Hamas-conferentie 2015 in Berlijn; Henryk M. Broder was er ook +video

broder-hund

De Duits-Joodse auteur, journalist en TV-personaliteit Henryk M. Broder laat zijn hond uit te midden van Jodenhaters en Israël-vernietigers. Hij laat zich door de Jodenhaters gewillig draperen met de Palestijnse kaffija (Arafat-sjaaltje) en Palestijnse vlaggetjes en prullaria.

vergesstZoals gewoonlijk charmant glimlachend laat Henryk M. Broder de domheid van anderen voor zich spreken. Enkel zijn hond blijft er stoïcijns onder. Maar dat was dan ook – behoudens Broder zelves – het enige levende wezen op dit zoveelste feest van Jodenhaat met een gezonde portie verstand.

Soms is humor de enige manier om haat te weerleggen en of draaglijk te houden.  Duitstalig maar makkelijk te begrijpen wat er aan de hand is en wat er gezegd wordt. [beeldbron: Die welt]

Henryk M Broder unterwegs: “Die 13. Konferenz der Palästinenser in Europa” (25.04.2015)

Tip: E.J. Bron

Duitse politie verwijdert Israëlische vlag tijdens voetbalmatch ‘uit angst voor Palestijns geweld’

frankfurtDemonstranten op een manifestatie tegen het antisemitisme in Frankfurt, Duitsland. [beeldbron: Reuters]

Een Israëlische voetballer in die speelt in de tweede hoogste afdeling van het professionele Duitse voetbal twitterde op zondag dat veiligheidsdiensten, tijdens een wedstrijd tussen FC Ingolstadt en Union Berlin, onder dwang een Israëlische vlag verwijderden waarmee door een fan werd gezwaaid vanop de tribunes.

almog2Almog Cohen uit Beersjeba, voetbalt sinds juli 2013 voor de Duitse ploeg FC Ingolstadt

Voetbalster Almog Cohen twitterde: “Vandaag werd een Israëlische vlag verwijderd tijdens een uitwedstrijd tegen Union Berlin. Deze vlag was binnengebracht door Duitse fans en werd verwijderd door lokale veiligheidsagenten. ‘Geen Joodse vlaggen‘, luidde het. Dit is het enige veld waar dit gebeurde.”

Volgens het Duitse dagblad Bild werd de beslissing om een ‘Joods spandoek‘ (een Israëlische vlag dus…) te verwijderen, genomen “uit angst voor Palestijnse geweld.” Cohen vertelde tegenover Bild: “Ik zag hoe onze fans de Israëlische vlag wegnamen. Zij vertelden mij dat ze dit deden op instructie van de politie.”

Toen Cohen werd verteld dat de politie niet wilde dat er met politieke symbolen tijdens de wedstrijd werd gezwaaid, vroeg hij of andere vlaggen ook werden verboden. “Neen, alleen de Joodse vlag,” zeiden ze hem. “Dat schokte mij,” zei hij.


In een vertaling van Brabosh.com naar een artikel in The Jerusalem Post van 27 april 2015

Verenigde Naties erkennen: VN scholen en faciliteiten gebruikt door Hamas terroristen

UNRWA-nieuw-logoShalom Bear van J.P.: “Verenigde Naties geven toe dat Israël gelijk had. Hamas viel Israëliërs aan vanuit VN faciliteiten. Oeps. Toen wij zeiden dat het acroniem “UNRWA” stond voor ‘Agentschap   voor Wapenopslagplaats van de VN’, was dat echt geen grapje…” [bron]

“In een tijd van bedrog is de waarheid vertellen een revolutionaire daad.”
[George Orwell, auteur van ‘1984’, ‘Animal Farm’ enz.]

Een Raad van Onderzoek (Board of Inquiry – BoI) van de Verenigde Naties naar het gebruik van en aanval op faciliteiten van de VN tijdens Operation Protective Edge in Gaza, werd afgerond. Het rapport zelf moet nog geheim blijven maar een deel van brieven en documentatie die aan het rapport waren toegevoegd, werden vrijgegeven.

