Iraanse regering blokkeert website die Holocaust educatie bevordert

denial

De regering van Iran gaat door met het blokkeren van de website omtrent een initiatief dat zich richt op het bevorderen van een warmere relatie tussen Joden en moslims en educatie over de Holocaust, aldus openbaart een rapport omtrent de mensenrechten van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse zaken.

In het rapport, dat op donderdag 25 juni 2015 werd vrijgegeven onder de titel ‘Country Reports on the Human Rights Practices for 2014: Iran‘, worden de schendingen van de mensenrechten aangeklaagd en tevens het latent aanwezige antisemitisme en het negationisme door de staat.

“De regering gaat door met het blokkeren van de website in de Perzische taal (Farsi) van het Aladdin Project, een in het buitenland gevestigde NGO die werd gelanceerd door de buitenlandse Stichting voor de Herinnering aan de Shoah die informatie voorziet omtrent de Holocaust en Joods-Islamitische betrekkingen.”

Het Aladdin Project werd op 27 maart 2009 boven de doopvont gehouden op het hoofdkwartier in Parijs van de UNESCO en wordt o.a. mede gesponsord wordt door de Jacques Chirac Foundation, nadat geconcludeerd werd dat de ontkenning van de Holocaust aan een opgang bezig is in het Westen en in het bijzonder in de Turkse, de Arabische en de Perzische wereld.

aladdin1Logo van het Aladdin Project

Het Aladdin Project wordt sinds haar stichting gesteund door een 1000-tal vooraanstaande intellectuelen, academici en publieke figuren afkomstig uit 50 landen in het Midden-Oosten, Afrika, Europa en Noord-Amerika om..

“…de falsificatie van de geschiedenis te bestrijden in de vorm van ontkenning en of minimaliseren of banaliseren van de Holocaust/Shoah.”

Volgens het Amerikaanse rapport “gaan ambtenaren door met het in vraag stellen van de geschiedenis en de uniciteit van de Holocaust.”

In het verslag wordt ook vermeld hoe vorig jaar, 6 mei 2014, de Iraanse minister van Buitenlandse Zaken Javad Zarif door het parlement op de vingers werd getikt omdat hij in een interview met de Duitse televisie de Holocaust een “verschrikkelijke tragedie” had genoemd. En de Opperste Leider van Iran Ayatollah Ali Khamenei benadrukte dat de historische realiteit van de Holocaust “onbekend” was en vroeg zich hardop af of die “wel echt heeft plaatsgevonden.

Joden in Iran
Mediarapporten uit het verleden schatten de huidige Joodse bevolking in Iran op ca. 25.000 mensen. Echter, volgens de meeste recente volkstelling in Iran (2012) zouden er in werkelijkheid slechts 8.756 Joodse inwoners meer over zijn vergeleken met ca. 150.000 Joden vóór de stichting van de Joodse staat op 14 mei 1948, en ca. 100.000 Joden tot aan de Iraanse Revolutie van 1979.

Siamak-Marreh-SedqDe Iraanse wet erkent Joden als een religieuze minderheid en voorziet vertegenwoordiging in de Islamitische Raadgevende Vergadering. In het parlement van Iran zetelt welgeteld één Iraanse Jood (op 290 leden), met name Siamak-Marreh-Sedq (plaatje rechts).

De man heeft zich blijkbaar goed “aangepast” aan het Ayatollah regime want vorige zomer haalde hij de woede van de Israëlische pers op zijn nek toen hij op maandag 14 juli 2014 in een interview met het Iraanse persagentschap Fars News verklaarde dat “de misdaden van het Zionistische regime [in Gaza] doen denken aan de acties die door de Duitse nazi’s werden ondernomen tijdens de Eerste en de Tweede Wereldoorlog.”

