Witte Huis moet antwoorden op Netanyahu’s belangrijke nieuwe voorstel [Alan M. Dershowitz]

bibi-huisIsrael’s Premier Benjamin Netanyahu spreekt het Amerikaanse Congres toe, 4 maart 2015
(foto bron: C-SPAN video screenshot)

Ik was in de galerij van het Huis van Afgevaardigden, toen de Israëlische premier Benjamin Netanyahu een logische en overtuigende kritiek afleverde op het akkoord dat thans op tafel ligt met betrekking tot de ambities van Iran om nucleaire wapens te verwerven. Hij lichtte een op nieuwe feiten gebaseerd voorstel toe dat de bewijslast heeft verschoven naar het Witte Huis.

Zijn nieuwe voorstel luidt dat “Indien de wereldmachten niet bereid zijn om aan te dringen dat Iran haar gedrag moet wijzigen alvorens een overeenkomst wordt ondertekend, zij er op zijn minst moeten op aandringen dat Iran haar gedrag wijzigt vooraleer een akkoord afloopt.” Zijn argument is dat zonder een dergelijke voorwaarde, de voorziene tien-jarige ‘zonsondergang’ de weg plaveit, eerder dan te blokkeren, naar een Iraans nucleair arsenaal, zelfs als Iran doorgaat met het exporteren van terrorisme, de Naties in de regio blijft intimideren en pleiten voor de vernietiging van Israël.

[..]

door Alan M. Dershowitz


Klik hier om het artikel verder te lezen op de website van The Gatestone Institute


Wie vecht er voor de Joden? [IsraNed]

Iran-MissileAyatollah Al Khamenei’s wapenwedloop om controle over het Midden-Oosten te verkrijgen

Er was van te voren veel rumoer over de toespraak van Netanyahu aan het Amerikaanse Congres. Het Witte Huis maakte stampij en politici van Democratische huize dreigden het bezoek van de Israëlische minister-president te boycotten. Dit om de besprekingen tussen de VS en Iran niet in de wielen te rijden.

Hieronder heb ik de video van de toespraak geplaatst en daaronder de transcriptie van de toespraak van Netanyahu. Persoonlijk begrijp ik de controverse niet over de inhoud van de speech. Wanneer ik naar Netanyahu luister en wanneer ik zijn toespraak teruglees is het een opsomming van feiten en waarheden over Iran. Het schijnt dus dat de waarheid over Iran niet verteld mag worden om de tere zieltjes in Teheran niet te kwetsen.

iran4De obsessie van de sjiitische moellahs van Iran: Israël vernietigen

Netanyahu zegt terecht dat, wanneer het over Iran en IS gaat de vijand van mijn vijand nog steeds mijn vijand is. Iran de Islamitische Republiek tegenover de Islamitische Staat. De een is sjiitisch, de ander is soenitisch. Iran hangt homo’s op, IS gooit ze van een dak. Beiden onderdrukken minderheden en beiden moeten mensenrechten opzoeken in een woordenboek om de betekenis te kunnen doorgronden. Beiden willen een vernietiging van Israël, de enige Joodse Staat ter wereld.

Sinds mensenheugenis zijn er volken geweest die Joden willen uitroeien, de Perzen, de Russen, andere Oost-Europeanen, de Arabieren, tijdens de kruistochten en de grootste georganiseerde moordpartij op Joden ooit, de Duitsers (dit met stilzwijgende instemming of passiviteit van bezette Europese landen). Iedere generatie is er wel iemand, een groep, of een land, dat de Joden wil uitroeien. Dat is tot op heden niet gelukt en zal, be’ezrat Hashem, ook nooit gebeuren.

Tijdens al die pogingen hebben Joden geleerd, dat ze er – uiteindelijk – alleen voor staan. En de kennis van toen is nog steeds de kennis van nu. De Israëlische bevolking weet dat harde garanties gegeven door de Internationale gemeenschap zo zacht als boter blijken als het diezelfde internationale gemeenschap even niet uitkomt. Zie de harde garanties van Obama inzake de chemische wapens rode lijn in Syrië. Israël heeft daar van geleerd, of eigenlijk weet het al dat er geen garanties voor Israël zijn, behalve garanties die door Israël zelf gedicteerd worden.

[..]

