerd in de Palestijnse gebieden, ondanks de beloftes die werden gemaakt in april 2014 toen het verzoeningsakkoord werd betekend. Zahar pleitte tegelijk dat Hamas de Palestijnse Autoriteit moet overnemen van Abbas als de enige “oplossing” tegen de “bezetting”.

Hij voegde eraan toe dat de locatie van de Palestijnse Autoriteit het potentieel van een ‘gewapende strijd’ herbergt,  d.w.z. raketten geschut vanuit de Gazastrook . Zahar beweerde ook dat Israël recent vertegenwoordigers naar Gaza heeft gestuurd in een poging om een langdurig staakt-het-vurenakkoord met Hamas te ondertekenen.

Hij herhaalde ook een rist eisen van Hamas waaraan nog steeds niet werd voldaan en legde de schuld hiervoor gedeeltelijk bij Mahmoud Abbas van Al Fatah (tevens leider van PLO en PA). Hij verwies hier impliciet naar een nieuw eisenpakket dat de eenheidsregering Fatah/Hamas in Caïro op 3 augustus 2014 had ingediend om Israël te doen inbinden, waaronder ook de eis om de bouw van een zeehaven en luchthaven in Gaza. Ook daar ving het eenheidskabinet tot nog toe bot.

door Brabosh.com

EU en Nederland dragen 31,6 milj. euro bij ter betaling overheidslonen in de PA

dollar04Mahmoud Abbas en zijn Palestijnse Autoriteit kijken tegen een schuldenberg aan van ca. 4,8 miljard dollars, het resultaat van jarenlang wanbeheer en corruptie binnen zijn kabinet. Maar geen nood, de Europese Unie staat weer paraat om Abbas en zijn bende corrupte dieven en bandieten weer financieel te bedruipen.

Het Palestijnse nieuwsagentschap WAFA bericht dat de Europese Unie en Nederland op donderdag 2 april 2015 een bijdrage hebben aangekondigd van 31,6 miljoen euro aan de Palestijnse Autoriteit om de lonen en pensioenen uit te betalen van het overheidspersoneel voor de afgelopen maand maart. Het gaat om de uitbetaling van lonen en pensioenen van de ca. 68.000 werknemers en gepensioneerden op de West Bank en in de Gazastrook.

Deze bijdrage wordt gekanaliseerd via het Palestino-Européen de Gestion de l’Aide Socio-Economique (PEGASE) mechanisme. Pegase werd in februari 2008 opgericht door de Europese Unie om de Palestijnse staat op te bouwen en steunt met dat doel het 3-jarige PA Reform and Development Plan (PRDP – 2008-2010) en afgeleide Palestijnse nationale plannen.

Sinds februari 2008 werd door de EU ongeveer 1,8 miljard euro overgedragen aan de Palestijnse Autoriteit via de PEGASE Directe Financiële Steunprogramma’s. Bovendien heeft de Europese Unie steun geleverd aan het Palestijnse volk via de UNRWA (de aparte hulporganisatie die in 1950 door de VN werd opgericht speciaal voor de Palestijnen) en tevens via een zeer uitgebreid gamma van samenwerkingsprojecten met talloze niet-gouvermentele organisaties (NGO’s) en vele anderen.

Aan de sector justitie in ‘Palestina’ werd door de Europese Unie reeds 30,9 miljoen euro bijgedragen en de Nederlandse regering op haar beurt reeds 695 duizend euro, om de achterstallige lonen van de PA ambtenaren in deze sector te helpen vergoeden.

John Gatt-Rutter“Dit is een deel van de eerste tranche van 2015 van onze directe financiële steun aan de Palestijnse Autoriteit die we eerder dit jaar hebben toegezegd en die in het totaal zal oplopen tot 130 miljoen euro,” zei John Gatt-Rutter, de vertegenwoordiger van de Europese Unie in de Palestijnse gebieden.

Gatt-Rutter legde uit dat “het doel op lange termijn van de Europese Unie is dat het Palestijnse budget zou gesteund worden door inkomsten die voortvloeien uit de Palestijnse economie. In deze context is Israël’s beslissing om te Palestijnse inkomsten die worden geïnd door Israël weer vrij te geven die het sinds december 2014 inhield. Die is essentieel om een vitale verlichting te voorzien voor de duizenden werknemers van de Palestijnse Autoriteit en hun families.”