De Raad van Onderzoek (BoI) is een aparte entiteit van Schabas’s Commissie van Onderzoek. Israël weigerde om aan het onderzoek van Schabas mee te werken omdat het openlijk bevooroordeeld was ten nadele van Israël. Israël heeft wel volledig meegewerkt met de VN Raad van Onderzoek.

Het VN onderzoek bevond dat bij de ‘Israëlische acties’ 44 Arabieren werden gedood en nog 227 gewond die zich binnen instellingen van de VN bevonden. Israël heeft dat incident onderzocht. Maar wat nog belangrijker was dat het rapport eindelijk Israël’s beweringen bevestigt dat VN faciliteiten regelmatig werden gebruikt door Hamas en andere terroristen om wapens op te slagen en Israël aan te vallen.

In een school werden 20 raketten ontdekt.

Weapons discovered in UN schools in Gaza

Secretarisgeneraal van de Verenigde Naties Ban Ki Moon schrijft in een toegevoegde brief zijn ontzetting zin het ontdekken dat drie VN scholen werden gebruikt om wapens op te slagen en ernstiger dat twee van de VN scholen werden gebruikt om aanvallen te lanceren tegen Israël en Israëlische soldaten.

An UNRWA health center and attached distribution center in Jabaliya were exploited by Hamas terrorists for use as a rocket firing site from which to launch attacks against Israeli civilians. Satellite imagery documented the evidence.

Ban Ki Moon schrijft:

Naar aanleiding van de ontdekking door de Verenigde Naties van wapens in gebouwen van de Verenigde Naties, ben ik verbijsterd dat Palestijnse militante groepen scholen van de Verenigde Naties in gevaar brengen door hen te gebruiken om hun wapens erin te verbergen. De drie scholen waar wapens werden gevonden waren op dat moment leeg en werden niet gebruikt als schuilplaatsen. Echter, het feit dat ze werden gebruikt door degenen die betrokken zijn bij de gevechten om hun wapens op te slaan en, in twee gevallen, wellicht om van daaruit het vuur te openen, is onaanvaardbaar.

Origineel: “On the discovery by the United Nations of weaponry on United Nations premises, I am dismayed that Palestinian militant groups would put United Nations schools at risk by using them to hide their arms. The three schools at which weaponry was found were empty at the time and were not being used as shelters. However, the fact that they were used by those involved in the fighting to store their weaponry and, in two cases, probably to fire from is unacceptable.”

Israël’s woordvoerder van het Ministerie van Buitenlandse Zaken zei dat Israël een kopij van het rapport heeft gekregen. De woordvoerder reageerde als volgt:

De samenvatting van het verslag documenteert duidelijk de exploitatie door terroristische organisaties van VN faciliteiten in de Gazastrook. Emmanuel NachshonIsraël heeft zich ertoe verplicht om samen te werken met de VN ter verbetering van de veiligheid van de VN faciliteiten in de Gazastrook, met speciale nadruk op het voorkomen van dergelijke uitbuiting door terroristen. Bovendien is Israël bereid haar hulp uit te breiden tot de UNRWA, met het doel om herhaling van omstandigheden te voorkomen dat VN faciliteiten worden gebruikt voor het uitvoeren van terroristische activiteiten, die een flagrante schending zijn van het internationaal recht, op een wijze die burgers, met inbegrip van VN-medewerkers, ernstig in gevaar brengen. 

Origineel: “The executive summary of the report clearly documents the exploitation by terrorist organizations of UN facilities in the Gaza Strip. Israel is committed to working jointly with the UN in order to improve the security of UN facilities in the Gaza Strip, with special emphasis on preventing such exploitation by terrorists. Moreover, Israel is prepared to extend its assistance to UNRWA, with the aim of preventing the recurrence of circumstances under which UN facilities are used to carry out terrorist activity, in blatant violation of international law, and in a manner that gravely endangers civilians, including UN staff.”

