Druzen in Israël bevreesd over opmars IS [Missing Peace]

druzenDruzen kijken vanaf de Israëlische grens naar het strijdgewoel in Syrië.

De situatie in Syrië is de laatste maanden aan het veranderen. Nadat er lange tijd sprake was van een soort status quo waarbij de strijdende partijen hier en daar wat terreinwinst boekten of juist terrein verloren, lijken de dagen van het Assad regime geteld.

Het begon met een grote overwinning van Islamitische Staat (IS) in het centrum van Syrië. De groep stootte plotseling door naar de antieke stad Palmyra aan de hoofdweg naar Damascus. Tegelijkertijd veroverde IS alle grensovergangen aan de Iraakse en Jordaanse grens en leek zich op te maken voor een aanval op Jabal al-Druse in de provincie Suweida, waar de bevolking voor zeventig procent Druzisch is. Jabal al-Druse ligt op de Golanhoogvlakte, op 45 kilometer van Kuneitra.

In West-Syrië wist Hezbollah in de Oalamounbergen terrein te veroveren op het ‘leger van de verovering’, een islamistische coalitie die wordt aangevoerd door het AI Oaida filiaal Jabhat Al-Nusra. Tegelijkertijd bracht de Al-Nusra-coalitie nederlagen toe aan het leger van Assad in de Idlib provincie in Noord-Syrië. Het ‘leger van de verovering’ slaagde er uiteindelijk in het regeringsleger te verdrijven uit geheel Idlib.

Inmenging Iran
Op dat moment besloot Iran in te grijpen. De commandant van de AIOuds Brigades van de Iraanse Revolutionaire Garde Oassam al-Suleimani reisde naar West-Syrië om de situatie in ogenschouw te nemen en kondigde daarna een Iraanse verrassingsactie aan. De Libanese newssite as-Safir publiceerde op hetzelfde moment een rapport van een sjiitische militie Ansar e-Hezbollah in Irak waarin de positie van Assad in Syrië werd geanalyseerd. In dat rapport werd de aanbeveling gedaan om 50.000 man van het Iraanse leger in Syrië te stationeren.

Kort daarna berichtten Libanese media dat tussen de 15.000 en 20.000 sjiitische strijders uit Irak, Iran en Afghanistan in West-Syrië waren aangekomen om het leger van Assad te versterken. Dat leger was door de uitputtende burgeroorlog en een serie nederlagen en door dienstweigeeing danig verzwakt. Druzen in de provincie Suweida begonnen bijvoorbeeld na de opmars van IS massaal dienst te weigeren.

Lees verder

Hoeveel antisemitisme importeren we op dit moment eigenlijk?

immi

Wanneer honderdduizenden jongemannen uit een cultuurkring met geweld-affiniteit hier naartoe komen, kan dat nog een vrolijke boel worden. Oskar Deutsch, algemeen bekend als niet bijzonder strijdlustige president van de Israëlische Cultuurgemeenschap (IKG) in Wenen, heeft naar Oostenrijkse verhoudingen iets ongehoords durven zeggen. In plaats van, zoals het hoort, in het openbaar een “Welcome Refugees”-bekentenis af te leggen en verder zijn bek te houden, sprak hij uit waar het op staat:

hate-palest3“De honderdduizenden die uit Syrië of Afghanistan naar Europa komen, stonden meer dan tien jaar lang blootgesteld aan een tot een bijzondere agressiviteit uitgegroeid antisemitisme. In schoolboeken, kranten, op de televisie en op sociale netwerken wordt Jodenhaat onderwezen en ertoe opgeroepen. Terreur tegen Israëli´s wordt in de landen van herkomst evenzo bejubeld als de radicaalislamitische aanvallen op joodse scholen, synagogen of Joodse Musea in het Westen. Hoe het latente antisemitisme zich onder de ongeveer 20 miljoen moslims in Europa kan ontladen, hebben we de afgelopen jaren helaas maar al te vaak meegemaakt.”

Om er openlijk voor te waarschuwen dat wij met die honderdduizenden jonge islamitische mannen, die nu naar het hart van Europa stromen, met grote waarschijnlijkheid eveneens een aanzienlijke mate aan antisemitisme (en, terloops opgemerkt, ook vrouwenvijandigheid en homohaat) importeren, dat kan toch echt niet in het klimaat van welkomstcultuur in deze dagen. Dat nu juist dit rabiate antisemitisme in de islamitisch gedomineerde delen van Parijs, Antwerpen of Stockholm iedere dag te bezichtigen is, geldt in dit verband als inhumaan wijzen op feiten, evenals de verwijzing naar onderzoeken over antisemitisme in het islamitische migrantenmilieu van Europa.