EU-vertegenwoordiger Gatt-Rutter riep Israël op om “regelmatig” en “systematisch” deze Palestijnse inkomsten uit taksen over te dragen aan de PA. Hij ‘vergat’ wel de redenen van Israël’s actie te vermelden met name de schulden van de Palestijnse Autoriteit aan Israël die maar blijven oplopen. Zo heeft Abbas nog een rekening twv 360 miljoen dollars te betalen aan Israël voor onbetaalde electricteitsrekeningen.

In december 2014 besloot Israël om de overdracht te bevriezen van een half miljard sjekels (100 miljoen euro) naar de Palestijnse Autoriteit bij wijze van sanctie omdat de PA aansluiting had gevraagd bij het Internationaal Strafhof in Den Haag en per 1 april 2015 een feit werd en de wereld de nepstaat ”Palestina’ accepteerde als het 123ste lid van het ICC. Aldus wil de PA trachten Israël te laten veroordelen voor vermeende oorlogsmisdaden die het wel nà 12 juni 2014 zou gepleegd hebben.

Israël’s maatregel handelde om de taksgelden in te houden die Israël int namens de Palestijnse Autoriteit en normaliter nadien doorstort. Normaal zou Israël de inkomsten van de maand december 2014 op vrijdag 2 januari overmaken, maar die doorbetaling werd voor onbepaalde tijd opgeschort. Dat was slecht nieuws voor Abbas die tegen een schuldenberg aankijkt van ca. 4,8 miljard dollars, het resultaat van jarenlang wanbeheer en corruptie binnen zijn kabinet.

Onlangs werd die maatregel door Israël weer ingetrokken, hoewel er nog de kwestie van de onbetaalde electriciteitsrekeningen blijft hangen. Vermits de Europese Unie blijkbaar vele miljoenen euro’s op overschot heeft, tenminste toch als het om de Palestijnen gaat, kan EU-vertegenwoordiger John Gatt-Rutter er bij zijn bazen in Brussel op aandringen dat de EU de achterstallige electricteitsrekeningen van de Palestijnen aan Israël zou betalen, zodat Israël dat ‘wapen’ tegen de PA niet meer kan inzetten.

Intussen heeft Peter Mollema, die sinds november 2014 de vertegenwoordiger is voor Nederland in ‘Palestina’ met kantoor in Ramallah, uitgelegd waarom de Nederlandse bijdrage specifiek bestemd is voor de sector justitie, zeggende dat:

Peter MollemaNederland is een sterke steun voor de sector justitie. Het is essentieel dat de Palestijnse Autoriteit kan doorgaan met het verlenen van diensten om verder recht en orde te handhaven voor het gehele Palestijnse volk. De totale bijdrage van Nederland voor dit jaar [2015] zal oplopen tot 4 miljoen euro specifiek bestemd voor de sector justitie.

Het beleid van de Europese Unie en meer in het bijzonder Nederland (èn ook België), is om actief reeds te werken aan de bouw en oprichting van een Palestijnse soevereine staat, eerder dan de resultaten van een vredesakkoord tussen Israël en de PA af te wachten. Aldus wil de EU (en Nederland)  Israël voor voldongen feiten plaatsen en de onderhandelingsruimte voor Israël om tot een alles omvattend vredesakkoord te komen tot een absoluut minimum beperken.

Hoewel de grenzen van de toekomstige Palestijnse staat niet wettelijk werden vastgelegd, beschouwt de EU (met in hun zog Amerikanen, Verenigde Naties enz.) het hele gebied van de West Bank reeds als ‘Palestina’ en wordt gestreefd om van Jeruzalem de hoofdstad te maken van twee volkeren en landen waarbij de inspraak van Israël tot een absoluut minimum wordt herleid. Enkel over landruil zijn nog onderhandelingen mogelijk, om de grote nederzettingenblokken te legaliseren volgens een nogaal vreemde eigengereide interpretatie door de EU van het internationaal recht.

