Obama ‘s ‘goed akkoord’ met Iran, in de voetsporen van Bill Clinton en N-Korea +video

a-good-deal

Kijk wat er gebeurt wanneer je bijna een “goed akkoord” hebt afgesloten met een schurkenstaat. Wij weten allemaal nog goed wat er gebeurde met het “goede akkoord” van de vorige Amerikaanse president Bill Clinton, net zoals Obama eveneens een adept van de Democratische partij van de VS.

Meer dan 20 jaar geleden, op 21 oktober 1994 kondigde een bijzonder opgetogen president Bill Clinton aan dat de Verenigde Staten een Raamakkoord hadden bereikt met Noord-Korea omtrent diens nucleaire programma. Clinton verzekerde destijds in een openbare toespraak het Amerikaanse publiek ervan dat het akkoord met Noord-Korea een “goed akkoord” was:

“Deze overeenkomst is goed voor de Verenigde Staten, goed voor onze bondgenoten en goed voor de veiligheid van de hele wereld. Het vermindert het gevaar van het verspreiden van een nucleaire dreiging in het gebied. Het is een cruciale stap voorwaarts om Noord-Korea binnen de wereldgemeenschap te loodsen.”

Komt een en ander u bekend voor? President Barack Obama gebruikte haast dezelfde woorden toen hij eerder deze maand het raamakkoord met Iran aankondigde en tot op heden dit als een “goed akkoord” blijft verdedigen.

Bill Clinton’s “goed akkoord” met N-Korea

Iran toont militaire macht op Army Day Parade ‘Dood aan Amerika’ en ‘Dood aan Israël’

army-day04‘Dag van het Leger’, Teheran, Iran op 18 april 2015. Een vrachtwagen rijdt voorbij de presidentiële tribune met de slogan “Dood aan Israël!” in het Farsi, tijdens de militaire parade. [beeldbron: screenshot Reuters/YouTube]

army-day03‘Dag van het Leger’, Teheran, Iran op 18 april 2015. Een vrachtwagen rijdt voorbij de presidentiële tribune met een raket waar speciaal wordt ingezoomd op de slogan “Dood aan Israël!” in het Farsi, tijdens de militaire parade. [beeldbron: screenshot Press TV Iran/Youtube]

army-day05‘Dag van het Leger’, Teheran, Iran op 18 april 2015. President van Iran, Hassan Rouhani (links rechtstaande) schouwt de troepen tijdens de militaire parade in Teheran. [beeldbron: screenshot Second Times/Reuters/Youtube]

army-day06‘Dag van het Leger’, Teheran, Iran op 18 april 2015. Een vrachtwagen met laatste raketsystemen tijdens de militaire parade. [beeldbron: screenshot Press TV Iran/Youtube]

Amerikaanse regering liegt over raamakkoord met Iran [Missing Peace]

germanwings
“Wanneer een president zichzelf opsluit in de cockpit en op een crash aanstuurt, moet je je afvragen hoeveel we echt doen om onze koers te corrigeren”.

Iraanse media meldden vorige week dat de Iraanse minister van Buitenlandse Zaken Zarif en de Iraanse toponderhandelaar Ali Akbar Salehi een besloten zitting in het parlement hadden bijgewoond om parlementsleden te informeren over de raamovereenkomst met de zes wereldmachten (P5+1), die vorige week werd afgesloten.

Fars News meldde dat Iran van plan is om zijn geavanceerde IR-8 centrifuges te gebruiken zodra een nucleair akkoord met de wereldmachten definitief is. Deze aankondiging lijkt volledig in tegenspraak met de Amerikaanse interpretatie van de overeenkomst.

Fars citeerde Javad Karimi Quddusi, een lid van de Nationale Raad voor Veiligheid en Buitenlands Beleid van het Iraanse parlement. Hij zei na de besloten vergadering van het Iraanse parlement: “De minister van Buitenlandse Zaken en het hoofd van het Iraanse Atoomagentschap informeerden ons dat er uranium gas in de IR8 centrifuges zal worden geinjecteerd direct na de implementatie van het nucleaire akkoord”.

In feite droeg Khamenei in 1987 het Iraanse Atoom-Energie Agenschap (IAEA) op om een ​​kernwapen te ontwikkelen.

Een van de Iraanse parlementsleden die de vergadering bijwoonde vertelde Mehr News dat Zarif had gezegd dat Iran niet zou toestaan ​​dat er online camera’s in nucleaire installaties zullen worden geïnstalleerd. De reden? Iran heeft verschillende tragische ervaringen waarbij Iraanse nucleaire wetenschappers werden vermoord nadat zij met de camera’s zouden zijn geïdentificeerd. Deze online-camera’s zijn belangrijk voor de inspecties van het Internationale Atoom Agentschap (IAEA).

