Heeft Iran nu al de rode lijn overschreden? +video

Een nieuwe video toont satelliet beelden van een zeer waarschijnlijke geheime Iraanse nucleaire en raket opslagplaats. Reza Kahili is een voormalige Iraanse revolutionaire garde officier, lid van de CIA en werd een dubbel agent tegen het Iraanse regime in de jaren 1980 en ’90.

Deze Reza heeft een rapport geschreven en een (Engelstalige) video op You Tube geplaatst met satellietbeelden van de vermeende Iraanse nucleaire wapens en ballistische raketten faciliteit.

Volgens Joel Rosenberg is er een zeer grote kans dat zijn rapport, wat hij afgelopen 21 maart heeft ontvangen, een zeer betrouwbare is.

Deze video toont de volgende zaken aan:

• De nucleaire opslagplaats is ongeveer vijftien mijl ten noordwesten ligt van de Fordow nucleaire installatie nabij Qom, Iran.
netanbom• Het is groter dat de Iraanse Fordow en Natanz nucleaire installaties bij elkaar.
• Het bevat een faciliteit waar Iran kernkoppen ontwikkelt.
• Er zijn meer dan 380 raketten silo’s op de site.
• Een luchthaven is vlakbij gebouwd.
• De site is gekoppeld aan een groot elektrische Netwerk.
• De site wordt omgeven door prikkeldraad en veiligheid torens.

Deze zaken tonen aan dat de situatie in het Midden oosten ernstiger is dan menigeen vermoed en dat Israël niet al te lang kan wachten om in te grijpen.

door Pillar of Fire


Bron: een bericht op de blog Pillar of Fire van 26 maart 2013

Iran’s S-300 raketsysteem bedreigt offensieve kracht van Israël’s luchtmacht [Hans Knoop]

S-300

Kan de modale Joodse nieuwsconsument door de bomen nog het bos zien? Ook als hij naast zijn lokale krant op zijn minst dagelijks een Israëlisch dagblad erop naslaat, zal het hem moeilijk vallen te onderkennen waar informatie eindigt en propaganda begint. In dat grensgebied vindt veel van de berichtgeving over en vanuit Israël plaats.

In dat opzicht hebben we het met sommige rabiaat anti-Israëlische media in eigen land gemakkelijker. Daarvan weten we dat ze tegen ons zijn en de impact op de Joodse lezer is vrijwel nihil.

Maar de Israëlische media stellen ons voor een veel moeilijker problematiek. Wie vertrouwt op een krant als de Jerusalem Post of Israël Vandaag is –l er zich vaak niet van bewust dat de berichtgeving verre van waardevrij, ttJ neutraal of feitelijk is maar wordt ingegeven door een politieke rechtse ~ nationalistische doctrine.

Die komt er grofweg op neer dat president Obama een geheime sponsor en sympathisant van de Moslim Broederschap is en uit is op de vernietiging van Israël en Europa wordt geregeerd door moslims of lafhartige politici die hun oren naar de moslimbevolking laten hangen. Europa wordt gepresenteerd als identiek aan dat van 1938. Zeker premier Netanyahu lijkt verzot op het trekken van volstrekt kromme parallellen met het verleden.

Lees verder

Obama ‘s ‘goed akkoord’ met Iran, in de voetsporen van Bill Clinton en N-Korea +video

a-good-deal

Kijk wat er gebeurt wanneer je bijna een “goed akkoord” hebt afgesloten met een schurkenstaat. Wij weten allemaal nog goed wat er gebeurde met het “goede akkoord” van de vorige Amerikaanse president Bill Clinton, net zoals Obama eveneens een adept van de Democratische partij van de VS.

Meer dan 20 jaar geleden, op 21 oktober 1994 kondigde een bijzonder opgetogen president Bill Clinton aan dat de Verenigde Staten een Raamakkoord hadden bereikt met Noord-Korea omtrent diens nucleaire programma. Clinton verzekerde destijds in een openbare toespraak het Amerikaanse publiek ervan dat het akkoord met Noord-Korea een “goed akkoord” was:

“Deze overeenkomst is goed voor de Verenigde Staten, goed voor onze bondgenoten en goed voor de veiligheid van de hele wereld. Het vermindert het gevaar van het verspreiden van een nucleaire dreiging in het gebied. Het is een cruciale stap voorwaarts om Noord-Korea binnen de wereldgemeenschap te loodsen.”