Nederland toont zich erg actief in de premature opbouw en ontwikkeling van ‘Palestina’ en werkt hiervoor samen met Palestijnse en internationale partners. Dat gebeurt op economisch gebied door samen met de FAO de productie en verkoop van Gazaanse aardbeien mogelijk te maken. Door een scanner te leveren zodat het passeren van de grens met Gaza gemakkelijker gemaakt wordt. Ook stelt Nederland mankracht van het ministerie van Defensie ter beschikking in de opleiding en training van Palestijnse politie en door de opbouw van Palestijnse bestuursinstellingen.

door Brabosh.com

Syrische Palestijnen op de vlucht voor koppensnellers van Islamitische Staat (ISIS/ISIL)

syria-yarmouk2Jarmoek: Syrische Palestijnen op de vlucht voor het geweld

De Jihadisten van de Islamitische Staat (IS) hebben het Palestijnse vluchtelingenkamp Jarmoek in het zuiden van de Syrische hoofdstad Damascus veroverd. De afgelopen dagen zijn duizenden Palestijnen het kam ontvlucht. De overige 17.000 Palestijnen bevinden zich volgens Palestijnse bronnen in levensgevaar. Voor de Syrische burgeroorlog leefden daar 150.000 mensen. De resterende Palestijnen vrezen een wrede islamheerschappij in het vluchtelingenkamp, het is al tot talrijke arrestaties in Jarmoek gekomen.

De PLO-voorzitter in Syrië, Anwuar Abed Al-Hadi, bevestigde dat de IS-Jihadisten in samenwerking met de Syrische rebellengroepering Al-Nusra de volledige controle over Jarmoek hebben overgenomen. In andere Syrische plaatsen zoals Aleppo en Idlib bevechten de beide terreurbewegingen elkaar, die nu samen Jarmoek hebben veroverd.

In opdracht van de chef van de Palestijnen, Mahmoud Abbas, heeft Al-Hadi de Syrische president Bashar al-Assad verzocht om een snelle actie van het Syrische leger om Jarmoek te heroveren. Voor de Islamitische Staat is de verovering van Jarmoek een strategisch succes, want dit woongebied ligt niet ver verwijderd van het paleis van Assad in Damascus.

Uit Arabische bronnen blijkt dat de Jihadisten van plan zijn om van het veroverde gebied een terreurvesting te maken en van hieruit aanslagen en aanvallen te plannen en uit te voeren op de zetel van Assad en zijn leger in Damascus.

De verovering van het Palestijnse vluchtelingenkamp wordt nauwkeurig in de gaten gehouden door de Palestijnse media. “Deze moslims kennen geen genade. Wie niet zo gelooft en denkt als zij wordt ter plekke gedood”, stond in de Palestijnse kranten te lezen.

In Libanon en Syrië worden de Palestijnse vluchtelingenkampen door Fatah-milities tegen de Jihadisten bewaakt. In Jarmoek is dit mislukt. Vanwege het nauwe contact van de PLO (soennieten) met het Assad-regime (Alavieten) en Hezbollah (sjiieten) in Libanon hebben de Palestijnen alle redenen om bang te zijn voor de soennitische Jihadisten.

De Palestijnse vluchtelingen in Jarmoek zijn op de vlucht, en van Israëlische kant bekijkt men nu hoe het Westen reageert m.b.t. de Palestijnse vluchtelingen reageert, die deze keer voor soennieten vluchten.

door NAI Redaktion


In een vertaling uit het Duits door E.J. Bron van een artikel op Israel Heute van 2 april 2015
bron-logo


syria-abbas2

Gerelateerd op Vlaamse Vrienden van Israël:

 • Abbas over ‘zijn’ Palestijnen in Syrië: Beter dat ze daar sterven dan verzaken aan recht op terugkeer [lezen]
 • Al 1.871 Syrisch-Palestijnse ‘vluchtelingen’ gedood door rebellen èn Assad-regime; het Westen zwijgt [lezen]
 • Syrische leger zet chemische wapens in tegen eigen Palestijnse vluchtelingenpopulatie [lezen]
 • Abbas: Liever Palestijnse vluchtelingen in Syrië laten wegrotten dan verzaken aan recht op terugkeer naar Israël [lezen]
 • Hamas en Palestijnse Autoriteit weigeren Palestijnse vluchtelingen uit Syrië op te nemen door Aviel Schneider [lezen]
 • Syrisch leger bombardeert Palestijns vluchtelingenkamp in Jarmoek [lezen]
 • Ca. 885 Palestijnen werden gedood in Syrische burgeroorlog en tienduizenden op de vlucht [lezen
 • Jordanië sluit zijn grenzen voor Palestijnse vluchtelingen uit Syrië door Elhanan Miller [lezen]
 • Tienduizenden Palestijnse vluchtelingen uit Syrië ongewenst volk in buurland Jordanië [lezen]
 • Opmerkelijk: Israël in Jordanië om gewonde Syrische vluchtelingen en kinderen te helpen [lezen]
 • Door wie worden de Palestijnen opnieuw slecht behandeld? door Jonathan S. Tobin [lezen]
 • Gevluchte Hamasleiders vrezen thans voor deportatie van Palestijnse vluchtelingen uit Syrië [lezen]