Over de “Je Suis Charlie”-affiches tegen de antisemitische terreur in de joodse supermarkt in Parijs zijn al lang “Welcome Refugees”- spreuken gekalkt, dat spaart in ieder geval papier. Om te vragen of zich onder de “refugees” ook personen bevinden wier rouw over de aanslagen op het satirische tijdschrift en de joodse winkel in Parijs nog te overzien was, hoort niet om reden van piëteit.

Dat de heer Deutsch niet, zoals in dergelijke gevallen inmiddels routinematig gebeurt, door de Weense Twitter-luchtbel en door op de sociale media samenscholende politiek correcte religiewachters als rechts-radicale handlanger van de FPÖ zwartgemaakt en aan een gepaste shitstorm onderworpen werd, zal vermoedelijk uitsluitend te danken zijn aan de omstandigheid dat hij a) Jood en b) president van de IKG is.

Optimisten plaatsen tegenover de zorgen van de IKG-president regelmatig de vrome hoop dat er in Europa in het kader van de integratie van de hier naartoe komende moslims een soort islam-light zou ontstaan, dus een met de liberale democratische rechtsstaat verenigbare vorm van de islam. Daartoe zou deze euro-islam zonder meer en zonder enige mentale reserve moeten erkennen: dat niet Allah, maar het parlement de bron van wetgeving is, dat alle religies gelijkwaardig zijn en dat er geen bevoorrechte religie kan bestaan, dat mannen en vrouwen absoluut gelijkberechtigd zijn, en dat seksuele minderheden gerespecteerd moeten worden.

Alleen een islam die dit niet alleen maar tandenknarsend, maar vanuit innerlijke overtuiging accepteert, zal op de lange termijn een gedijend met elkaar veroorloven. Het kleine probleem daarbij is echter: zo´n islam zou met de islam niet echt compatibel zijn, want hij zou volledig tegenstrijdig zijn aan diens basiselementen. Daarom denkt in de spirituele centra van de islam ook geen enkele van de doorslaggevende islamgeleerden ook maar een seconde na over dergelijke goddeloze onzin.

Alleen al daarom, omdat de hoeders van de zuivere leer aldaar terecht vermoeden dat zo´n verzwakte islam heel snel net zo gemarginaliseerd zou worden als het in Europa al lang voor de Verlichting omheinde christendom. Om te hopen dat de zorgen van de IKG-president op deze manier zouden verdwijnen, vereist daarom een relatief hoge mate aan naïviteit. Helaas.

door Christian Ortner


In een vertaling uit het Duits door E.J. Bron van een artikel op ‘Die Presse.com’ van 25 september 2015.
bron-logo

Pat Condell over De Invasie van Europa +video

The Invasion of Europe

De nieuwste monoloog van Pat Condell, van 28 september 2015.

Pat Condell is een echt fenomeen op het internet. Hij post met de regelmaat van een klok monologen o.a. op zijn eigen website en op YouTube. Zijn monologen zijn ontzettend populair en werden miljoenen keren bekeken. Zo werd zijn videomonoloog No mosque at Ground Zero sinds 4 juni 2010 maar liefst 6.113.415 keer bekeken!

Andere toppers zijn bv: The trouble with Islam [1.045.047 hits] en Appeasing Islam [1.681.261 hits], A word to rioting Muslims [1..868.788 hits] en The religion of fear [756.021 hits]. Alle 75 video’s bekijken dat kan hier klikken. In die videomonologen uit hij kritiek op het christendom en religie in het algemeen maar in het bijzonder op de politieke Islam.

Volgens Condell afficheert de Islam zich ten onrechte als ‘de religie van de vrede’ terwijl Islam volgens hem juist zeer agressief en onverdraagzaam is. We kunnen het misschien eens vragen aan de koppensnellers van Islamitische Staat (ISIS/ISIL), de terreurbende van Hamas, Al Qaeda, Taliban of Boko Haram. Maar dan wel vanop veilige afstand ;)

door Brabosh.com

Vergeten door de wereld: Toen Israël één groot vluchtelingenkamp was

MaabarahJoodse kinderen spelen in een ma’abara (transitkamp) anno 1952 [beeldbron]

De huidige vluchtelingencrisis in Europa heeft met name herinneringen opgeroepen onder de Joden. Vaker wel dan niet, wordt de vergelijking gemaakt met Joden die wanhopig op de vlucht waren voor de Holocaust.