Lees hier het volledige artikel van Frank Berkemeier van 4 maart 2015 op IsraNed


(h/t E.J. Bron)

Volledige toespraak van premier Netanjahoe in het Amerikaanse Congres

Premier Benjamin Netanjahoe op 3 maart 2015 over het op til staande Amerikaans nucleair akkoord met Iran:

“En door het handhaven van de druk op Iran en op degenen die zaken met Iran doen, heb je de macht om ze nog meer noodzakelijker te maken. Mijn vrienden, al meer dan een jaar wordt ons verteld dat geen akkoord beter is dan een slecht akkoord. Wel ja, dit is een slecht akkoord. Het is een zeer slecht akkoord. We zijn beter af zonder dat. Ons wordt verteld dat het enige alternatief voor dit slecht akkoord oorlog is. Dat is gewoon niet waar. Het alternatief voor dit slecht akkoord is een veel beter akkoord.”

[Orig.: “And by maintaining the pressure on Iran and on those who do business with Iran, you have the power to make them need it even more. My friends, for over a year, we’ve been told that no deal is better than a bad deal. Well, this is a bad deal. It’s a very bad deal. We’re better off without it. Now we’re being told that the only alternative to this bad deal is war. That’s just not true. The alternative to this bad deal is a much better deal.”]

Lees hier de volledige transcriptie van zijn toespraak in het Amerikaanse Congres.


(h/t E.J. Bron)

Iran legitimeren aan de drempel als atoommacht? [Yaakov Lappin]

zwaarwaterDe zwaar water reactor van Arak in Iran, is in staat om plutonium te produceren. (foto bron: Wikimedia Commons)

Het aankomende nucleair akkoord met Iran baart problemen.

Tijdens de voorbije paar maanden, hebben Israëlische veiligheidsambtenaren zich particulier bezorgd getoond over het aankomende akkoord tussen de Obama-regering en het Iraanse regime inzake het nucleaire programma van Teheran.

Defensiespecialisten die vertrouwd zijn met de complexe dreiging die uitgaat van de nucleaire ambities van Iran, hebben geprobeerd om zich te onthouden van het afleggen van politieke uitspraken, en geven in plaats daarvan een eenvoudige uitleg waarom het akkoord zoals dat zich lijkt aan te dienen, een zeer ernstig probleem vormt voor de veiligheid van Israël en andere staten in het Midden-Oosten in het pad van Irans schijnbaar hegemonische aspiraties.

[..]

door Yaakov Lappin


Klik hier om het artikel verder te lezen op de website van The Gatestone Institute


Netanyahu, Churchill en de toekomst van Europa [Richard Kemp]

netan-congresIsrael’s eerste-minister Benjamin Netanyahu spreekt voor een gezamelijke sessie van het Amerikaanse Congres op 24 mei 2011 (bron foto: PBS video screenshot)

Binnen een paar dagen zal de Israëlische premier Benjamin Netanyahu het Amerikaanse Congres voor de derde keer toespreken. De enige andere buitenlandse leider die dat voorrecht ooit heeft gehad was Winston Churchill. Net zoals Churchill, toen die voor het eerst het Congres toesprak in december 1941, neemt Netanyahu hiermede een risico.

Voor Churchill was dit een risico voor zijn zijn leven – hij had te maken met een gevaarlijke transatlantische reis aan boord van het slagschip HMS Duke of York door stormachtige in door Duitse onderzeeboten geteisterde wateren. Voor Netanyahu echter, is het een risico voor zijn eigen politieke carrière en tevens het op het spel zetten van de relatie van zijn land met de Verenigde Staten, gezien de intense presidentiële oppositie tegen zijn toespraak.

Maar net zoals Churchill dat was, is Netanyahu een vechtende soldaat en, net zoals Churchill, een keiharde politieke leider die niet bang is om dergelijke risico’s te nemen wanneer er zoveel op het spel staat. En in beide gevallen, kan de inzet niet hoger zijn, niet groter zijn dan hun eigen leven, politiek fortuin of rivaliteit en beïnvloedt het niet alleen hun eigen landen en de Verenigde Staten, maar de hele wereld.

[..]

door Richard Kemp


Klik hier om het artikel verder te lezen op de website van The Gatestone Institute


Netanjahoe op weg naar de VS om te voorkomen dat Iran atoombommen maakt

nucleair-MOStel je voor zeg, een nucleair Midden-Oosten met een dolgedraaide jihadistische Ayatollah aan het roer in Iran die het bedieningspaneel van de atoombomlanceerinrichting in handen houdt… Of een stelletje koppensnellers van Islamitische Staat (ISIS/ISIL) die een berg atoombommen stockeren op hun zolderkamer… [cartoon van de Israëlische tekenaar Ronny Gordon – bron: Arutz Sheva]

Premier Benjamin Netanjahoe deed op zondag 1 maart 2015 de volgende uitspraak net vooraleer hij aan boord ging van het vliegtuig dat hem naar de Verenigde Staten brengt:

“Een paar dagen voor de Vasten van Esther, vertrek ik naar Washington op een belangrijke, zelfs historische, missie. Ik voel dat ik de gezant ben van alle Israëliërs, zelfs van degenen die het niet eens zijn met mij, en van het gehele Joodse volk. Ik ben diep en oprecht bezorgd voor de veiligheid van alle Israëliërs, voor het lot van de natie en voor het lot van ons volk en ik zal mijn uiterste best doen om onze toekomst veilig te stellen.”

