Verenigde Staten veroordelen Iran’s leider Khamenei’s 9-puntenplan om Israël te vernietigen

New York, 27 september 2012. Premier Netanjahoe in de Verenigde Naties trekt een rode lijn onder de kernambities van Iran: “Tot daar en niet verder!” In het voorjaar van 2013 kan Iran Fase 2 van het uraniumverrijkingsprogramma hebben bereikt. Daarna duurt het slechts enkele weken of hooguit maanden, vooraleer het een atoomwapen kan aanmaken.

Vandaag zijn we weer twee jaar verder en de vraag luidt dan ook: hoe dikwijls heeft Iran intussen al die rode lijn overschreden? Want wie dreigt met een knuppel te slaan, zal ooit voor de pijnlijke keuze komen te staan om die al dan niet te gebruiken. Imho is de tijd van blufpoker spelen reeds lang verstreken. Intussen blijft de Iraanse leiding onophoudelijk oorlogsretoriek spuien jegens de Joodse staat Israël. Dat bleek gisteren nogmaals toen Ayatollah Ali Khamenei, de feitelijke en enige leider van Iran, zijn “9-puntenplan” ter vernietiging van de Joodse staat verspreidde via Twitter.

De Verenigde Staten konden gisteren dan ook niet anders dan op maandag in scherpe bewoordingen de “hatelijke opmerkingen” te veroordelen die werden geuit door de Opperste Leider van Iran Ayatollah Ali Khamenei. In een reeks opmerkingen die hij op zaterdag jongstleden via Twitter plaatste zei Ali Khamenei dat de enige “remedie” voor Israël is om het te vernietigen. Hij voegde aan zijn genocidale intenties op Twitter meteen een 9-puntenplan toe over hoe Israël eventueel kan vernietigd worden.

Jen Psaki, de woordvoerster van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken, antwoordde gisteren tijdens een persconferentie het volgende op de genocidale Twitter tirade van Khamenei:

Jen Psaki“Wij veroordelen de hatelijke opmerkingen over Israël gedaan op een Twitter account dat gekoppeld is aan de opperste leider [van Iran]. De opmerkingen zijn offensief en verwerpelijk, en de gehele internationale gemeenschap zou een dergelijke retoriek moeten veroordelen.

Deze retoriek is, helaas, niet nieuw, maar het is ook niet bevorderlijk voor de regionale veiligheid.”

Vorige maand beschuldigde de Iraanse leider Israël van het “geen einde te kennen of grenzen inzake kwaadaardigheid, wreedheid en het met de voeten vertrappen van alle menselijke normen en waarden en etniciteit. Misdaden, volkerenmoord, massavernietigingswapens, het doden van kinderen, vrouwen en  daklozen…  en ze zijn er trots op.”

Hij zei eerder op Twitter dat de Israëlische regering “de meest doortrapte terrorist van de wereld is“. Khamenei noemde Israël eveneens een “onwettig en bastaard regime,” en noemde verder de Verenigde Staten een “glimlachende vijand” die niet vertrouwd mag worden.

Eerder op maandag gaf premier Benjamin Netanjahoe een verklaring uit zeggende dat hij de genocidale tweets van Ayatollah Khamenei heeft doorgespeeld aan de ministers van Buitenlandse Zaken van de P5+1 wereldmachten, die momenteel in het sultanaat Oman met Iran onderhandelen over de beperking van hun atoombominspiraties:

iran4“Er is geen matiging te merken in Iran. Het is genadeloos, niet-hervormd, het vraagt om Israëls uitroeiing, het bevordert het internationale terrorisme en zoals het verslag van de IAEA [Internationaal Atoomagentschap] zojuist heeft gezegd, blijft het de internationale gemeenschap misleiden over zijn kernwapenprogramma.