De parlementariër citeerde ook Zarif die zou hebben gezegd: “Ik heb de Westerse diplomaten gezegd dat Iran in staat is een atoombom te maken wanneer het zou willen, maar het enige dat ons weerhoudt om dat te doen is Ayatollah Khamenei’s fatwa (een islamitische juridische uitspraak) en niet de sancties en de internationale druk op Iran.

[..]

Lees hier het artikel van 15 april 2015 verder op de website van Missing Peace

missing

Jammer genoeg controleren de Joden de wereld niet! [Fred Maroun]

joodse-lobby2Maandagavond, 7 januari 2013. Nieuwsanker van de Vlaamse openbare omroep Kathleen Cools haalt in het programma Terzake/Canvas stevig uit naar een imaginaire Joodse Lobby die de media zou controleren met inbegrip van de VRT. Op de achtergrond de gekende Ankie Rechess-Spitzer vanuit Jeruzalem, Israël. Jammer dat de Joodse Lobby niet bestaat want dan zou een antisemitische kwakkel zoals deze nooit vertoond worden op de Vlaamse omroep en dan zou deze wereldvreemde Kathleen Cools wellicht aan de slag zijn als rekkenaanvulster bij de Colruyt of als poetsvrouw bij de posterijen.

Antisemieten beweren dat Joden de wereld controleren, het bankwezen, de media, de Amerikaanse regering, en zo verder. Als dat waar was dan zou de wereld erg op Israël lijken: democratie, mensenrechten en de rechtsstaat zou heersen; mensen zouden vrij zijn om hun religie te beleven (of het zonder doen) zonder angst; creativiteit, kennis en vooruitgang zouden worden beloond; en er zou wijdverspreid respect zijn voor menselijk leven en voor het milieu.

jewish_lobby2Jammer genoeg controleren de Joden de wereld niet, waar zij nauwelijks 0,2 procent van de bevolking uitmaken en waar zij het frequente doelwit vormen van een praktijk door een Verenigde Naties die voor het merendeel bestaat uit despotische regimes die gedijen op antisemitisme. Joden controleren niet eens de Verenigde Staten waar zij ongeveer 2 procent van de bevolking vormen en waar de grote meerderheid van de Joden de Amerikaanse president Barack Obama steunt ondanks zijn falend Midden-Oosten beleid.

Phil Assouline, een vriend en een Midden-Oosten expert, grapte over het recent aangekondigde nucleair akkoord met Iran dat “met dit Iran akkoord het ‘Joodse Lobby’ argument morsdood is“. Inderdaad het akkoord stuit op algemeen verzet in de Joodse staat, niet alleen bij de regering maar ook bij de oppositie. Israëliërs beschouwen een nucleair Iran als een existentiële bedreiging en zij eisen dat de onderhandelingen en boycots worden voortgezet en aangescherpt tot een goed akkoord is bereikt, maar hun stem wordt duidelijk niet gehoord in het Witte Huis. Als dit de bewering niet weerlegt dat de “Joodse Lobby” Washington controleert zal niets anders dat nog kunnen.

Iran ‘s nucleaire capaciteit en de export van terrorisme is een zaak van leven en dood. Arabieren zijn ook bezorgd over dit akkoord terwijl de terroristen van Hezbollah er gek op zijn. Dit kan leiden tot een nucleaire wapenwedloop in het Midden-Oosten, die een verdere zorg is voor Israëliërs en Arabieren. Een akkoord dat niet volledig de Iraanse nucleaire capaciteit vernietigd en dat niet Iran ‘s terroristisch netwerk laat ontsporen, is geen goed akkoord voor Israëliërs of Arabieren.

Helaas zal de antisemitische leugen dat Joden de wereld controleren verder tieren; net zoals elke andere antisemitische leugen – ongeacht hoe belachelijk ook – eveneens zal blijven verder woekeren. Maar wat betekent “Joden controleren de wereld” dan toch? Joden zijn het niet met elkaar eens. Zelfs in Israël zijn de meningen zo verdeeld dat spreken van een monolithisch Joods standpunt over vrijwel elk onderwerp volkomen absurd is. In de Verenigde Staten, zijn de Joden zelfs nog meer verdeeld. Antisemitisme is niet gebouwd op een rationele basis, dat is wel het minste wat je ervan zeggen.