Over het hoofd gezien is het feit dat in de vroege jaren van Israël haar bewoners in aantal ruimschoots werd overtroffen door vluchtelingen. In de jaren 1950 en 1960 was Israël zelf één groot vluchtelingenkamp. De aanblik van talloze tenten rij na rij vullen thans onze TV-schermen herinnerend aan de ma’abarot, haastig gebouwde ‘doorvoer’ kampen  gebouwd met stoffen tenten, houten of tinnen hutten. Deze werden bedacht door Levi Eshkol van het Joodse Agentschap om te zorgen voor tijdelijke huisvesting en werkgelegenheid. De eerste ma’abara werd opgericht in mei 1950 in Kesalon in Judea.

sallahIn 1964 trokken 1,3 miljoen Israëliërs naar de bioscoop om de kaskraker Sallah Shabati te zien (plaatje rechts) — een satire over een baardige Jemenitische immigrant die net in het beloofde land was toegekomen samen met zijn zeven kinderen en zijn zwangere vrouw.

Sallah — rol vertolkt door Topol die later wereldwijde bekendheid verwierf als Tevye in Fiddler on the Roof — gebruikt al zijn truken om te trachten geld te verdienen om naar een betere huisvesting te kunnen verhuizen. Zijn naam is een woordspeling op de woorden: “Sorry dat ik [naar hier] gekomen ben“.

De EU als geheel, met een bevolking van meer dan 300 miljoen, heeft vandaag net zoveel immigranten geabsorbeerd als Israël in de vroege jaren 1950, destijds een land met een half miljoen inwoners. Naast de opname van 100.000 overlevenden van de Holocaust nam de piepkleine kersverse Joodse staat ruim 580.000 Joodse vluchtelingen op afkomstig uit de Arabische landen. Tijdens de jaren 1960, had de vluchtelingenpopulatie zich reeds verdrievoudigd.

Deze Joden waren berooid, gevlucht voor geweld en vervolging in de Arabische landen en hadden niet meer bij zich dan een haastig gepakte kleine koffer en de kleren die zij aanhadden. De meesten werden hun inkomen en waardevolle bezittingen ontnomen en hun eigendommen verbeurd verklaard. Zij lieten in hun landen van herkomst vaak bloeiende bedrijven en comfortabele huizen achter.

Er was ook geen sprake van een “recht op terugkeer” naar de landen van herkomst waar gewelddadige bendes de straten in dorpen en steden afschuimden luidkeels roepende “Itbach al-Yahud” (“Maak alle Joden kapot!”), al hun geld werd afgenomen en zij konden gearresteerd worden op de kleinste verdenking van een Zionistische spion te zijn. De Verenigde Naties staken geen vinger uit om hun lot te verzachten en tot op vandaag zwijgt de wereld over het bestaan van deze omvangrijke groep.

Brabosh: Waarom verzwijgt de wereld dit? Omdat het om Joden ging. De gevluchte groep van Palestijns-Arabische vluchtelingen die het strijdtoneel ontvluchtten, ging het beter voor de wind. Zij kregen door de VN meteen een aparte vluchtelingenorganisatie aangemeten, UNRWA genaamd. Bovendien werd hun vluchtelingenstatus erfbaar gemaakt en aldus doorgegeven van vader op zoon tot in der eeuwigheid. Die unieke status zal pas opgeheven worden van zodra Israël zich bereid toont om deze inmiddels van ca. een half miljoen oorspronkelijke “vluchtelingen” die thans is aangegroeid tot ca. vijf miljoen (!), in de kleine Joodse staat op te nemen en te huisvesten. Met als resultaat de facto een demografische zelfmoord.