Palestijnse politie rolt nabij Hebron op de Westbank reusachtige cannabisplantage op

marihuana-PA

We horen in feite toch maar weinig spectaculaire verhalen over het uitmuntend Palestijns ondernemerschap, maar dit is er dan toch zo eentje. Op maandag 30 maart rukte de politie van de Palestijnse Autoriteit uit nadat het getipt werd over een enorme cannabisplantage.

In de stad van Dahariya ten zuiden van Hebron op de Westelijke Jordaanoever werden maar liefst 10.000 cannabisplanten aangeslagen die waren aangeplant over een oppervlakte van 3 dunam (ca. 3000 m²) en die een tiental serres omvatte. De eigenaar van de serres werd opgepakt. Wat er met de marihuana verder is gebeurd werd in het bericht niet vermeld.

Gazaanse drugskartel: Hamas
Een tijd geleden berichtte Palestijnse Nieuwsagentschap WAFA dat Hamasleiders betrokken zijn in de drugshandel en corruptie en ca. 680 Hamasleiders heeft veranderd in miljonairs. Dat zijn zowat 80 miljonairs meer dan de 600 zoals eerder werd bericht door de in Londen gebaseerd krant Al-Sharq Al-Awsat.

WAFA berichtte dat al die weelde voortkomt uit de controle van gesmokkelde goederen via de tunnels met Egypte, met inbegrip van “alcohol en drugs,” de Hamasleiders beschrijvende als het “Gazaanse drugskartel.”

Overigens pakt Hamas drugdealers- en handelaars keihard aan. Bekijk hier hoe een Gazaanse drugshandelaar in het openbaar de voeten worden gebroken. In onze landen werd die praktijk gelukkig lang geleden afgeschaft en vervangen door een gewone enkelband. ;)

PS: dit is gene aprilvis


– met dank aan EoZ voor de hint
– meer foto’s op de Arabisch-talige site van Palestine News Network (PNN) bron

marihuana-PA02

Mahmoud Abbas wil dat de Arabieren Gaza zouden bombarderen [Khaled Abu Toameh]

gaza_bomb2

De Palestijnse Autoriteit (PA), wiens leiders zeggen van plan zijn Israel aan te klagen voor “oorlogsmisdaden” tijdens haar laatste oorlog tegen Hamas, roept de Arabische landen er nu toe op een militaire operatie tegen de Gazastrook uit te voeren, gelijk aan de door de Saoedi’s geleidde aanval tegen de door Iran gesteunde Houthi’s in Jemen.

De oproep tot een Arabische militaire operatie tegen de Gazastrook werd gedaan door Mahmoud Habbash, een vooraanstaande adviseur van PA-president Mahmoud Abbas. Habbash, die tevens fungeert als hoogste islamitische rechter, zei tijdens een beschouwing van de de door de Saoedi’s geleidde operaties in Jemen tijdens het vrijdaggebed in een moskee in Ramallah:

Mahmoud HabashHet beschermen van legitimiteit in een Arabisch land is de plicht van alle Arabische leiders. Zij moeten het initiatief nemen en met een ijzeren vuist uithalen naar degenen die deze legitimiteit ondermijnen, te beginnen in Palestina. Wat zich in de Gazastrook voltrok was een coup van Hamas. Er zou geen sprake van dialoog moeten zijn met hen die hierachter zitten, zij moeten met een ijzeren vuist aangevallen worden.