Wanneer geconfronteerd met de mogelijkheid van een nucleair Irak, handelde de voormalige Israëlische premier Menachem Begin erg snel, tot ongenoegen van de VS. Israël heeft niet hetzelfde gedaan met Iran, misschien rekenend op het Amerikaanse leiderschap. In dit late stadium is een unilaterale aanval door Israël wellicht niet langer haalbaar en tezelfdertijd blijven Iran ‘s satellieten Hamas en Hezbollah de belangrijkste bedreiging vormen voor Israël. Dit alles plaatst de Joodse staat in de meest hachelijke positie die het heeft meegemaakt sinds de onafhankelijkheid.

Is dat hoe de Joden de wereld controleren? Belachelijk toch.

door Fred Maroun

Stigmatisering en diabolisering van Joden: een overdraagbare aandoening van de geest die zich in de Middeleeuwen fysiek manifesteerde als de ‘Zwarte Dood’ (de bruine pest) en in het Westen muteerde naar virulente Israëlhaat en in het Midden-Oosten tot islamistische Jodenhaat, hetzelfde dus maar in een andere verpakking…
star-of-david2


in een vertaling van Brabosh.com van een artikel in The Times of Israel van 4 april 2015

Het Westen capituleert: Raketten en atoombommen voor Iran terwijl heel Teheran ‘Dood aan Amerika’ zingt

obama-shoeshineBarack Obama, de ‘shoeshine boy’ (schoenpoetser) van Ayatollah Ali Khamenei
[cartoon van de Israëlische tekenaar Ronny Gordon – bron: Arutz Sheva]

Iran heeft op vrijdag 17 april 2015 bij monde van een topgeneraal de Verenigde Staten ervan beschuldigd dat zij de moordzuchtige terreurorganisaties Islamitische Staat (ISIS/ISIL), Boko Haram en het Al-Nusra Front hebben opgericht om Islam te beschadigen en als aanleiding om de beveiliging van Israël op te drijven.

Volgens het Iraanse persagentschap Fars News zei de commandant van Iran ‘s grondtroepen, brigade-generaal Ahmad Reza Pourdastan, in een toespraak aan de Universiteit van Teheran:

generaal Ahmad Reza PourdastanDe ISIL, Boko Haram en al-Nusrah werden gecreëerd in overeenstemming met de Amerikaanse strategie van religie aanzetten tegen religie, met als doel schade toe te brengen aan de gezegende Islam.

De toegenomen vijandigheid van de Amerikaanse en Europese volkeren jegens Islam en (de noodzaak om) de veiligheid van het Zionistische regime te beschermen, hebben de Verenigde Staten ertoe gebracht om deze terreurgroepen te creëren.

Een topadviseur van Iran ‘s Opperste Leider uitte eerder deze week gelijkaardige beschuldigingen. Ali Akbar Velayati, de adviseur van de Iraanse Opperste Leider Ali Khamenei inzake binnenlandse kwesties, noemde de extremistische organisaties met in begrip van Islamitische Staat “de beschermelingen van de Amerikanen.

De Opperste Leider Khamenei zelf verzond op woensdag 15 april 2014 volgende twee twitterberichten waarin hij beweerde dat de Verenigde Staten gemanipuleerd worden door de Joodse staat Israël, die hij overigens steevast weigert bij de naam te noemen en aanduidt als de ‘Zionistische Entiteit’ of kortweg ‘de Zionisten’.

Ali zei dat “De Amerikaanse regering haar economische macht en nationale status in de handen heeft gelegd van het Zionistische kapitalistische netwerk en dat zij het zijn die beslissen voor de Amerikanen”:

khamenei-tweet

De Iraanse Opperste Leider Ayatollah Al Khamenei zelf roept regelmatig “Dood aan Amerika” zelfs terwijl de Amerikanen en de andere wereldmachten in onderhandeling zijn met Iran omtrent haar nucleaire ambities.

Zo zat hij in november 2013 een grote demonstratie voor waar het volk luidkeels riep “Dood aan Amerika.” In maart 2014 zat hij een demonstratie voor waar het volk luidkeels riep “Dood aan Amerika” en “Dood aan Israël!”

khamenei-planIn mei 2014 verklaarde Khamenei datDeze veldslag [Jihad] slechts voorbij zal zijn vanaf het ogenblik dat de samenleving zich bevrijd heeft van het front van onderdrukkers geleid door Amerika“.

En in november 2014, publiceerde Khamenei via twitter een 9-puntenplan om Israël te vernietigen (klik op plaatje rechts). Nog op 21 maart jongstleden verklaarde Khamenei openlijkNatuurlijk is het ja, dood aan Amerika.