In antwoord tot de sectie omtrent doden veroorzaakt tijdens ‘Israëlische acties’ schreef Emmanuel Nachshon het volgende:

Alle incidenten die door het verslag werden toegeschreven aan Israël werden reeds grondig onderzocht en strafrechtelijke onderzoeken zijn opgestart waar relevant. Dit dient als verder bewijs van Israëls serieuze aanpak van dit probleem, de capaciteit en het verlangen om onafhankelijke onderzoeken te verrichten en diens gehechtheid aan de regel van het recht. Israël doet haar uiterste best om schade aan gevoelige plaatsen te voorkomen, dat  in het gezicht van terroristische groeperingen die niet enkel Israëlische burgers viseren maar ook Palestijnse burgers en VN faciliteiten gebruiken als schild voor hun terroristische activiteiten.

Origineel: “All of the incidents attributed by the report to Israel have already been subject to thorough examinations, and criminal investigations have been launched where relevant. This serves as further evidence of Israel’s serious approach to this issue, its capacity and desire to carry out independent investigations and its commitment to the rule of law. Israel makes every effort to avoid harm to sensitive sites, in the face of terrorist groups who are committed not only to targeting Israeli civilians but also to using Palestinian civilians and UN facilities as shields for their terrorist activities.”

door Shalom Bear


Bron: in een vertaling door Brabosh.com van een artikel in The Jewish Press van 27 april 2015.

Gematigde moslims staan er helemaal alleen voor

maria04aMaria was een vuile Jodin, in de vuilbak ermee!”

Aandacht! Katholieken, protestanten en andere christenen die zich nog steeds afvragen welke kant te kiezen in het Islamist-Israëli conflict, moeten beter luisteren naar wat islamisten denken én zeggen over uw religie. Volgende plaatjes (en onderaan de videobeelden) zijn nog steeds razend populair op de sociale media.

Nadat islamistische rebellen een christelijke regio veroverden en bezetten in Syrië, ‘bewees’ een gematigde islamistische imam de suprematie van islam en Sharia over alle andere religies, in dit specifieke geval het christendom, door voor de camera een beeld van de H. Maagd Maria in gruzelementen te slaan.

Hieronder twee citaten omtrent ‘gematigde’ en ‘niet zo gematigde’ moslims, met onderaan dat van  Mohamed Hamdouch (plaatje rechts, mèt zwaard), een Jihadist uit Spanje die zich onlangs aansloot bij Islamitische Staat (ISIS/ISIL) en voor zijn bijzondere verdiensten door zijn kompanen de bijnaam de ‘Onthoofder van de Castillejas‘ meekreeg.

“Indien officiële vertegenwoordigers, de politie en zelfs Joodse leiders wensen hun solidariteit uit te drukken met de moslimgemeenschap tegenover extremistische retoriek en terreuraanslagen zoals in Parijs, is het dan niet veel beter om samen te werken met moslims die niét het vermoorden van niet-moslims verdedigen? Wanneer extremisten en de autoriteiten samen opkomen, dan staan de werkelijke gematigden er helemaal alleen voor.”
[Samuel Westrop in ‘The Moderate Muslim Stands Alone’ – bron]

Mohamed Hamdouch“Ik ben een moslim. Islam is de beste van alle religies. Jihad is een verplichting. Hierover bestaat wereldwijde unanimiteit. Mijn overtuigingen komen voort uit wat Allah zegt: je moet de ongelovigen doden, ongeacht of het Joden, moslims, christenen of atheïsten zijn. Onthoofding is toegestaan in de islam. Ik raad u aan de soera’s [hoofdstukken] van Anfal (8), At-Tawbah (9) and Mohammed (47) te lezen. Ik zweer het op Allah, dit is geen geweld. We verdedigen onze religie.”
[Mohamed Hamdouch aka de ‘Onthoofder van de Castillejas’ ISIS/ISIL bron]

door Brabosh.com

Amnesty International en het antisemitisme [Alex Feuerherdt]

shamnestyAmnesty International weigert campagne te voeren tegen antisemitisme in G-B