De omvang van Israëls inspanning was onthutsend. Een natie van 650.000 absorbeerde 685.000 nieuwkomers, sommige leden aan trachoom en tuberculose. Tijdens de eerste jaren na de onafhankelijkheid kwam ongeveer twee-derde van de Joods-Arabische vluchtelingen uit islamitische landen. De leefomstandigheden waren weinig benijdenswaardig. Te warm in de zomer, te koud in de winter, blootgesteld aan de wind en de regen. Alles, van voedsel tot een wasmiddel, was gerantsoeneerd. Vluchtelingen moesten voor water dagelijks in lange rijen aanschuiven aan centrale kranen. Het water moest gekookt worden vooraleer het kon gedronken worden. De openbare douches en toiletten waren rudimentair.

In de jaren 1950 huisden zowat een kwartmiljoen mensen in de 113 transitkampen (ma’abarot) die over het hele land verspreid waren. Langzaamaan veranderden de ma’abarot in permanente steden. Sommige bewoners verbleven soms meer dan 13 jaren in de kampen. Dikwijls werd aan de nieuwkomers niet verteld waar ze zouden hervestigd worden. Grote aantallen, in het bijzonder immigranten uit Noord-Afrika, eindigden in ‘s lands periferie in stoffige ontwikkelingsdorpen in de Negev-woestijn of nabij de Libanese grens.

melkVerdeling van melk onder de vluchtelingen, een ma’abara in 1952 [bron]

Westerse immigranten betrokken beveiligde woningen in de steden aan de kustvlakte, voedsel en werkgelegenheid door middel van persoonlijke contacten met immigranten afkomstig uit moslimlanden ontbraken. Jiddische woordvoerders  gaven de voorkeur aan de Oosterlingen als het ging om werkgelegenheid. Zoals het tekort aan banen dat sommige Marokkaanse vluchtelingen te beurt viel en hen niets anders overbleef dan “het gras van naburige kibboetsen af te rijden tot aan het strand van Ashdod” (Simon Skira in de documentaire Les Destins Contraries).

Ondanks de aanhoudende wrok, is de opname van een van de grootste aantallen vluchtelingen in verhouding tot de gastbevolking een verbazingwekkend succes geweest. Later, brachten Ethiopische vluchtelingen en een miljoen Sovjet-Joden hun eigen uitdagingen. Tegen die tijd, echter, was het land veel welvarender en werden (en worden nog) de vluchtelingen rechtstreeks naar absorptie centra gezonden. Ze werden aangepord om een totale onderdompeling in cursussen Hebreeuws te ondergaan bij te wonen en kregen geld om hen te helpen bij het verwerven van een permanente woonst.

Sallah Shabati beeldt de culturele clash uit tussen de kleinburgerlijke Ashkenazische (westerse) bureaucraten en de Oosterse vluchtelingen. Politieke partijen bezochten de ma’abara om mensen te beoordelen die nooit in een democratie hadden geleefd, om stemmen te winnen voor hun specifieke partijen. Sallah zelf had nog veel te leren. De vluchtelingen herpakten zich en bouwden voor zichzelf een nieuw leven op. Sallah’s kinderen werden verliefd en verloofden zich met de naburige Ashkenazische kibbutzniks, een aanloop naar het aantal van 25 procent gemengde huwelijken in het tegenwoordige Israël. Het is een verhaal met een gelukkig einde: ondanks al de strubbelingen moet Sallah geen sorry zeggen omdat hij gekomen is [naar de Jodenstaat].

door Lynn Julius

vertaald en bewerkt door Brabosh.com; bron: een artikel in Huff Post van 21 september 2015

Emoties zijn slechte raadgever om vluchtelingenbeleid uit te stippelen [Esther Voet]

refugeesMeer dan 70 procent van de vluchtelingen blijken alleenstaande jonge moslimmannen te zijn. Wie zijn ze écht? Jihadisten, martelaren of gewone burgers? Hebben sommigen bloed aan hun handen? Niemand maakt zich daar zorgen om. Niemand die het weet en niemand die het wíl weten. Sentimenten voeren de boventoon en verduisteren elk rationeel besef…

“Vooral de vrees dat de vele jonge Syrische mannen die naar hier komen uit een cultuur en achtergrond stammen die geïndoctrineerd en doordrenkt zijn van haat tegen Joden, homo’s, atheïsten enz. baart vele Joodse prominenten zorgen.”
[Bron: Joods Actueel, 8 september 2015 / fotobron: The Guardian, Boedapest, 2 september 2015]

De Nederlandse journaliste Esther Voet schrijft in een opiniestuk dat “emoties een slechte raadgever zijn om het vluchtelingenbeleid uit te stippelen”. Voet, een bekend lid van de Joodse gemeenschap in Nederland was tot voor kort directeur van het Centrum voor Documentatie en Informatie Israël. Ze roeit met haar opinie tegen de stroom van de gevoelens in en zegt hiermee het risico te nemen om in het extreemrechtse kamp geduwd te worden.