Komt een en ander u bekend voor? President Barack Obama gebruikte haast dezelfde woorden toen hij eerder deze maand het raamakkoord met Iran aankondigde en tot op heden dit als een “goed akkoord” blijft verdedigen.

Bill Clinton’s “goed akkoord” met N-Korea

Iran toont militaire macht op Army Day Parade ‘Dood aan Amerika’ en ‘Dood aan Israël’

army-day04‘Dag van het Leger’, Teheran, Iran op 18 april 2015. Een vrachtwagen rijdt voorbij de presidentiële tribune met de slogan “Dood aan Israël!” in het Farsi, tijdens de militaire parade. [beeldbron: screenshot Reuters/YouTube]

army-day03‘Dag van het Leger’, Teheran, Iran op 18 april 2015. Een vrachtwagen rijdt voorbij de presidentiële tribune met een raket waar speciaal wordt ingezoomd op de slogan “Dood aan Israël!” in het Farsi, tijdens de militaire parade. [beeldbron: screenshot Press TV Iran/Youtube]

army-day05‘Dag van het Leger’, Teheran, Iran op 18 april 2015. President van Iran, Hassan Rouhani (links rechtstaande) schouwt de troepen tijdens de militaire parade in Teheran. [beeldbron: screenshot Second Times/Reuters/Youtube]

army-day06‘Dag van het Leger’, Teheran, Iran op 18 april 2015. Een vrachtwagen met laatste raketsystemen tijdens de militaire parade. [beeldbron: screenshot Press TV Iran/Youtube]

Amerikaanse regering liegt over raamakkoord met Iran [Missing Peace]

germanwings
“Wanneer een president zichzelf opsluit in de cockpit en op een crash aanstuurt, moet je je afvragen hoeveel we echt doen om onze koers te corrigeren”.

Iraanse media meldden vorige week dat de Iraanse minister van Buitenlandse Zaken Zarif en de Iraanse toponderhandelaar Ali Akbar Salehi een besloten zitting in het parlement hadden bijgewoond om parlementsleden te informeren over de raamovereenkomst met de zes wereldmachten (P5+1), die vorige week werd afgesloten.

Fars News meldde dat Iran van plan is om zijn geavanceerde IR-8 centrifuges te gebruiken zodra een nucleair akkoord met de wereldmachten definitief is. Deze aankondiging lijkt volledig in tegenspraak met de Amerikaanse interpretatie van de overeenkomst.

Fars citeerde Javad Karimi Quddusi, een lid van de Nationale Raad voor Veiligheid en Buitenlands Beleid van het Iraanse parlement. Hij zei na de besloten vergadering van het Iraanse parlement: “De minister van Buitenlandse Zaken en het hoofd van het Iraanse Atoomagentschap informeerden ons dat er uranium gas in de IR8 centrifuges zal worden geinjecteerd direct na de implementatie van het nucleaire akkoord”.

In feite droeg Khamenei in 1987 het Iraanse Atoom-Energie Agenschap (IAEA) op om een ​​kernwapen te ontwikkelen.

Een van de Iraanse parlementsleden die de vergadering bijwoonde vertelde Mehr News dat Zarif had gezegd dat Iran niet zou toestaan ​​dat er online camera’s in nucleaire installaties zullen worden geïnstalleerd. De reden? Iran heeft verschillende tragische ervaringen waarbij Iraanse nucleaire wetenschappers werden vermoord nadat zij met de camera’s zouden zijn geïdentificeerd. Deze online-camera’s zijn belangrijk voor de inspecties van het Internationale Atoom Agentschap (IAEA).

De parlementariër citeerde ook Zarif die zou hebben gezegd: “Ik heb de Westerse diplomaten gezegd dat Iran in staat is een atoombom te maken wanneer het zou willen, maar het enige dat ons weerhoudt om dat te doen is Ayatollah Khamenei’s fatwa (een islamitische juridische uitspraak) en niet de sancties en de internationale druk op Iran.

[..]

Lees hier het artikel van 15 april 2015 verder op de website van Missing Peace

missing

Jammer genoeg controleren de Joden de wereld niet! [Fred Maroun]

joodse-lobby2Maandagavond, 7 januari 2013. Nieuwsanker van de Vlaamse openbare omroep Kathleen Cools haalt in het programma Terzake/Canvas stevig uit naar een imaginaire Joodse Lobby die de media zou controleren met inbegrip van de VRT. Op de achtergrond de gekende Ankie Rechess-Spitzer vanuit Jeruzalem, Israël. Jammer dat de Joodse Lobby niet bestaat want dan zou een antisemitische kwakkel zoals deze nooit vertoond worden op de Vlaamse omroep en dan zou deze wereldvreemde Kathleen Cools wellicht aan de slag zijn als rekkenaanvulster bij de Colruyt of als poetsvrouw bij de posterijen.

