Als uitsmijter van de week: een prachtige regenboog boven Gaza [in beeld]


De Israëlische cartoonist Ronny Gordon spotte gisteren een mooie regenboog die over de Gazastrook schitterde. Het inspireerde hem tot het maken van deze cartoon. [bron: Arutz-7]

Op het plaatje staat centraal een verliefd ouderpaar met kind op de arm. Hoog in de lucht, boven de hoofden van de verliefden, clashen Gazaanse raketten van Jihadistische terroristen met de Israëlische afweerraketten die werden afgeschoten met het befaamde Iron Dome raketafweersysteem. Een en ander laat een schitterend schouwspel zien. De hoop op vrede ahumis weer wat toegenomen…

Waanzin bij de VN: resolutie prijst mensenrechtenbeleid onder Moeammar Gaddafi [Likoed.nl]

Tripoli, Libië, donderdag 20 augustus 2009. Hand in hand met Seif al-Islam El-Gaddafi, de zoon van de Libische dictator Moeammar Gaddafi, stapte Abdel Basset al-Megrahi (links met stok) uit het vliegtuig dat hem vanuit Schotland naar Libië terugbracht. De Libische terrorist die in 1988 schuldig werd bevonden aan de Lockerbie aanslag, werd terug naar Libië gevlogen, ondanks protesten van de Amerikanen. Hem wachtte een groots onthaal door de Libische kolonel als “Held van de natie”. Al-Megrahi heeft de dood van 270 mensen op zijn geweten. (Foto: AP/Amr Nabil)

Waanzin bij de VN: resolutie prijst mensenrechten onder Khaddafi

bron: http://likud.nl/

Een VN-rapport over het mensenrechtenbeleid van het Khaddafi-regime is gisteren met algemene stemmen goedgekeurd door de 47 lidstaten van de VN Mensenrechtenraad. Zelfs fervente verdedigers van de Mensenrechtenraad hebben het rapport gehekeld. Het hoofd van Amnesty USA beschreef het rapport als “weerzinwekkend”.

Een bezwaar – met het verzoek om een nieuw onderzoek in het licht van de nieuwe feiten – werd echter weggewuifd door de Mensenrechtenraad. Hoe dit mogelijk is, terwijl men de duizenden slachtoffers van het regime Khaddafi nog aan het opgraven is uit hun massagraven?

Omdat de volgende landen bepalen wat er gebeurt in de VN Mensenrechtenraad:

  • Pakistan prees hoe Libië zich inzet voor de mensenrechten.
  • Algerije nam nota van de inspanningen van de Libië om de mensenrechten te bevorderen.
  • De Islamitische Republiek Iran constateerde dat Libië een aantal internationale mensenrechten instrumenten had geïmplementeerd.
  • Qatar prees het juridische kader in Libië voor de bescherming van de rechten en vrijheden.
  • Soedan memoreerde de positieve ervaringen in het middelbare school bezoek en verbeteringen in het onderwijs van vrouwen.
  • De Syrische Arabische Republiek (!) prees Libië voor haar serieuze inzet voor en interactie met de VN Raad voor de Mensenrechten. Tevens was er lof voor het zo democratische regime.
  • Noord-Korea prees ook Libië voor de prestaties op het gebied van de bescherming van de mensenrechten.
  • Palestina was vol lof voor het overleg met het maatschappelijk middenveld over het rapport, dat de inzet voor de verbetering van de mensenrechten aan had getoond. Palestina prees Libië ook voor de goede vastlegging van mensenrechten.

Wordt het geen tijd dat de wereld inziet dat er helemaal geen heil van de Verenigde Naties is te verwachten op het gebied van de mensenrechten – hoe triest dat ook is?

Hillel Neuer van UN Watch: U.N. council adopts report praising Qaddafi’s human rights record

Israëlische charedische Joden weigeren militaire dienstplicht te volbrengen

Charedische ultra-orthodoxe Joden gooien met keien naar “slechte” Joden en weigeren tezelfdertijd hun militaire dienstplicht te volbrengen. Wat klopt hier niet in het plaatje? Als ze met keien kunnen gooien kunnen ze ook kogels afvuren en met handgranaten werpen uit solidariteit met hun Joodse medeburgers en vooral om hun land en hun volk te verdedigen. Ja toch?