De dag hierop liet Abbas zelf doorschemeren dat ook hij graag zou zien dat de Arabische staten een militaire operatie tegen Hamas in Gaza ondernamen. Terwijl hij de Arabische Liga op 26 maart toesprak in het Egyptische resort van Sharm al-Sheikh, verklaarde Abbas:

Ik hoop dat de Arabische staten in alle Arabische landen die lijden onder interne conflicten, een zelfde beleid voeren als in Jemen. Te beginnen met Palestina, Syrië, Libië en Irak.

Toen Israel in reactie op raketvuur op Israëlische steden vorige zomer Operatie Protective Edge startte, meldden de leiders van de PA, inclusief Abbas, zich als eersten om Israel te veroordelen voor de veronderstelde “oorlogsmisdaden” tegen de Palestijnen. Maar, nu roept dezelfde PA die Israel veroordeelde om operatie Protective Edge, Arabische legers ertoe op een militaire campagne tegen Hamas in de Gazastrook te starten.

Voor Abbas en zijn voornaamste adviseurs is het prima als de Gazastrook aangevallen wordt, zolang Israel niet de aanvallende partij is. In feite nodigt de PA de Arabische landen uit exact datgene te doen wat de IDF in de zomer van 2014 deed: luchtaanvallen uitvoeren op basissen van Hamas en andere radicale groeperingen in de Gazastrook.

De oproep aan Arabische landen hun luchtaanvallen in Jemen uit te breiden tot de Gazastrook is zodoende ten diepste hypocriet. Als de PA een openlijke voorkeur uitspreekt voor militaire acties tegen Hamas, waarom was het dan zo fel tegen Israel’s luchtaanvallen die bedoeld waren om Hamas’ raketwerpers en ammunitie te vernietigen? En waarom is de PA nu van plan Israel aan te klagen voor “oorlogsmisdaden” terwijl het tegelijkertijd Arabische landen oproept de Gazastrook aan te vallen?

Klaarblijkelijk vindt de PA het acceptabel als een leger de Gazastrook aanvalt, onder de voorwaarde dat het niet de IDF is die Hamas’ raketaanvallen probeert te stoppen. De PA wil niet dat de Arabieren de Gazastrook aanvallen zodat de raketaanvallen tegen Israel stoppen. Het wil dat de Arabische legers Hamas uit de macht ontzetten zodat de PA zijn macht in de Gazastrook kan herwinnen, waar het in 2007 uit verdreven werd door Hamas.

Het is op dit moment niet duidelijk of de Arabische landen de PA’s oproep zullen honoreren. Saoedi Arabië, Egypte en de Golfstaten zijn te druk met hun poging de opmars van Iran en zijn marionetten een halt toe te roepen. Tevens hebben zij hun handen vol aan de toenemende dreiging van IS.

Maar, wat duidelijk is, is dat de PA opnieuw zijn ware aard laat zien door enerzijds Israel’s militaire acties tegen Hamas te veroordelen, terwijl zij er anderzijds bij de Arabieren op aandringen militaire operaties tegen Hamas te starten. De oproep van de PA heeft golven aan protest veroorzaakt in de Palestijnse gebieden. Duizenden Palestijnen marcheerden door de Gazastrook, terwijl zij afkeurende slogans scandeerden en Abbas opriepen af te treden.

De oproep van de PA zou onder de aandacht van het Internationale Strafhof gebracht moeten worden wanneer Abbas volhardt in zijn plannen Israel aan te klagen voor “oorlogsmisdaden” tijdens haar oorlog tegen Hamas. Ook zou deze oproep onder de aandacht gebracht moeten worden van Westerse overheden en internationale mensenrechtenorganisaties die Israel veroordeelden tijdens operatie Protective Edge.

Wat zij zich moeten realiseren is dat Abbas militaire operaties tegen Hamas in feite steunt, maar dat hij er een probleem mee heeft als Israel deze uitvoert. Het is Arabieren toegestaan de Gazastrook aan te vallen om Hamas uit de macht te ontzetten, terwijl het Israel niet eens is toegestaan luchtaanvallen uit te voeren op degenen die hun steden met raketten bestoken. Ook zouden zij Abbas moeten vragen of hij ook van plan is zijn Arabische broeders aan te klagen voor “oorlogsmisdaden” zodra zij hun aanval op Gaza beginnen.

door Khaled Abu Toameh [bron]