Dit terroristische regime in Iran mag de drempel niet overschrijden naar een nucleaire macht. En ik roep de P5+1 landen op om geen akkoord te accepteren dat toestaat dat Iran naar de [atoom-]bom kan laten rennen.”

door Brabosh.com

Ayatollah Ali Khamenei: 9 antwoorden waarom en hoe Israël kan en moét vernietigd worden

khamenei03Koken kost geld en dat geldt ook voor oorlogsvoering tegen Israël. Leiders van de belangrijkste Gazaans/Palestijnse terreurgroepen schuiven hier in Teheran aan voor meer geld om wapens, raketten en mortiergranaten aan te kopen. Van links naar rechts: Iran’s Opperste Leider Ayatollah Ali Khamenei, Hamasleider Khaled Meshaal, Ramadan Shallah van de Islamitische Jihad en Ahmed Jibril van het Volksfront voor de Bevrijding van Palestina (PFLP-GC).

The Times of Israel en de overige Israëlische kranten berichten uitvoerig over de aan de gang zijnde onderhandelingen tussen de Verenigde Staten en Iran, die in Oman trachten een doorbraak te bewerken omtrent Iran’s controversiële atoomprogramma. De einddatum van 24 november a.s., zoals die werd vastgelegd door de P5+1 wereldmachten, komt snel dichterbij en de kans dat de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken John Kerry, zijn Iraanse ambtsgenoot Mohammad Javad Zarif en Catherine Ashton die namens de Europese Unie eveneens deelneemt aan de onderhandelingen, nog tijdig tot een akkoord zullen komen wordt snel kleiner.

Terwijl de onderhandelaars hard doorwerken, blijft intussen de feitelijke leider van Iran, Ayatollah Ali Khamenei, verder uitwijden over zijn oorlogsplannen tav. de Zionistische Entiteit, zoals de Iraanse leiders smalend verwijzen naar Israël.

Een twitterbericht van gisteren  van het kantoor van Ali Khamenei veegt elke twijfel weg omtrent Iran’s werkelijke intenties en waarom Iran kost wat kost atoomwapens wil verwerven: de vernietiging van de Joodse staat Israël.

De twitter luidt (vertaald):

“Waarom moet en hoe kan #Israel geëlimineerd worden? Ayatollah Khamenei’s antwoord op 9 kernvragen. #HandOffAlAqsa”

khamenei-plan-tweet01

Het volledige twitterbericht krijgt een annex mee in het Engels (plaatje onderaan) waarin Khamenei de 9 punten opsomt en beantwoordt. Zo wil Khamenei een volksreferendum organiseren om het Zionistische regime te verwijderen. Dat referendum wordt gehouden onder alle Palestijnen (Palestijnse vluchtelingen en al hun nakomelingen) waar ze zich ook bevinden en waaraan ook christenen en Joden mogen deelnemen, behalve dan de Joden (en hun nakomelingen) die ooit naar Israël zijn geëmigreerd.

Volgens Khamenei die blijkbaar de uitslag al kent moeten dan de “niet-oorspronkelijke” niet-moslims van Palestina (de Joden dus) voor de keuze worden gesteld: in Palestina blijven wonen onder Arabisch bestuur of “terugkeren naar hun thuislanden”.

Hiermee bedoelt hij wellicht het voormalige nazi-Duitsland en een rist andere virulent antisemitische landen, die sinds het einde van de Tweede Wereldoorlog trachten het antisemitisme onder eigen volk te beteugelen maar tegelijk worden geconfronteerd worden met de opkomst van een vernieuwde vorm van antisemitisme onder het mom van Israëlhaat die door moslimimmgranten wordt aangewakkerd en/of geïmporteerd wordt vanuit hun heimat in het M-O.

“Tot aan de dag dat dit regime wordt vernietigd via een volksreferendum moet alles worden ingezet op een gewapende confrontatie met Israël.” De Palestijnen op de Westelijke Jordaanoever moeten net zoals deze in Gaza “bewapend worden om zich te verzetten tegen de bezetter.” Tegelijk herhaalt Ali Khamenei de gekende kwakkel met name “dat de Palestijnse leider Yasser Arafat werd vergiftigd en vermoord door Israël.”