In Israël is weer een hoop commotie ontstaan omtrent de afschaffing van de Talwet door het Hooggerechtshof in Jeruzalem. Om religieuze redenen wil een minderheid van streng-orthodoxe Joden vrijgesteld worden van militaire dienstplicht. Ik begrijp daar allemaal niks van. Tenandere, als die charedische Joden andere Joden bekogelen met keien en projectielen omdat ze zich niet aan de sabatregels houden of andere Joden pesten en lastig vallen omdat ze zich niet zedig kleden, waarom zouden ze als ze dan toch zo graag met keien gooien naar “slechte” of “halve” Joden, ook geen kogels kunnen afvuren als de Joodse staat en het Joodse volk in gevaar verkeren?

Of wat denken ze dan, dat ze met een devoot gebed de Jihadisten van Hamas, Islamitische Jihad en Hezbollah en tegelijk een Iraanse atoomwapendreiging van het lijf kunnen houden? Als straks een meerderheid van de Israëlische Joden een religieus excuus gaat inroepen om geen militaire dienst te vervullen, wie gaat dan het land verdedigen tegen de miljoenen vijanden van Israël die de Joodse staat omringen, haar het bestaansrecht ontzeggen en de staat van de wereldkaart willen vegen? Allemaal onzin dus. Gelijke rechten impliceert ook gelijke plichten. Geen uitzonderingen, geen excuses. Het ene gaat nu eenmaal niet zonder het andere.

Als er ooit vrede komt tussen Israël en de omringende vijanden van de Joodse staat in het Midden-Oosten, dan kunnen er weer vrijstellingen aan gewetensbezwaarden worden uitgereikt. Maar zolang Israël wordt belegerd en onder constante dreiging leeft is er de staat van beleg en gelden er andere regels en zijn er geen uitzonderingen mogelijk, tenzij je blind bent, een paar benen werden geamputeerd of je zwakzinnig bent verklaard.

Israël verdeeld over afschaffen Talwet

bron: http://www.refdag.nl/

De uitspraak van eind vorige maand van het Israëlische hooggerechtshof die de zogeheten Tal-wet annuleert (die orthodox-joodse studenten vrijstelt van militaire dienst), roept tegengestelde reacties op. De ultraorthodoxe charedische gemeenschap spreekt van een aanval op haar manier van leven. Door de Talwet –die in augustus vervalt– konden studenten van een jesjiva, een joodse school voor religieuze studie, aan hun militaire dienst ontsnappen.

Alle niet-Arabische Israëliërs moeten op hun achttiende het leger in voor twee tot drie jaar. Vooral de snel groeiende charedische gemeenschap maakt van de vrijstelling gebruik. Deze ultraorthodoxe joden maken ongeveer 10 procent van de Israëlische bevolking uit [thans ongeveer 700.000 charedim in Israël; Brabosh.com]. Het aantal vrijgestelden ligt momenteel rond de 60.000. De tien jaar oude wet is meermaals verlengd. Het Israëlische leger ziet het aantal dienstplichtigen sinds 2002 gestaag teruglopen, onder meer als gevolg van de vrijstellingen.

Tegenstanders van de wet noemen hem oneerlijk omdat hij een aanzienlijk deel van de bevolking vrijstelt. „Als je gelijke rechten wilt, moet je ook gelijke plichten hebben”, aldus Tal Nachom van Yisrael Beitenu. Leden van de charedische gemeenschap noemen de beslissing een aanval op het religieuze leven in Israël. “De rechters weten niet waarover ze het hebben omdat ze een seculiere achtergrond hebben en de regels van het jodendom niet kennen”, aldus rabbi Simon Hurwitz.

Ultra-orthodoxe Jood, in de bijzondere Nahal Divisie voorbehouden aan streng-religieuze soldaten, zegt zijn gebeden op naast een Israëlische tank.