[Origineel: “A few days before the Fast of Esther, I am leaving for Washington on a fateful, even historic, mission. I feel that I am the emissary of all Israelis, even those who disagree with me, of the entire Jewish People. I am deeply and genuinely concerned for the security of all Israelis, for the fate of the nation, and for the fate of our people and I will do my utmost to ensure our future.”]

Premier Benjamin Netanjahoe is deze zondagochtend met zijn echtgenote vertrokken naar de Verenigde Staten om er het Amerikaans Congres toe te spreken. Het doel van zijn reis is als volgt kort samen te vatten: met name het bijzonder slechte nucleair akkoord met Iran tegen te houden dat werd bemiddeld door Verenigde Staten (de 5+1).

Een voorlopig akkoord zou eind deze maand rond moeten zijn en een definitief akkoord enkele maanden later, vermoedelijk eind juni. Benjamin Netanjahoe zei er aan het begin van zijn wekelijkse kabinetmeeting op zondag 8 februari 2014 dit over:

“De grote mogendheden en Iran galopperen naar een overeenkomst die Iran de mogelijkheid biedt om zich te bewapenen met kernwapens, die het bestaan van de staat Israël in gevaar zullen brengen.

Mohammad Javad Zarif

Mohammed Zarif, de Lachende Beul van Teheran

De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken John Kerry en Mohammad Javad Zarif, de Iraanse minister van Buitenlandse Zaken, hielden besprekingen tijdens het weekend. Ze hebben aangekondigd dat zij voornemens zijn om het raamakkoord te voltooien op het einde van maart.

Van hier komt de hoogdringendheid van onze inspanningen om te trachten blokkeren dit slecht en gevaarlijk akkoord. Wij zullen blijven actie ondernemen en om de internationale inspanningen te leiden om te verhinderen dat Iran zich bewapent met atoomwapens.

Wij zullen alles doen en zullen om het even welke actie ondernemen om dit slechte en gevaarlijke akkoord te voorkomen dat een duistere wolk legt over de toekomst van de staat Israël en zijn veiligheid.

Mazzeltov Bibi!

door Brabosh.com

Obama’s geheime Iran politiek – deel 1 [Missing Peace]

obamanetanDe ene kan de andere niet luchten en daar zijn goede redenen voor…

President Obama wordt al lange tijd bekritiseerd over zijn gebrek aan strategische visie voor het Midden-Oosten. Het is nu echter duidelijk dat hij vanaf het begin een strategie had die was gericht op Iran. Die strategie streeft hij nog steeds na en heeft grote gevolgen gehad voor de gehele situatie in het Midden-Oosten en daarbuiten.

Op 2 februari publiceerde Mosiac Magazine een essay over de Midden-Oostenpolitiek van president Obama. Michael Doran de auteur van het essay beschreef in detail hoe de president al vanaf zijn aantreden een politiek nastreeft die in feite gebaseerd is op een rapport door de Irak Studie Groep uit 2006. Dit rapport analyseerde de politiek van George W. Bush en gaf aanbevelingen voor een andere Amerikaanse politiek in het Midden-Oosten.

Obama nam deze aanbevelingen over en verhief ze tot de hoeksteen van zijn politiek ten opzichte van Iran, Irak, Israël en later ook in andere delen van het Midden-Oosten. De aanbevelingen van de Irak Studie Groep waren:

Terugtrekking Amerikaanse troepen uit Irak

Verhoogde activiteit Amerikaans leger in oorlog tegen Taliban in Afghanistan

Herstart Arabisch-Israëlisch vredesproces

Engagement met Iran en het Assad regime in Syrië

De gedachte achter deze laatste aanbeveling was dat Iran en Syrië verondersteld werden om een gezamenlijke belang te hebben ten opzichte van het stabiliseren van Irak en het verslaan van al-Qaida en andere Soennitische Islamistische groeperingen. Dit gedeelde belang zou de vorming van een blok van stabiele machten mogelijk kunnen maken. Die stabiele machten zouden vervolgens samenwerken om de ergste kwalen van het Midden-Oosten onder controle te krijgen en de regio naar een zonniger toekomst kunnen leiden.

Lees hier verder op de blog van Missing Peace:
missing