Aldus blijft Ayatollah Khamenei actief de Jodenhaat onder het mom van Israëlhaat in het Midden-Oosten aanwakkeren. Hij eist nog steeds de hoofdrol op in de hulp aan terreurorganisaties over de wereld en in het bijzonder om en rond de Joodse staat in het M-O op het vlak van bewapening, logistiek en financiering van de terreurgroepen in Gaza (Hamas, Islamitische Jihad e.a.), Hezbollah in Libanon. Hij culmineert zijn inspanningen tegelijk en samen met de Sovjet-Unie en China om hoe dan ook het regime van de Syrische president Bashar Al-Assad overeind te houden.

door Brabosh.com

khamenei-plan

Mysterieuze zware ontploffing in nucleaire site Parchin nabij Iran’s hoofdstad Teheran

ParchinParchin, Iran, de geheime nucleaire plant die niemand mag zien…

The Times of Israël berichtte gisterochtend dat twee mensen werden gedood tijdens een zware explosie die plaatsvond in een fabriek van het ministerie van Defensie ten oosten van Teheran. In die fabriek waar zware explosieven worden geproduceerd is blijkbaar wat misgelopen berichtte IRNA, het officiële nieuwsagentschap van Iran. Volgens de Defense Industries Organisation, geciteerd door IRNA, zou er op zondagnacht een zware brand zijn uitgebroken maar meer details ontbreken momenteel.

Op de site gelegen in het zuidoosten van de hoofdstad Teheran berichtte de BBC op maandag, daarbij verwijzend naar een verslag van de semi-officiële Iraanse studenten News Agency (ISNA), dat het incident in een ‘explosieve materialen productie-eenheid gebeurde’. Volgens ISNB was de explosie zo krachtig dat het ramen verbrijzelde tot op 12 kilometer afstand van de site en de explosie de nachtelijke hemel helemaal verlichtte.

iran4Iran’s ware nucleaire objectieven: Israël van de kaart van het Midden-Oosten vegen

Verschillende wapenfaciliteiten en militaire basissen bevinden zich ten oosten van de Iraanse hoofdstad, met inbegrip van Parchin. VN-nucleaire inspecteurs hebben in het verleden geprobeerd om de site te bezoeken om antwoorden te vinden omtrent de bezorgdheid over Irans atomaire programma. De basis ligt in het middelpunt van beschuldigingen van afgelopen Iraans onderzoek in geavanceerde explosieven die kunnen gebruikt worden om een nucleaire kernkop tot ontploffing te brengen.

Teheran, dat sinds 2005 geen inspecteurs meer toelaat om de site van Parchin onderzoeken, benadrukt dat zijn kernprogramma gericht is op zuiver civiele toepassingen. Israël en het westen vrezen dat Iran streeft naar het produceren van atoomwapens. In augustus bevestigd Iran dat geen IAEA-inspecteurs zal toelaten om de site te bezoeken.

Nucleaire deskundigen van de IAEA zouden normaal op dinsdag gesprekken voeren in Teheran om te trachten een aantal onopgeloste kwesties met betrekking tot Irans betwiste atomaire programma op te lossen. Het persagentschap IRNA zei dat de bezoekers in de hoofdstad werden verwacht om op maandagavond besprekingen te voeren met Iraanse functionarissen.

IAEA-inspecteurs hebben toegang gekregen tot een reeks van gedeclareerde nucleaire sites als deel van een tussentijdse nucleaire deal met de grootmachten dat in november vorig jaar werd bereikt. Er werd toen geen overeenstemming bereikt omtrent de toegang tot het Parchin complex, maar de IAEA heeft getracht een bezoek aan de basis te forceren als deel van haar missie om al de bezorgdheden omtrent het nucleaire programma van Iran te beantwoorden, zowel uit het verleden als de huidige tijd.

door Brabosh.com

Bron: The Times of Israël [lezen]

Iraans buitenlandministerie feliciteert Hamasregime voor overwinning op Israël

Zarif-AshtonBarones Catherine Ashton, chef Buitenlandse Zaken voor de Europese Unie en Mohammad Javad Zarif (r.), sinds 15 augustus 2013 de minister van Buitenlandse Zaken voor Iran, kunnen het zichtbaar goed met elkaar stellen. Beiden willen het vel van Israël en dan worden er binnenskamers flinke complotten gesmeed hoe de Joodse staat diplomatiek (Ashton) en fysiek (Zarif) van de kaart moet worden geveegd.