Eerstens bestonden er geen nazi’s tijdens WOI, want de partij Nationaalsocialistische Duitse Arbeiderspartij (NSDAP, aka de ‘nazi’s’) werd pas op 24 februari 1920 opgericht door Adolf Hitler. Ten tweede, indien Siamak had geleefd in Duitsland tijdens WOII dan zou hij in een open veewagen zijn gedeporteerd naar Auschwitz-Birkenau en binnen het halfuur na aankomst vergast en gecremeerd zijn geweest. Bij mijn weten is iets gelijkaardigs nooit aan één enkele Gazaan of Palestijn overkomen. Edoch, als een volwaardige dhimmie moet Siamak blijkaar gedacht hebben zo van “If you can’t beat them join them.” :(

door Brabosh.com

Vertrouw de VS niet: zeg hen dat Obama het nucleair akkoord met Iran moet afwijzen

Het verraad van president Barack Obama inzake Iran
Don’t Trust US: Tell Washington to Oppose Obama’s Nuclear Deal with Iran

De Islamitische Republiek Iran is een gevaar voor de veiligheid van de Verenigde Staten en haar vrienden en bondgenoten over de hele wereld. Het Iraanse regime wordt gerund door jihadisten die zich bogen op de verspreiding van hun ‘islamitische revolutie’ over de hele wereld. Het werd door het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken bij herhaling beschreven als “‘s werelds meest actieve staat inzake het sponsoren van terrorisme.

Iran heeft ook blijk gegeven van een niet aflatende inzet voor het bouwen van kernwapens, het verrijken van uranium in schending van internationale verdragen en het verwerven van ballistische raketten waarmee wapens van massavernietiging kunnen afgevuurd worden. Wij moeten ons verzetten tegen elke akkoord met Iran dat niet direct haar illegale kernwapenprogramma beëindigt en het Ayatollah regime dwingen op te houden met het sponsoren van het jihad-terrorisme.

Helaas behandelt de regering Obama Iran als een rationele partner voor de vrede. Sinds Obama president werd is hij zo wanhopig bezig om een nucleair akkoord met Iran te sluiten, dat zijn regering bereid is om het even welke toegeving te doen en daarbij elk slecht gedrag van Iran negerend om een legaal nucleair akkoord te krijgen. De ambtenaren van de regering Obama zijn ook herhaaldelijk misleid en hebben gelogen over alles waarover ze hebben ingestemd tijdens de nucleaire gesprekken met Iran.

Kortom, de nucleaire diplomatie van president Obama met Iran zal uiteindelijk de atoombom in de handen van Teheren schenken. De wereld kan zich geen nucleair bewapend Iran veroorloven dat gerund wordt door Muoellahs die geloven dat het triggeren van een reeks van cataclysmische gebeurtenissen over de terugkeer van de 12e Imam, om de wereld te zuiveren van ongelovigen en degenen die niet voldoende trouw zijn. Dat betekent de meesten van u die dit lezen, moslims en niet-gelovigen.

Teken de petitie:

http://irantruth.org/trust/

Video: Waarom hebben de Moellahs zoveel plezier?

Heeft Iran nu al de rode lijn overschreden? +video

Een nieuwe video toont satelliet beelden van een zeer waarschijnlijke geheime Iraanse nucleaire en raket opslagplaats. Reza Kahili is een voormalige Iraanse revolutionaire garde officier, lid van de CIA en werd een dubbel agent tegen het Iraanse regime in de jaren 1980 en ’90.

Deze Reza heeft een rapport geschreven en een (Engelstalige) video op You Tube geplaatst met satellietbeelden van de vermeende Iraanse nucleaire wapens en ballistische raketten faciliteit.

Volgens Joel Rosenberg is er een zeer grote kans dat zijn rapport, wat hij afgelopen 21 maart heeft ontvangen, een zeer betrouwbare is.

Deze video toont de volgende zaken aan:

• De nucleaire opslagplaats is ongeveer vijftien mijl ten noordwesten ligt van de Fordow nucleaire installatie nabij Qom, Iran.
netanbom• Het is groter dat de Iraanse Fordow en Natanz nucleaire installaties bij elkaar.
• Het bevat een faciliteit waar Iran kernkoppen ontwikkelt.
• Er zijn meer dan 380 raketten silo’s op de site.
• Een luchthaven is vlakbij gebouwd.
• De site is gekoppeld aan een groot elektrische Netwerk.
• De site wordt omgeven door prikkeldraad en veiligheid torens.