Amnesty International behoort tot de mensenrechtenorganisaties met de meeste ondersteuners – naar eigen zeggen zijn dit wereldwijd meer dan 7 miljoen – en zonder twijfel ook tot die organisaties met de beste naam. De vereniging geldt als neutraal, serieus, politiek daadkrachtig en grotendeels vrij van interne ruzies. Haar campagnes worden in en door de publieke opinie waargenomen, haar woord legt gewicht in de schaal. Wat Amnesty als schending van de mensenrechten beschouwt en aan de kaak stelt, is voor velen een richtlijn van betekenis.

Enkele dagen geleden vond de jaarvergadering van de grote Britse afdeling plaats, waarop zoals gebruikelijk ook over diverse resolutieontwerpen werd gestemd. Eentje daarvan werd ingediend op initiatief van het lid Andrew Thorpe-Apps met als onderwerp het toenemende antisemitisme in Groot-Brittannië. Joden-vijandige incidenten hebben daar in het jaar 2014 volgens informatie van de Community Security Trust, die de veiligheid van de joodse gemeenschap dient te garanderen, een recordniveau bereikt: 1.168 gemelde antisemitische activiteiten betekenen een verdubbeling in vergelijking met het voorgaande jaar.

In zijn voorstel roerde Thorpe-Apps daarom aan in het Verenigd koninkrijk een campagne tegen antisemitisme te organiseren en de Britse regering op te roepen meer te ondernemen tegen de constant toenemende Joden-vijandigheid. Het bestuur van de Britse afdeling van Amnesty beloofde het verzoek te ondersteunen. Maar op de vergadering werd de resolutie afgewezen – als enige van de 17 resoluties. Neil Durkin, de perswoordvoerder van Amnesty Groot-Brittannië, zei: “Na een echt interessant debat, waarin iedereen discriminaties van religieuze en etnische groepen afwees, besloten de leden om niet akkoord te gaan met deze resolutie, omdat hierin alleen maar wordt opgeroepen tot het voeren van een campagne voor een bepaalde groep.”

Lees verder

Hamas wint verkiezingen Studentenraad aan Birzeit Universiteit in Ramallah (Westbank)

student-hamasHet “Islamitische Wafaa Blok” (Hamas) heeft 26 op de 51 zetels binnengehaald tijdens de verkiezingen voor de studentenraad die op 22 april 2015 werden gehouden aan de Birzeit Universiteit nabij Ramallah op de Westelijke Jordaanoever. Rivaal het “Martelaar Yasser Arafat Blok” (Al Fatah) van PA-president Mahmoud Abbas behaalde slechts 19 zetels. Tijdens de verkiezingen van 2014 behaalde Al Fatah 23 zetels en Hamas 20 zetels [beeldbron: Alray]

De verpletterende overwinning van Hamas bij de verkiezingen voor de studentenraad van de Universiteit Bir Zeit op 22 april toont aan dat de radicaalislamitische beweging nog steeds sterk vertegenwoordigd is op de “Westelijke Jordaanoever”. Aanhangers van Hamas op de campus wonnen 26 zetels; hun rivalen van de door de Palestijnse president Mahmoud Abbas aangevoerde fractie van Fatah behaalden slechts 16 zetels.

De verkiezingsuitslag betekent dat Bilal Barghouti, die vanwege zijn rol bij een serie zelfmoordaanslagen in Israël een gevangenisstraf van zesmaal levenslang uitzit, de “erevoorzitter van de studentenraad van de Universiteit Bir Zeit” geworden is.

De overwinning van Hamas kwam minder dan 48 uur nadat haar aanhangers op een andere campus een belangrijk succes boekten: de Polytechnische Universiteit Palestina in Hebron. Daar behaalden Hamas-aanhangers net zoveel zetels als hun rivalen van Fatah – een stap, die door leiders van de radicaalislamitische beweging als “enorm succes” werd bejubeld.

Lees verder