De Iraanse minister van Buitenlandse Zaken Mohammad Javad Zarif heeft heden woensdagochtend 27.08 het Hamasregime in Gaza gefeliciteerd met de klinkende overwinning op de Zionistische Entiteit, een eufemisme voor een bepaald land-wiens-naam-men-niet-uitspreekt, Israël dus.

allah-won2De boodschap van het Iraanse buitenlandministerie aan het Palestijnse volk in het algemeen en aan de terreurgroepen van Gaza in het bijzonder die het al jaren financieel steunt, logistiek helpt en voorziet van wapens, raketten en know-how, luidt als volgt:

“Verzetsleden van Hamas zijn als overwinnaars uit de strijd gekomen en hebben hun vijand op de knieën gebracht tijdens het 50-dagen durende Gaza-conflict. Het heldhaftige Palestijnse volk heeft met deze overwinning van de weerstand het Zionistische regime ten val gebracht. Deze overwinning bereidt de weg voor van de uiteindelijke bevrijding van al de bezette gebieden, in het bijzonder van Al-Quds [de Arabische naam voor Jeruzalem].”

Mit diesen `Freunden´ braucht man keine Feinde” [Met dergelijke 'vrienden' heb je geen vijanden meer nodig]… :(

fawzi2Dr. Sami Abu Zuhri (l.) en Fawzi Barhoum (r.), woordvoerders van het Hamasministerie voor Informatie, worden door een juichende menigte Gazaanse Palestijnen meegetroond naar aanleiding van de overwinning van Hamas op Israël, nadat eerder om 19u00 op dinsdagavond 26 augustus 2014 een nieuw staakt-het-vuren is ingegaan.

door Brabosh.com

Iran gaat raketten leveren aan Westbank en 2de Palestijns front openen tegen Israël +video

In deze uitzending op Al-Mayadeen TV (Libanon) van 25 juli 2014 vertelt de voormalige adviseur aan het Iraanse ministerie van Defensie, Amir Mousavi, dat Iran de Palestijnen op de Westbank korte-afstandsraketten gaat leveren met het doel een tweede front te openen naast dat van Hamas in de Gazastrook.

Interviewer: Ali Khamenei talked about arming the Palestinian resistance in Gaza as well as the West Bank. What does ‘as well as in the West Bank’ mean? How will this arms supply be performed?”

Amir Mousavi: “What I can tell you here, in a nutshell, is that by creating those parasitic takfirist movements in the region, they sought to sever the resistance fighters within the occupied lands from their supporters in the resistance camp, like Iran, Syria, Iraq, and Hizbullah. But it turned out for the best. Through those takfirists, the resistance camp established very important channels via Jordan, the Golan Heights, and other areas.

“Everybody will see that new and significant fronts will be opened all of a sudden, to support the Palestinian cause in the West Bank and Gaza. Therefore, I believe that a major reshuffle awaits the region, according to all the information and evidence. What Imam Khamenei said – he knows what he is talking about. A new front must be opened from the West Bank, after it has been armed – especially with missiles, because we know very well that the distance between the West Bank and Tel Aviv, Haifa, and other areas is much shorter than the distance from Gaza. Therefore, simple means are required. There is no need for long-range missiles. Short-range missiles can change the entire picture in the occupied lands.

Interviewer: “From what you say, I gather that Khamenei’s statement was not simply a response to the (Israeli) demand for demilitarizing Gaza. Rather, it was a statement setting out a strategy.”