Antisemieten beweren dat Joden de wereld controleren, het bankwezen, de media, de Amerikaanse regering, en zo verder. Als dat waar was dan zou de wereld erg op Israël lijken: democratie, mensenrechten en de rechtsstaat zou heersen; mensen zouden vrij zijn om hun religie te beleven (of het zonder doen) zonder angst; creativiteit, kennis en vooruitgang zouden worden beloond; en er zou wijdverspreid respect zijn voor menselijk leven en voor het milieu.

jewish_lobby2Jammer genoeg controleren de Joden de wereld niet, waar zij nauwelijks 0,2 procent van de bevolking uitmaken en waar zij het frequente doelwit vormen van een praktijk door een Verenigde Naties die voor het merendeel bestaat uit despotische regimes die gedijen op antisemitisme. Joden controleren niet eens de Verenigde Staten waar zij ongeveer 2 procent van de bevolking vormen en waar de grote meerderheid van de Joden de Amerikaanse president Barack Obama steunt ondanks zijn falend Midden-Oosten beleid.

Phil Assouline, een vriend en een Midden-Oosten expert, grapte over het recent aangekondigde nucleair akkoord met Iran dat “met dit Iran akkoord het ‘Joodse Lobby’ argument morsdood is“. Inderdaad het akkoord stuit op algemeen verzet in de Joodse staat, niet alleen bij de regering maar ook bij de oppositie. Israëliërs beschouwen een nucleair Iran als een existentiële bedreiging en zij eisen dat de onderhandelingen en boycots worden voortgezet en aangescherpt tot een goed akkoord is bereikt, maar hun stem wordt duidelijk niet gehoord in het Witte Huis. Als dit de bewering niet weerlegt dat de “Joodse Lobby” Washington controleert zal niets anders dat nog kunnen.

Iran ‘s nucleaire capaciteit en de export van terrorisme is een zaak van leven en dood. Arabieren zijn ook bezorgd over dit akkoord terwijl de terroristen van Hezbollah er gek op zijn. Dit kan leiden tot een nucleaire wapenwedloop in het Midden-Oosten, die een verdere zorg is voor Israëliërs en Arabieren. Een akkoord dat niet volledig de Iraanse nucleaire capaciteit vernietigd en dat niet Iran ‘s terroristisch netwerk laat ontsporen, is geen goed akkoord voor Israëliërs of Arabieren.

Helaas zal de antisemitische leugen dat Joden de wereld controleren verder tieren; net zoals elke andere antisemitische leugen – ongeacht hoe belachelijk ook – eveneens zal blijven verder woekeren. Maar wat betekent “Joden controleren de wereld” dan toch? Joden zijn het niet met elkaar eens. Zelfs in Israël zijn de meningen zo verdeeld dat spreken van een monolithisch Joods standpunt over vrijwel elk onderwerp volkomen absurd is. In de Verenigde Staten, zijn de Joden zelfs nog meer verdeeld. Antisemitisme is niet gebouwd op een rationele basis, dat is wel het minste wat je ervan zeggen.

Wanneer geconfronteerd met de mogelijkheid van een nucleair Irak, handelde de voormalige Israëlische premier Menachem Begin erg snel, tot ongenoegen van de VS. Israël heeft niet hetzelfde gedaan met Iran, misschien rekenend op het Amerikaanse leiderschap. In dit late stadium is een unilaterale aanval door Israël wellicht niet langer haalbaar en tezelfdertijd blijven Iran ‘s satellieten Hamas en Hezbollah de belangrijkste bedreiging vormen voor Israël. Dit alles plaatst de Joodse staat in de meest hachelijke positie die het heeft meegemaakt sinds de onafhankelijkheid.

Is dat hoe de Joden de wereld controleren? Belachelijk toch.

door Fred Maroun

Stigmatisering en diabolisering van Joden: een overdraagbare aandoening van de geest die zich in de Middeleeuwen fysiek manifesteerde als de ‘Zwarte Dood’ (de bruine pest) en in het Westen muteerde naar virulente Israëlhaat en in het Midden-Oosten tot islamistische Jodenhaat, hetzelfde dus maar in een andere verpakking…
star-of-david2


in een vertaling van Brabosh.com van een artikel in The Times of Israel van 4 april 2015