Echter, dit alles kan president Barack Obama en zijn entourage nauwelijks deren. Met het verstand op nul en de blik op oneindig zette hij op vrijdag de deur open voor Iran ‘s eis om onmiddellijk alle sancties op te heffen van zodra het nucleair akkoord van kracht wordt.

Dit is de facto in strijd met het raamakkoord dat eerder deze maand in Lausanne werd bereikt en waar nog gesproken werd van het opheffen van de sancties in fases naarmate Iran het akkoord begint te implementeren en zich houdt aan de afspraken.

Noch tijdens die gesprekken in Lausanne verklaarde de commandant van de Iraanse Republikeinse Garde Mohammad Reza Naqdi:

Israël van de kaart vegen is niet-onderhandelbaar. Saoedi-Arabië dat een offensief leidt in Jemen zal hetzelfde lot ondergaan als Saddam Hoessein [in Irak].

In een toespraak naar aanleiding van de Holocaust Herinnerings Dag van woensdagavond, haalde de Israëlische premier Benjamin Netanjahoe scherp uit naar de schaapachtige houding van het Westen inzake Iran en dat het niets geleerd heeft van de Holocaust en opnieuw capituleert voor tirannie.”

Hij beschuldigde het Westen dat het “comateus” en “vol zelfbedrog” was in het capituleren voor Iran in diens zoektocht naar het verwerven van atoomwapens en hij vergeleek het regime in Teheran met nazi-Duitsland.

door Brabosh.com

Verenigde Staten kunnen op één nacht Iran’s nucleaire capaciteit compleet wegvagen

syria-nuclearBeelden van de Syrische nucleaire reactor in het gebied van Deir ez-Zor (Deir al-Zour) voor en na het Israëlische bombardement. Bij de aanval vonden een tiental Noord-Koreaanse nucleaire experts de dood. Israël ‘s militaire Operation Orchard, uitgevoerd op 6 september 2007, werd een volledig succes voor de Israëlische Luchtmacht (IAF).

Israëls gematigde voormalige premier Ehud Barak, een oud-generaal van het IDF en minister van Defensie,  zei op woensdag 8 april 2015 dat een militaire operatie om Iran’s nucleaire wapenprogramma te elimineren meer vergelijkbaar is met de haarfijne missie om Osama bin Laden te doden dan tot een grootschalige oorlog. Barak zei in een interview op CNBC, dat de operatie slechts in “een fractie van één nacht” kan uitgevoerd worden en voegde eraan toe dat “de Iraniërs daar helemaal niets tegen beginnen, tenzij dan Israël aanvallen.

Ehud Barak“De regering gebruikt de term ‘oorlog’,” zei Barak “en mensen denken dat het waarschijnlijk zoiets is als een oorlog tegen Irak of een oorlog tegen Afghanistan is, [maar] dat is niet het geval.”

“Technisch gezien, kunnen het Pentagon en de Amerikaanse strijdkrachten met de steun en waarschijnlijk volgens de intructies van de [Amerikaanse] president een zeer effectief middel maken om het Iraanse nucleaire militaire programma te vernietigen in een fractie van één nacht,” voegde hij eraan toe.

Barak, die ook diende als Israël ‘s minister van defensie, zei dat op een “spectrum tussen de oorlog tegen Irak en het doden van Osama bin Laden het veel dichterbij ligt met het uitschakelen van Osama bin Laden. Dit is iets dat goed moet worden begrepen. De Iraniërs kunnen daar niets tegen doen, behalve dan Israël aanvallen.”

Barak van beoordeling van hoe een militaire interventie tegen Iran’s nucleaire programma eruit zou kunnen zien, volgde op het advies dat Iran een duidelijk ultimatum moet gegeven worden dat het moet afzien van nucleaire project “of anders…” Hij bekritiseerde scherp de onderhandelingsstrategie van het Witte Huis en zei dat de Amerikaanse concessies veel meer verankerd zijn dan die van Iran, omdat de Verenigde Staten als een democratie haar posities niet zomaar op een bevlieging kan schuiven.

Hij zei: “Ieder van ons geeft de voorkeur aan een oplossing die kan worden bereikt door middel van onderhandelingen, maar om te onderhandelen, moet de andere kant begrijpen en geloven… dat als ze zich niet houden aan de gestelde termijnen met de echte eisen, om al het verrijkte nucleaire materiaal uit Iran te verwijderen, Fordo te sluiten, en op te houden zich te bewapenen.  Als zij zich niet met dit alles kunnen akkoord verklaren, zullen ze te maken krijgen met de alternatieven.”

iran-strikeEén van de mogelijke scenarios, daterend van 2010

in een vertaling van Brabosh.com naar een artikel in The Algemeiner van 8 april 2015