Amir Mousavi: “Yes, the arming of Gaza will be stepped up, and strategic weapons will be introduced into the West Bank. We hope that the brothers in the Palestinian Authority will help rather than impede this.”

door Brabosh.com

Zes jonge Iranezen uit Teheran in de boeien geslagen voor het zingen van ‘We Are Happy’ + video

“Happy – We are from Tehran!”

Ook in de Iraanse hoofdstad Teheran deden enkele Iranezen mee aan het wereldwijde project “We Are Happy” naar de hitsong “Happy” van Pharrell Williams. Zes jonge mannen en vrouwen dansten en sprongen van blijdschap en zongen hoe “Happy” ze zich wel voelden.

iran-happyDeze jonge Iraanse vrouw uit Teheran werd gearresteerd toen ze zonder sluier “I am Happy!” zong

Maar het is hen intussen het lachen vergaan. Zoals uit bovenstaande videoclip blijkt, dansten de vrouwen zonder sluier, een onzedigheid die hen duur te staan kwam. De Iraanse zedenpolitie liet hen opsporen en sloeg het zestal ‘Happy Teheranezen’ in de kettingen en sloot hen op in de duistere kerkers van de hoofdstad.

Chef van de Politie van Teheran, Hossein Sajedinia, was er niet echt ‘Happy’ mee en kon er duidelijk niet om lachen toen hij, volgens een bericht van het officiële Iraanse nieuwsagentschap ISNA News, zei:

“Nadat een vulgaire videclip die de openbare zedigheid kwetste werd vrijgegeven in cyberspace, heeft de politie besloten om diegenen te identificeren die betrokken waren in het maken van de clip.”

Intussen bericht CNN dat de zes intussen weer werden vrijgelaten. Enkel de maker van de videoclip verblijft nog in de cel. Een en ander gebeurde onder druk van de International Campaign for Human Rights in Iran. Lachen en gelukkig zijn in Teheran, kan blijkbaar uw gezondheid schaden.

Ook Israël had een clip ingezonden voor het ‘Happy’ -project http://www.wearehappyfrom.com. Hieronder één van die inzendingen:


Happy Jerusalem!

Made by Tichon Ramah Yerushalayim (TRY)

door Brabosh.com


Bronnen:

 1. Arutz Sheva:
  ♦ Six Iranians Arrested for Being ‘Happy’ – Tehran residents ‘hurt public chastity’ in YouTube video showing unveiled women and men dancing to Pharrell Williams’ hit song ‘happy’; door Ari Yashar [lezen]
  ♦ ‘Happy Iranians’ Released from Prison – Six Iranians who were arrested for dancing in a YouTube video to Pharrell Williams’ “Happy” have been freed; door Elad Benari [lezen]

Gerelateerd op Brabosh.com:

 • We are happy from… Jerusalem! – De ‘I am HAPPY’ dans! + JLM 2 x video [lezen]

Israël’s ministerie brengt animatiefilm die waarschuwt tegen slecht nucleair akkoord met Iran +video

iran-bom05

Terwijl Iran en de zes wereldmachten een week geleden de onderhandelingen hebben hervat omtrent een eindakkoord met betrekking tot het atoomwapenprogramma van de Islamitische Republiek, heeft het Israëlische Ministerie voor Diapora Zaken op dinsdag 20 mei ’14 een geanimeerde video uitgebracht waarin het de wereld waarschuwt voor een slecht akkoord en zegt dat een Iran met nucleaire capaciteit een gevaar voor de wereld is.

Het doelwit van Iran: Israël vernietigenIn de korte videoclip die op YouTube werd geplaatst en naar vele Joodse leiders en groepen over de hele wereld werd toegezonden, wordt een tekenfilm getoond waarin de Iraanse president Hassan Rouhani te zien is, de lachende spreekpop van zijn feitelijke baas, Iran ‘s Opperste Geestelijke Leider Ayatollah Ali Khamenei.