Deze zaken tonen aan dat de situatie in het Midden oosten ernstiger is dan menigeen vermoed en dat Israël niet al te lang kan wachten om in te grijpen.

door Pillar of Fire


Bron: een bericht op de blog Pillar of Fire van 26 maart 2013

Iran’s S-300 raketsysteem bedreigt offensieve kracht van Israël’s luchtmacht [Hans Knoop]

S-300

Kan de modale Joodse nieuwsconsument door de bomen nog het bos zien? Ook als hij naast zijn lokale krant op zijn minst dagelijks een Israëlisch dagblad erop naslaat, zal het hem moeilijk vallen te onderkennen waar informatie eindigt en propaganda begint. In dat grensgebied vindt veel van de berichtgeving over en vanuit Israël plaats.

In dat opzicht hebben we het met sommige rabiaat anti-Israëlische media in eigen land gemakkelijker. Daarvan weten we dat ze tegen ons zijn en de impact op de Joodse lezer is vrijwel nihil.

Maar de Israëlische media stellen ons voor een veel moeilijker problematiek. Wie vertrouwt op een krant als de Jerusalem Post of Israël Vandaag is –l er zich vaak niet van bewust dat de berichtgeving verre van waardevrij, ttJ neutraal of feitelijk is maar wordt ingegeven door een politieke rechtse ~ nationalistische doctrine.

Die komt er grofweg op neer dat president Obama een geheime sponsor en sympathisant van de Moslim Broederschap is en uit is op de vernietiging van Israël en Europa wordt geregeerd door moslims of lafhartige politici die hun oren naar de moslimbevolking laten hangen. Europa wordt gepresenteerd als identiek aan dat van 1938. Zeker premier Netanyahu lijkt verzot op het trekken van volstrekt kromme parallellen met het verleden.

Lees verder

Obama ‘s ‘goed akkoord’ met Iran, in de voetsporen van Bill Clinton en N-Korea +video

a-good-deal

Kijk wat er gebeurt wanneer je bijna een “goed akkoord” hebt afgesloten met een schurkenstaat. Wij weten allemaal nog goed wat er gebeurde met het “goede akkoord” van de vorige Amerikaanse president Bill Clinton, net zoals Obama eveneens een adept van de Democratische partij van de VS.

Meer dan 20 jaar geleden, op 21 oktober 1994 kondigde een bijzonder opgetogen president Bill Clinton aan dat de Verenigde Staten een Raamakkoord hadden bereikt met Noord-Korea omtrent diens nucleaire programma. Clinton verzekerde destijds in een openbare toespraak het Amerikaanse publiek ervan dat het akkoord met Noord-Korea een “goed akkoord” was:

“Deze overeenkomst is goed voor de Verenigde Staten, goed voor onze bondgenoten en goed voor de veiligheid van de hele wereld. Het vermindert het gevaar van het verspreiden van een nucleaire dreiging in het gebied. Het is een cruciale stap voorwaarts om Noord-Korea binnen de wereldgemeenschap te loodsen.”

Komt een en ander u bekend voor? President Barack Obama gebruikte haast dezelfde woorden toen hij eerder deze maand het raamakkoord met Iran aankondigde en tot op heden dit als een “goed akkoord” blijft verdedigen.

Bill Clinton’s “goed akkoord” met N-Korea

Iran toont militaire macht op Army Day Parade ‘Dood aan Amerika’ en ‘Dood aan Israël’

army-day04‘Dag van het Leger’, Teheran, Iran op 18 april 2015. Een vrachtwagen rijdt voorbij de presidentiële tribune met de slogan “Dood aan Israël!” in het Farsi, tijdens de militaire parade. [beeldbron: screenshot Reuters/YouTube]

army-day03‘Dag van het Leger’, Teheran, Iran op 18 april 2015. Een vrachtwagen rijdt voorbij de presidentiële tribune met een raket waar speciaal wordt ingezoomd op de slogan “Dood aan Israël!” in het Farsi, tijdens de militaire parade. [beeldbron: screenshot Press TV Iran/Youtube]

army-day05‘Dag van het Leger’, Teheran, Iran op 18 april 2015. President van Iran, Hassan Rouhani (links rechtstaande) schouwt de troepen tijdens de militaire parade in Teheran. [beeldbron: screenshot Second Times/Reuters/Youtube]

army-day06‘Dag van het Leger’, Teheran, Iran op 18 april 2015. Een vrachtwagen met laatste raketsystemen tijdens de militaire parade. [beeldbron: screenshot Press TV Iran/Youtube]