“Er is inmiddels moed voor nodig om op dit moment een tegengeluid te laten horen”, schrijft de journaliste die met haar artikel ongeveer hetzelfde standpunt inneemt als N-VA voorzitter Bart De Wever bij ons.

Vorige week publiceerde het Vlaams Forum der Joodse Organisaties nog een oproep aan de regering “om zoveel mogelijk vluchtelingen op te nemen.” Een mening die blijkbaar op voorhand niet was afgetoetst bij de achterban en waarmee een aantal Joodse prominenten het niet mee eens bleek te zijn. Vooral de vrees dat de vele jonge Syrische mannen die naar hier komen uit een cultuur en achtergrond stammen die geïndoctrineerd en doordrenkt zijn van haat tegen Joden, homo’s, atheïsten enz. baart velen zorgen.

Hieronder het artikel van Esther Voet dat wij met toestemming mochten overnemen van de Nederlandse nieuwswebsite Jalta: “Je kunt geen beleid maken op emotie“.

Na jaren de meest verschrikkelijke beelden over Syrië te hebben zien langstrekken, trok die ene foto van Aylan de doos van Pandora open. Ineens worden we wakker. Dat is hoog tijd. Maar vervolgens schieten we collectief in een Pavlov-reactie. Schadelijk. Voor iedereen.

Dat dramatische beeld van een verdronken jongetje op het strand van Bodrum, waar vele Nederlanders wel eens hun vakantie hebben doorgebracht… Wiens hart niet breekt, is harteloos zoals collega Bart Schut al eerder op deze site schreef.

Maar dat hart had natuurlijk al lang al gebroken moeten zijn. Ineens is de Syrische burgeroorlog hier, terwijl we al jaren wisten wat voor verschrikkelijke drama’s zich daar, op vijf uur vliegen van Schiphol, afspeelden. Duizenden foto’s passeerden de revue van vermoorde kinderen in Syrië. Honderdduizenden slachtoffers, and counting, zijn de afgelopen vier jaar gevallen.

De VN stopte in 2014 met tellen. Geen haan die er naar kraaide want hoeveel demonstraties hebben we hier tegen het geweld daar gezien? 3, 2, 1… Juist. Toen twee jaar geleden de gezamenlijke hulporganisaties een actie voor Syrië organiseerden, was de opbrengst bedroevend laag.

Lees hier het artikel verder op Joods Actueel Blog.

Jordanië: Palestijnen zijn niet welkom [Khaled Abu Toameh]

unrwamachine3a

De vluchtelingenorganisatie van de Verenigde Naties, United Nations Relief and Works Agency (UNRWA), heeft recent de beslissing gemaakt om te bezuinigen op hun diensten. Hierdoor zijn Jordanië en andere Arabische landen erg bezorgd over dat ze mogelijk gedwongen zullen zijn staatsburgerschap toe te kennen aan miljoenen Palestijnen.

De afgelopen weken hebben veel Jordaniërs laten weten ernstig bezorgd te zijn over de maatregelen van de UNRWA, die wellicht deel uit kunnen maken van een “complot” die het koninkrijk zal verplichten de Palestijnse vluchtelingen zich te laten hervestigen.

jordanVolgens statistieken van de UNRWA leven er meer dan twee miljoen geregistreerde Palestijnse vluchtelingen in Jordanië. Merendeel van deze vluchtelingen hebben volledige (Jordaans) staatsburgerschap, zoals te zien is in de cijfers. De vluchtelingen leven verspreid over 10 door UNRWA erkende kampen, in Jordanië.

Jordanië is het enige Arabische land dat staatsburgerschap heeft toegekend aan Palestijnen. Alsnog zien veel Jordaniërs hun aanwezigheid in het koninkrijk als tijdelijk.

Hoewel er geen officiële gegevens bekend zijn over het aantal Palestijnse inwoners, wordt er geschat dat dit ongeveer de helft van de Jordaanse populatie betreft. Dit staat ongeveer gelijk aan zeven miljoen. Er bestaan echter beweringen dat de bevolking voor tweederde uit Palestijnen bestaat.

Lees verder