Rouhani houdt hier een bowlingbal in de hand en maakt aanstalten om een aantal bowlingkegels omver te kegelen.

Op de kegels werden de vlaggen afgebeeld van landen zoals China, Rusland, Groot-Brittannië, Frankrijk, Duitsland en de Verenigde Staten. Echter, er is niet veel verbeeldingskracht voor nodig om daar nog de kegels van België en Nederland bij te plaatsen.

In het filmpje wijst de commentator op het akkoord met Iran dat stilaan vorm begint te krijgen en waarin Iran toch de capaciteit zal mogen behouden om atoomwapens te vervaardigen. “Iran mèt een atoombom vormt een wereldwijde bedreiging en zal het Midden-Oosten omvormen tot een nucleaire nachtmerrie,” zegt de stem in het Engels.

Het filmpje besluit met een puffende en vermoeide president Rouhani die met veel moeite een karretje een berg tracht op te duwen met boven op de top een nucleair symbool, ten teken dat zijn doel werd bereikt (plaatje hierboven.) Don’t Let the Ayatollahs win,” luidt de heldere boodschap van Israël’s ministerie.

Minister Naftali BennettEen woordvoerder van het ministerie voor Diaspora Zaken vertelde dat de video, de eerste van een een geplande reeks omtrent verschilllende onderwerpen, bedoeld is om de Joodse gemeenschappen in de Diaspora te wijzen op het gevaar van een slecht nucleair akkoord met Iran “en hoe slecht de situatie [in de onderhandelingen] wel geëvolueerd is.”

De film onthult de werkelijke motieven van Iran en de wereld moeten moet er blijven op aandringen dat Teheran zijn verrijkingsinstallaties volledig ontmantelt vooraleer een akkoord wordt ondertekend,” zegt het ministerie in een verklaring. De woordvoerder zei dat de video werd gemaakt zonder voorafgaand overleg met het Buitenland ministerie noch met het kantoor van Israël’s premier.

Minister voor Economie en tevens van Diaspora Zaken Naftali Bennett, het boegbeeld van de orthodoxe-nationalistische Joods Huispartij, die goed vertrouwd is met het maken van dergelijke clips op YouTube, heeft opgeroepen om actie te ondernemen tegen het nucleair akkoord dat thans op stapel staat. “De tijd is nu gekomen om onze stem te laten klinken en actie te ondernemen tegen een slecht akkoord dat zal getekend worden en dat Iran zal toelaten om een atoomwapen te verkrijgen,” zei Bennet in een begeleidend schrijven.

Video: ‘Inside Iran’s Nuclear Weapons Plan

in een aangepaste vertaling van Brabosh.com


Bronnen:

 1. The Algemeiner:
  ♦ Israel Diaspora Ministry Creates Animated Film to Argue Against Iranian Nuclear Weapons Capability (VIDEO); door Joshua Levitt [lezen]
  ♦ Iran Insists Demands Must Be Met, Says No Rush to Conclude Nuke Agreement by July Deadline; door Joshua Levitt [lezen]
 2. The Times of Israel:
  ♦ Ministry makes animated pitch against Iran nuke deal – YouTube video sent to Jewish leaders warns of dangers posed by potential final agreement that leaves Tehran with nuclear weapons capability [lezen]
  ♦ Talks between Iran, world powers enter new stage – As parties prepare to draft text of accord, Hagel promises Gulf allies that nuke deal won’t compromise regional security [lezen]
  ♦ Iran: Nuclear talks moving forward, but ‘difficult’ – Discussions continue for a third day in Vienna, with little sign of progress [lezen]
  ♦ Round of Iran nuclear talks ends with big setbacks – Senior Iranian official says differences remain on more than a dozen issues; uranium enrichment said to be among most divisive topics; door George Jahn [lezen]
  ♦ Nuclear deal in both parties’ interests, says Rouhani – Iranian president says he remains hopeful negotiations will ‘finally’ result in agreement, despite obstacles [lezen]

the-times